ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

Medeniyet Tarihi - II
Kendisi Olmayan İnsan
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
ÇEŞİTLİ DİLLERE ÇEVRİLEN ESERLERİNDEN BAZILARI

Almanca

 

1-Ali Schariati, “ Die Vier Gefangisse des Menchen”, ( Botschaft der İslamîschen Republik Iran Press und Kulturap teilung, Bonn Mai 1981)

“İnsanın Dört Zindanı”

2-Ali Schariati, “Die Kunts Meinchlich Zu Sein”, (J. G. Blaschke Verlag A, Austria, 1982)

“İnsan Olma Sanatı”

3- Ali Schariati, “Die Umma”, (J. G. Blaschke Verlag A-Austria, 1982)

“ Ümmet”

4-Ali Schariati, “Zivilisation and Modernismus”, ( J. G. Blaschke Verlag,A,Austria, 1982)

“Medeniyet ve Modernizm”

5-Ali Schariati, “Exploitation and Raffinierung der Kulturellen Quellen”, ( J. G. Blaschke verlag, A, Austria, 1982)

“ Kültürel Kaynakların Çıkarımı ve Ayrıştırılması”

6-Ali Schariati, “Zur Westlichen Demokratie”, ( Bostchaft der İslamîchen republik Iran, bonn, Marz 1981)

“ Batı Demokrasisi Hakkında”

7-Ali Schariati, “Fatima ist Fatima”, (Bostchaft der İslamîschen Republik Iran, Bonn, Marz 1981)

“Fatma Fatma’dır”

8-Ali Schariati, “Ja, So war es, Bruder!” İslamîsches Fuhrungsmiscterium İslamîsche Republik Iran.)

“Evet, İşte Böyle Kardeşim!”

 
Arapça

 

1-Dr. Ali Şeriati, “ Hakeza Kane Ya Ahi”, Tercüme: Said Ali, en-Naşir: Hüseyniyetü’l-İrşad, Tahran, 1971

“Evet, İşte Böyle Kardeşim”

2-Dr. Ali Şeriati, “ Fatimetü hiye Fatimetü”, Tercüme: Said Ali, en-Naşir: Hüseyniyetü el İrşad.

“Fatma Fatma’dır”

3-Dr. Ali Şeriati, “ Muhammed (sav) Hatemü’n-Nebiyyin min el-Hicret hatta el-Vefat”, Tercüme: Ebu Ali el-Musevi, en-Naşir: Dar ul-Huda, 1989

“Son Peygamber Muhammed (sav), Hicretten Vefata Kadar”

4-Dr. Ali Şeriati, “ed-Dua”, en-Naşir: Müessesetu’l-Hüseyniyetu’l-İrşad, Tercüme: Said Ali,1989

“Dua”

5-Dr. Ali Şeriati, “El-Hür” ,en-Naşir: Müessesetu'l-Hüseyniyetu'l-İrşad, Tercüme:Said Ali

“Hür”

6-Dr. Ali Şeriati, “El-İnsan ve’l-İslam”,Tercüme: Adil Kazım, Daru’s-Suruş, Tahran,1980

“İnsan ve İslam”

7-Dr. Ali Şeriati, “El-Avdetü ile’z-Zati”, Tercüme: Semire Fethi,en-Naşir: Daru’s-Suruş, Tahran,1981

“Öze Dönüş”

8-Dr. Ali Şeriati, “Minhacu’t-Taarrufi ala’l-İslam”,Tercüme: Adil Kazım,en-Naşir: Daru’s-Suruş,Tahran,1980.

