Menyu
İran ve İslam
TÜRKÇE KÜLLİYAT

İran ve İslam

Acaba İran İslam’ı kabul etmek için hazır mıydı ve İslam öğretisine ihtiyacın zamanı mıydı, değil miydi? Acaba İslam öğretisi, yedinci yüzyılda İran toplumunun ihtiyaçlarıyla uyumlu muydu; yahut bir diğer ifadeyle, İran’ın, peşinden koşacağı bir yitiği var mıydı, vardıysa acaba onu İslam’ın çehresinde görmüş müydü?

İÇİNDEKİLER

 

Ali Şeriati

Yayıncının Notu

Derleyenin Notu

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Safevîlere Kadar Müslüman İran Tarihi

Bilimsel Yöntemin Değeri

Moğolların Saldırısına Kadar Müslüman İran Tarihini Öğrenmenin Gerekli Kaynakları

Bir Kitabı İncelemede Tarihsel Anlayışın Niteliği

Bir Kitabı Tarihsel Bakışla İnceleme ve Bundan Sonuç Çıkarmanın Niteliğine Örnek

Dini Tanıma Yöntemi

Toplumsal Değişimin Nesnel İncelenmesi

Aryan ve Samî Irkların Farkı

Müslüman İran’ın İlk İki Yüzyılının Özelliklerine Dair İnceleme

Popülizm

Arap Hilafetine Karşı Milli Ayaklanmalar

İranlıların Millî Ayaklanmalarının Sınıfsal Köklerini Bulma Zarureti

İslam’dan Sonraki İran Tarihinin Beş Dönemi

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öze Dönüş

Özden Uzaklaşma

Özüne Yabancılaşmanın Sebepleri

Batılı ve Cahilî Nasyonalizm

İnsanın Alinasyonu

Hegel’in Görüşü

Feuerbach’ın Görüşü

Ahlâkçı Sosyalistler

Makine Karşısında İnsanın Alinasyonu

İnsanın “Emek” Aracılığıyla Alinasyonu

İnsanın Sözde Alinasyonu

Sufi Alinasyonu

Aşk Aracılığıyla Alinasyon

Züht Vasıtasıyla Alinasyonu

Özsel Alinasyonu

Fikrî Alinasyon

Kültürel veya Millî Alinasyon

Kültür ve Medeniyet

Milliyet ve Dine Dönüş

Kültür

Milliyet ve Nasyonalizm

Milliyet ve Rasizm

Enternasyonalizm ve Nasyonalizm

Dinî Enternasyonalizm

İnsanî Enternasyonalizm

Sınıfsal Enternasyonalizm

Milliyet ve Din

İslam ve Milliyet

Alinasyon

İran Tarihinde Öze Dönüş Hareketleri

Özden Uzaklaşma

Araplaşma

Öze Dönüş

Edebiyat Hareketi

Felsefî ve Bilimsel Diriliş

İslamî Hareket

Öze Dönüş

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İslam’ın Tekrar Doğuşu: Renaissance

Perişanlıklar ve Direnişler

Yargıda Bağımsızlık

Uyanış ve Yeni Hareket

Şahsiyetlerin Rolü

Öğretinin Yapıcı ve Koruyucu Öğeleri

İki Ocak: Düşünce ve İktidar

Selefiye Hareketi

Hareket Alanları

Hareketin Zaaf Noktaları

Şia Uleması

Uykuya Dönüş

Nehzet-i Millî

Sessizlik ve Uzlaşma

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hayıflanmalar

 

EKLER

Şia: Samî ve Aryan Ruhun Buluştuğu Nokta

Komşu Ülkeler

Irak

Türkiye

Hindistan

Afganistan

Sovyetler: Komünizm ile Sosyalizmin Birbirinden Ayrılması

Hindistan