Menyu
hgs yükleme
HAKKINDA YAZILAN MAKALELER [İNGİLİZCE]

hgs yükleme

yapt?ktan sonra gelecek olan kay?tl? HGS etiketini ve yüklemek istedi?iniz kredi miktar?n? seçmeniz ve kredi kart? bilgilerinizle HGS yükleme ödeme i?lemini yapman?z yeterli oluyor. Eskiyen sistem OGS’de oldu?u ?ekilde HGS’yi de istedi?iniz kredi kart?n?za yönlendirerek HGS kredi bakiyenizi azald???nda otomatik olarak para yüklenmesini yapabiliyorsunuz. Araçlar?n s?n?fland?r?lmas?na göre geçi? i?lemlerinde yap?lan ücretlendirmeler de?i?iklik gösteriyor. Bunun yan?n da sahip oldu?unuz HGS ürünlerinin sat?? i?lemleri esnas?nda sürücünün beyan etti?i ve sisteme kay?t edilerek girilen GSM numaras?na mü?terinin HGS kredi bakiyesinin azalmas? durumunda sistem üzerinden otomatik olarak mesaj gönderilmektedir. HGS kredi yükleme konusunda daha geni? bilgiyi HGS Mü?teri Hizmetlerinden edinebilirsiniz.