“ İslam’ı Tanıma Metodu”

9-Dr. Ali Şeriati, “ Cedelliyye ala’l-İctima”,

“Diyalektik Sosyoloji”

10-Dr. Ali Şeriati, “El-Müfekkir ve’l-Mes’uliyetuhu fi’l-Müctemi”,Tercüme: Dr.İbrahim

“Aydının Toplum İçindeki Sorumluluğu”

11-Dr. Ali Şeriati, “Nazaratu’t-Tevhid li’l-Alemi’l-Vahde”

“Tevhidi Dünya Görüşü”  

12-Dr. Ali Şeriati, “El-İnsan, el-İslam ve Medarusü’l-Garb”,Tercüme: Dr. Abbas Tercüman,en-Naşir: Es-Sehaf, 1991

“İslam, İnsan ve Batı Ekolleri”

13-Dr. Ali Şeriati, “El-İnsan ve’l-İslam”, Tercüme: Dr. Abbas Tercüman,en-Naşir: Daru’s-Sehaf,1991

“İnsan ve İslam”

14-Dr. Ali Şeriati, “El-İnsan ve’l-Tarih”, Tercüme: halil Ali,en-Naşir: Daru’s-Sehaf ,1991

“İnsan ve Tarih”

15-Dr. Ali Şeriati, “ Simau Muhammed(sav)”,Tercüme: Dr. Seyid Cafer Sâmi ed-Debuni,en-Naşir: Daru’s-Sehaf,1992

“Muhammed (sav)’in Siması”

16-Dr. Ali Şeriati, “Ali(ra) Vahdehu ve Adalet”,en-Naşir: Lübnan.

“Ali Tek Başına ve Adalet”

17-Dr. Ali Şeriati, “El-Hac”, Müessesetu'l-Hüseyniyetu'l-İrşad ve Daru’s-Suruş.

“Hac”

18-Dr. Ali Şeriati, “En-Nebahe, El-İstihmar”, Tercüme: Hadi Seyid,en-Naşir: Müessesetu'l-Huda,1993

“Bilinç ve Eşekleştirme”[1]

 
İngilizce

 

1-Ali Shariati, “A Glance At Tomorrow’s  History”, 1985, p.24.                                                                                

“Yarının Tarihine Bir Bakış”

2-Ali Shariati, “An Approach To Understanding of İslam” , Trans: Venus Kaivantash (The Shariati, Foundation, and Hamdani Publishers, Tehran,1979)

“İslam’ı Tanıma Metodu”

3-Ali Shariati, “And Once Again Abu Dhar”, 1985,  p. 75                                                                 

“Bir Kez Daha Ebu Zer”                      

4-Ali Shariati, “Art Awaiting The Saviour”, Trans: Homa Farjadi (Shariati, Foundation, and Hamdani Publishers,Tehran, 1979)

“Sanat Vaadedileni Beklemekte”

5-Ali Shariati, “Capitalizm Wakes Up?!”,Trans: Mahmoud Mogseni, ( The Ministiry Of İslamîc Guidance, Tehran, 1981)

“Kapitalizm Uyanıyor mu?!”

6-Ali Shariati, “Civilization And Modernization”, (Aligarh, Iranian Students İslamîc Association,1979)

“ Medeniyet ve Modernizm”

7-Ali Shariati, “Culture And İdeology”, 1980, p.23

“Kültür ve İdeoloji”

8-Ali Shariati, “Fatima is Fatima”, Trans: Laleh Bakhtiar,          ( Shariati Foundation and Hamdami Publishers, Tehran, 1980)      

“Fatma Fatma’dır”        

9-Ali Shariati, “From Where Shall We Begin And Machine İn The Captivity Of  Machinism, 1980, p.52.

“Nereden Başlamalı ve Makine Sanayileşmenin Esiri”

10-Ali Shariati, “Hajj”,Trans: Ali Behzadnia and Najla Denny.

“Hac”

11-Ali Shariati, “İslamîc View Of Man”,Trans: Ali Behzadnia and Najla Denny.

“İnsan ve İslam”

12-Ali Shariati, “Man And İslam”, Trans: Ghulam M. Fayez (University of  Mashad Press, Mashad, Jahad Publications,1982)

“İnsan ve İslam”

13-Ali Shariati,  “Man And İslam”, Trans: Dr. Fatollah Marjani (Free İslamîc Literature-Filinc, Houstun, Teksas, 1981)

“İnsan ve İslam”

14-Ali Shariati, “Martyrdom, Arise And Bear Witness”, Trans: Ali Asghar Ghassemy ( Ministy of İslamîc Gudance,Tehran, 1981)

“Şahadet”

15-Ali Shariati,  “Marxism And Other Western Fallacies”: An İslamîc Critique, Trans: R. Campbell (Berkely, Kaliforniya, 1981)

“Marksizm ve Diğer Batılı Düşünce Ekolleri”

16-Ali Shariati, “One Followed By An Eternity Of Zeros”, Trans: Ali Asghar Ghassemy ( The Hosseniyeh Ershad and the Hamdami Publishers,Tehran, 1979)

“Bir Önünde Sonsuz Sayıda Sıfırlar”

17-Ali Shariati, “On The Sociology Of İslam”,  Trans: Hamid Algar ( Berkely, Mizan Press, 1979)

“İslam Sosyolojisi Hakkında”

18-Ali Shariati, “Red Shiism”, Trans: Habib Shirazi (The Shariati Foundation and Hamdani Publishers, Tehran, 1979)

“Kırmızı Şia”

19-Ali Shariati, “Reflection Of A Concernot Muslim On The Plight Of Oppressed Peoples”, Trans: Ali Behzadnia and najda Denny.

“Evet, İşte Böyle Kardeşim”

20-Ali Shariati, “Selection And Of Election”, Trans: Ali Ashgar Ghassemy (The Hosseniyeh Ershad and the Hamdami Publishers,Tehran, 1979)

“Vasiyet ve Şura”

21- Ali Shariati, “The Visage Of Mohammed”, Trans: A. A. Sachadin ( Nor. Oqalam Publications, Lahore, 1983)

“ Muhammed’in Siması”

22-Ali Shariati, “Ye Brother, that’s The Way”, Trans: Nader Assaf (Shariati Foundations and Hamdami Publishers, Tehran, 1979)

“Evet, İşte Böyle Kardeşim”

23-Ali Shariati, “Awaiting The Religion Of Protest”, Translated by: Shahyar Saadat. 

“Bekleyiş, Din, İtiraz”

24-Ali Shariati, “what İs To Be Down”, Edited & Anotated by: Farhang Rajaee, Forword by: John L. Esposito.

“Ne Yapmalı”

25-Ali Shariati, “Marityrdom”,Trans: Lale Bakhtiar and Hossein Saleh, (Abowzar Faundation, Tehran, Iran)

“Şahadet”

26-Ali Shariati, “Hajj”,Trans: S.M Farough, ( İslamîc faundation, India, 1989)

“Hac”

 
İtalyanca

 

1-Ali Shariati, “Le Egtehad e la Teoria della Rivoluzion Permanente”, (Centro Cultural İslamîco Europeo, Roma, 1984)

“İctihad ve Sürekli İnkılap Teorisi”

2- Ali Shariati, “Sette discorsi di Ali Shariati”, (Centro Cultural İslamîco Europeo, Roma, 1984)

“Ali Şeriati’den Yedi Söz”

3- Ali Shariati, “Uno seguito do Innumerevoli, Zeri”, Tra, Reza Moghaddam Centro Cultural İslamîco Europeo, Roma, 1983)

“Bir Önünde Sonsuz Sayıda Sıfırlar”

 
Fransızca

 

1-Dr. Ali Chariati, “Civilisation et Modernisaton”, Tra, Jean Manuel (Comite de Propagation Internasyonal de la Revolation İslamîque, Teheran, 1981)

“Medeniyet ve Modernizm”

2-Dr. Ali Chariati, “Oui, Frere Il En Etain Ainsi”, Tra, Jean Manuel (Comite de Propagation Internasyonal de la Revolation İslamîque, Teheran, 1981)

“Evet, İşte Böyle Kardeşim”

3-Dr. Ali Chariati, “Histore et Destinee”, Textes traduites et presentes par N. Yavari et F. Hamed,nIntroduction de J. Breque, (Sindbad, Paris, 1982) “Tarih ve Kader”

 

İspanyolca

 

1-Dr. Ali Shariati, “ El Arte A La Espera Del Salvadore”, Traducido Por. R. Morales. Editorial Sohof.

“Hüner Vaadedileni Beklemekte”

2-Dr. Ali Shariati, “ Fatıma es Fatıma”, Publishers Alhoda. “Fatma Fatma’dır”

3-Dr. Ali Shariati, “Culture e İdeologla”, Traducido Por R. Morales. Editorlal Sohof.“

Kültür ve İdeoloji”

4-Dr. Ali Shariati, “Algunas de las Caracteristicas”, Reseltantes de la Personalidad del Profeta. Traducido Por. R. Mora.

5-Dr. Ali Shariati, “Sociologia del İslam”, Traducido Gustavo Morales. Edicion 1988 (Corregida aumentada).

“İslam Sosyolojisi”

6-Dr. Ali Shariati, “Yuna Vez Mas Abu Dharr” Traducido Ada Conzales, Editoral Sohof.

 
Kürtçe

 

1-Dr. Ali Şeriati, “Daye, Bavo, Ki Hırave”, Tercüme:Hijar,Suruş,Tahran,1980,        

“Anne, Baba, Biz Suçluyuz”

2-Dr. Ali Şeriati, “Simayi Muhammed”, Tercüme: Safizade, Suruş, Tahran,1980, 

“Muhammed(sav)’in Siması”

3-Dr. Ali Şeriati, “İrfan, Beraberi, Azadi”,Tercüme: Hijar, Suruş, Tahran,1980,  

“İrfan, Eşitlik, Özgürlük”

4-Dr. Ali Şeriati, “Ge randevi serehav”Tercüme: sadık Bure, Suruş, Tahran, 1980,

“Öze Dönüş”

5-Dr. Ali Şeriati, “Be kesale pe nayi hal ve sıfıri bi beraneve”,Tercüme: Hijar,

“Bir Önünde Sonsuz Sayıda Sıfırlar” 

6-Dr. Ali Şeriati, “ Ari, iyn çenin bud brader”Tercüme: Hijar,

“Evet, İşte Böyle Kardeşim”

 
Arnavutça

 

1-Dr. Ali Şeriati, “Simay-i Muhammed” (Muhammed(sav)’in Siması), İran Kültür Ataşeliği, Yugoslavya,1991

2-Dr. Ali Şeriati, “İnsan ve İslam”(İnsan ve İslam),İran Kültür Ataşeliği, Yugoslavya,1991

 
Bengalce

 

1-Dr. Ali Şeriati, “Nigah-i be Tarih-i Ferda”(Yarının Tarihine Bir Bakış), Tercüme: Muhammed Abdullah, Ayende Yayınevi, Bangladeş,1988

2-Dr. Ali Şeriati, “Şehadet”(Şahadet), İran Kültür Ataşeliği, Bangladeş, 1985

 
Boşnakça

 

1- “ Simay-i Muhammed(sav)”(Muhammed(sav)’in Siması).

 
Urduca

 

1-Dr. Ali Şeriati, “Şahadet”Tercüme: Seyid Gulam Hüseyin, Bombai,1981

“Şahadet”

2-Dr. Ali Şeriati, “Hu hemdasi veh ververe”, Meşhed Üniversitesi,

“Evet, İşte Böyle Kardeşim”

3-Dr. Ali Şeriati, “Hud Saziy-i İnqılabi”(Kendini Devrimci Yetiştirmek), İran Kültür Ataşeliği, Pakistan, 1980

4-Dr. Ali Şeriati, “Ma ve İqbal”(Biz ve İkbal), İran Kültür Ataşeliği,Pakistan,1982

5-Dr. Ali Şeriati, “Vasiyet ve Şura”(Vasiyet ve Şura), İran Kültür Ataşeliği, Pakistan,1981

 

Tamili

 

1-Dr. Ali Şeriati, “Hac”(Hac),İran Kültür Ataşeliği, Sirilanka,1988

2-Dr. Ali Şeriati, “Reveş-i Şinaht-i İslam”(İslamı Tanıma Metodu), İslamî Araştırmalar Merkezi,Sirilanka,1988

 

Tai[2]

 

1-Dr. Ali Şeriati, “Ari İyn Çenin bud Berader” (Evet, İşte Böyle Kardeşim),İran Kültür Ataşeliği, Tayland, 1989

2-Dr. Ali Şeriati, “derbare-i Camia Şinasiy-i İslamî” (İslam Sosyolojisi Üzerine), İran Kültür Ataşeliği, Tayland, 1984

3-Dr. Ali Şeriati, “Hac”(Hac),İran Kültür Ataşeliği, Tayland, 1984

4-Dr. Ali Şeriati, “İntizar-i Asr-i Hazır ez Zen-i Müselman”(Çağımızın Müslüman Kadından Beklentisi),İran Kültür Ataşeliği, Tayland,1988

5-Dr. Ali Şeriati, “ez Hicret ta Vefaat”(Hicretten Vefata Kadar), Hadi, İran.

 

Türkçe

 

1-Ali Şeriati, “Adem’in Varisi Hüseyin”, Akademi yayınları, İstanbul .

2-Ali Şeriati, “Ali Şiası , Safevi Şiası”,Çeviren: Feyzullah Artvinli, Yöneliş yayınları, 2. Baskı, İstanbul,1990

3-Ali Şeriati, “Anne, Baba Biz Suçluyuz”,Çeviren: Kerim Güney, Seçkin yayıncılık, İstanbul,1993

4-Ali Şeriati, “Aşk ve Tevhid”,Çeviren: Ali Rehavi, Tebliğ yayınları, İstanbul, 1986

5-Ali Şeriati, “Aydın”,Çeviren: İbrahim Ağacan, Dünya yayıncılık,İstanbul,1990

6-Ali Şeriati, “Aydınlara Umut Çağrısı” (Rum suresinden dersler),Çeviren: Ejder Okumuş, İnkılap yayınları,İstanbul, 1990

7-Ali Şeriati, “Ayet Yorumları(1)”, Çeviren: Sabah Kara, Kıyam yayıncılık, Ankara,1990

8-Ali Şeriati, “Ayet yorumları(2)”,Çeviren: Sabah Kara, Kıyam yayıncılık, Ankara,1991

9-Ali Şeriati, “Ayet Yorumları(3)”,Çeviren: Sabah Kara,Kıyam Yayıncılık, Ankara,1991

10-Ali Şeriati, “Bekleyişe Karşı Tepki Dini”,Çeviren: Ramazan Karabucak, Nuans Yayınevi, Ankara, 1991

11-Ali Şeriati, “Bilinç ve Eşekleştirme”, Endülüs Yayınları, İstanbul, 1991

12-Ali Şeriati,“Bir Önünde Sonsuz Sayıda Sıfırlar”,Çeviren: Ramazan Karabucak, Fecr Yayınevi,Ankara. 1991

13-Ali Şeriati, “Biz ve İkbal”, Çeviren: Ergin Kılıçtutan, Bir Yayıncılık, İstanbul, 1988

14-Ali Şeriati,“Çağın Müslüman kadından Beklediği”, Endişe Yayınları,Ankara./ Objektif Yayınları İstanbul, 1993

15-Ali Şeriati,“Dine karşı Din”, Çeviren: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, İşaret Yayınları, İstanbul, 1993

16-Ali Şeriati,“Dinler Tarihi(1)”,Çeviren: Abdullah Şahin, Yedi gece Kitapları,İstanbul, 1992

17-Ali Şeriati,“Dinler Tarihi(2)”, Çeviren: Abdulhamid Uzer, Yedi Gece kitapları, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 1990

18-Ali Şeriati, “Ebu Zer-i Gıffari”, Tebliğ Yayınları, İstanbul.

19-Ali Şeriati, “Fatma Fatma’dır”, Çeviren: İsmail Babacan, Dünya Yayıncılık, İstanbul,1990

20-Ali Şeriati, “Hac”, Çeviren: Fatih Selim, Şura Yayınları, İstanbul, 1991

21-Ali Şeriati, “ Her Hicret Bir inkılaptır”,Çeviren: Hasan Elmas, İhtar Yayıncılık, 1991

22-Ali Şeriati, “Hür Düşünce Mektebi”, Çeviren: Ali Seyidoğlu, Birleşik Yayın-Dağıtım,Ankara. 1989

23-Ali Şeriati, “İki Sure İki Yorum”, Çeviren: S. Naci Karaaslan, Endişe Yayınları, Ankara. 1990

24-Ali Şeriati, “İnsan”,Çeviren: Şamil Öcal, Fecr Yayınları, Ankara. 1990

25-Ali Şeriati, “İnsanın Dört Zindanı”, Çeviren: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi,İşaret Yayınları, İstanbul, 1992

26-Ali Şeriati, “İslam Bilim (1)”,Çeviren: Faruk Alptekin, Nehir Yayınları, İstanbul, 1992

27-Ali Şeriati, “İslam Bilim”, Endişe Yayınları, Ankara.

28-Ali Şeriati, “İslamı Anlamak”, Objektif Yayınları, İstanbul,1991

29-Ali Şeriati, “İslam nedir?(1)”, Çeviren: Ali Seyidoğlu, Bir Yayıncılık,İstanbul

30-Ali Şeriati, “İslam Sosyolojisi Üzerine”,Çeviren: Kamil Can, Zafer Yayınevi,İstanbul, 1980

31-Ali Şeriati, “İslam ve İnsan”,Çeviren: Orhan Oğuzhan, Seyran Yayınları, Sivas, 1986

32-Ali Şeriati, “Kapitalizm Uyanıyor mu?”,Çeviren: Fikret Yalçınkaya, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 1990

33-Ali Şeriati, “Kendini Bilmek”,Endişe Yayınları, Ankara.

34-Ali Şeriati, “Kendini Devrimci Yetiştirmek”, Çeviren: Malik Ejder, Çizği Yayınları, İstanbul, 1991

35-Ali Şeriati, “Kendini Yetiştirmek”,Çeviren: Hüseyin Şahin, Sahra Yayıncılık, Ankara. 1989

36-Ali Şeriati, “Kevir”, Çeviren: Muhammed Naif Sair, Fecr Yayınevi, Ankara. 1992

37-Ali Şeriati, “Kur’an’a Bakış”, Çeviren: Ali Seyidoğlu, Fecr Yayınevi, Ankara. 1992

38-Ali Şeriati, “Kültür ve İdeoloji Etrafında Konuşmalar”, Çeviren: Orhan Bekin, Bir Yayıncılık, İstanbul, 1986

39-Ali Şeriati, “Makaleler”,Çeviren: Serdar İslam,Objektif Yayınları, İstanbul, 1993

40-Ali Şeriati, “Marksizm ve Diğer Batı Düşüncele- ri”,Çeviren: Fatih Selim, Bir Yayıncılık,  İstanbul 1988

41-Ali Şeriati, “Medeniyet Tarihi(1)”, Çeviren: İbrahim Keskin, Fecr Yayınevi, Ankara. 1987

42-Ali Şeriati, “Medeniyet Tarihi(2)”, Çeviren: İbrahim Keskin, Fecr Yayınevi, Ankara. 1987

43-Ali Şeriati, “Medeniyet ve Modernizm”,Çeviren: Ahmed Yüksekoğlu, Bir Yayıncılık, İstanbul, 1985

44-Ali Şeriati, “Mektuplar”,Çeviren: Muhammed Said, Şura Yayınları,İstanbul , 1991

45-Ali Şeriati, “Muhammed’i Tanıyalım”, Çeviren: Ali Seyidoğlu, Fecr Yayınevi,Ankara.1988

46-Ali Şeriati, “Muhammed Kimdir?”, Çeviren: Ali Seyidoğlu, Fecr Yayınevi,Ankara.1988

47-Ali Şeriati, “Ne Yapmalı?”, Çeviren: Muhammed Hizbullah, Bir Yayıncılık, İstanbul, 1990

48-Ali Şeriati, “Öze Dönüş”,Çeviren: Kerim Güney, Yedi Gece Kitapları, İstanbul ,1991

49-Ali Şeriati, “Papa ve Marks Olmasaydı”, Çeviren: Ali İskender, Yakin Yayınları, Konya, 1983

50-Ali Şeriati, “Siret”, Çeviren: Kerim Güney, Yedi Gece Kitapları, İstanbul, 1991

51-Ali Şeriati, “Şahadet”,Çeviren: Kerim Güney, Yedi Gece Kitapları, İstanbul, 1991

52-Ali Şeriati, “Şia”, Endişe Yayınları, Ankara.

53-Ali Şeriati, “Toplum Bilim Üzerine”, Çeviren: Kenan Sökmen, Bir yayıncılık, İstanbul, 1988

54-Ali Şeriati, “Ümmet ve İmamet”, Çeviren: Ahmed Said, Fecr Yayınevi, Ankara. 1990

55-Ali Şeriati, “Ve Cevap Veriyorum”, Çeviren: M. Emin Çimendağ, Yedi Gece Kitapları, İstanbul, 1991

56-Ali Şeriati, “Yarının Tarihine Bakış”, Çeviren: Orhan Bekin, Akabe Yayınları, İstanbul, 1988

57-Ali Şeriati, “İslam Sosyolojisi Üzerine”, Çeviren: Kamil Can, 1980

58-Ali Şeriati, “Medeniyet ve Modernizm”, Çeviren: Fatih Selim, İstanbul, 1981

59-Ali Şeriati, “Papa ve Marks Olmasaydı”, Çeviren: Ali Sabahaddin Yakın, Tahran, 1982[3]

 

 

 

Hazırlayan: Melih Ahıskalı

                       

 


[1]  Yine İran’ın Almanya Kültür Ataşeliği tarafından Almanca’ya; Medeniyet ve Modernizm, Hac, Nereden Başlamalı?, Kültürel Kaynakların Çıkarımı ve Ayrıştırılması, Marksizm ve Diğer Batılı Düşünceler tercüme edilmiştir fakat fişleri elimizde bulunmadığı için ayrıntılarını zikredememekteyiz.

[2]  Arnavutça, Bengalce, Boşnakça, Tamili ve Tai dillerine çevirilen eserlerin orijinal tercüme isimleri yerine Farsça isimleri yazılmıştır. ( Çev.)

[3]  Puran Şeriat Rezavi’nin burada zikrettiği kitaplardan farklı olarak Ali Şeriati’nin şu kitapları da Türkçe’ye çevrilmiştir.

Dua. Yer Yüzüne İniş ( Birleşik Y.İst.). İslam Ekonomisi. Marksizm. Kapitalizm ( Dünya Y. İst.). Sanat ( Şura Y. İst.).  Ebu Zer. Yalnızlık Sözleri 1-2 ( Söylem Y. İst). Öze Dönüş (Seçkin Y.İst). (Çev.)

 


         -        

 


Bu Yazı 12838 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 137 yorum yapılmıştır...

zaferkaya 25-02-2008, 00:20:06
Ali Şeriati'nin Bir Kez Daha Ebuzer adlı eserini Cağaloğlu'ndaki Doğu Kitabevi'nden veya aşağıdaki internet sitesinden yüzde 30 indirimli alabilirsiniz.

http://www.dogukitabevi.com/asp/show_stock.asp?product=K-0031
 
ayna 13-03-2008, 22:43:39
hac kitabını nereden bulabilirim?
 
ibrahim 15-04-2008, 16:58:29
Hac kitabı ve diğer eserlerini Doğu Kitabevi'nde bulabilirsinizk.
www.dogukitabevi.com
 
cemal 23-05-2009, 22:54:12
yaa ben d.bakirda yasiyom ayet yorumlari 1-2-3 nerden bulabilirim bilgi verirseniz sevinirim
 
siddartha 04-07-2009, 10:08:45
Allah rızası için ayet yorumları serisini bulabileceğim bir yer bilen varsa bana lütfen yardımcı olsun...


esenlik ve merhamet rabbim Allah'tır diyenlere olsun
 
Yardimci 31-07-2010, 18:52:02
Ensar kitap evinde bulabilirsin diyarbakırda yaşıyan kardeşim.
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

Fecr Yayınevinden Yeni Kitaplar
ÇEŞİTLİ DİLLERE ÇEVRİLEN ESERLERİNDEN BAZILARI
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM