Menyu
Dünya Görüşü ve İdeoloji
TÜRKÇE KÜLLİYAT

Dünya Görüşü ve İdeoloji

Dünya ince bir hesaplamaya göre ve somut bir amaç ve hedef için yaratılmıştır. Eğer böyle bir dünyagörüşüne sahipsem, her adımımda, her davranışımda inceden inceye düşünmem ve bu adımı atmam gerektiği gibi atıp atmadığıma bakmam gerekir. Çünkü ben de bu büyük dünyanın bir parçası, unsuruyum. Her bir zerresi ince bir hesaplama üzerine ve dakik bir hesapla olması gereken yere konmuş büyük bir dünya. Büyük bir makine; insanların hepsi de bir hedefin gerçekleşmesinin çalışanları, bu evrensel makinenin araçlarıdır. Şu halde ben dünyayı böyle görürsem artık ganimet anını, “hoşa giden ne varsa”yı, tesadüf ve absürd olanı hayata sokamam. Gönlümün istediği şekilde yaşayamam, hoşça vakit geçirme ve haz ile hayatımı dolduramam; neyi seçtiysem ve nasıl olursa olsun onu doğru sayamam. Bunlar, akıl ve mantığın dünyagörüşüne sığmaz.

 

Bu durumda anlıyoruz ki biz, insan olarak, nasılsak dünyayı öyle görüyoruz. Sartre’ın ifadesiyle: “Herkes, dünyayı tanıdığı biçimde yaşar.” Ömer Hayyam, Hâfız, Mevlevi, Molla Sadra, Ebu Müslim Horasani, Jean Paul Sartre, Albert Camus ve benzerleri arasındaki fark, onların dünyagörüşlerine göredir. Yani varlığı nasıl telakki ettiklerine göre.

 

İÇİNDEKİLER

 

Ali Şeriati

Yayıncının Notu

 

DÜNYAGÖRÜŞÜ

Dünya görüşü Türleri

Hâbil Sınıfları ve Kâbil Sınıfları

Tevhidin Dünyagörüşü ve Şirkin Dünyagörüşü

Burjuva Sınıfı ve Maddeci Dünyagörüşü

 

TEVHİT ve ŞİRK

Tevhidi Tanımak

Tevhidin Önemi

 

İDEOLOJİ (I)

İdeolojinin Bilim ve Felsefeden Farkı

İdeolojinin Dinden Farkı; İki Tür Din

İdeolojinin Modern Çağlardaki Rolü

İdeoloji, Aydının Göstergesidir

 

İDEOLOJİ (II)

 

İDEOLOJİ (III)

 

KÜLTÜR ve İDEOLOJİ

Giriş

Kültür

Medeniyet

Evrensel Kültür ve Medeniyet

Millî Kültür ve Medeniyet

Kültürel Sermaye

Felsefî Görüş

Bilimsel Görüş

Teknolojik Görüş

Siyasî ve Sosyal Görüş

Sanatsal Vicdan

İrfanî ve Dinî Vicdan

İdeoloji

Kendini Bilmenin Niteliği ve Değeri

Meselenin Bir Başka Şekilde Ele Alınması

İdeoloji Nedir

İslam Toplumu

Medine’de Medeniyet

Kendini Bilme

Hikmet Nedir

Sonuç

 

İDEOLOJİ (IV)

 

İDEOLOJİ (V)

“Bekleyiş”, Tarihin Determinizmi ve İnsan İradesi

Diyalektik ve Onun Materyalist Dünyagörüşüyle ve Tevhidî Dünyagörüşüyle İlişkisi

İslamî Görüşte İnsan Diyalektik Bir Tezahürdür

İki Karşıt Dünyagörüşünde İdeolojik Kavramların Konumu

Manevî ve İdeolojik Kavramları Açıklamak İçin Maddî Tasvirleri Kullanmak

İrtica Putuyla Mücadele

Devrimci İslam Aleyhinde Rengârenk Komplolar

 

EKLER

Soru ve Cevap

Tabu Şefaat ve İdeolojik Şefaat

Hicret ve Medeniyet

Beşerî Medeniyetlerin Oluşumunda Hicret Etkeninin Rolü

Orta Çağ’da Batı Toplumunun Değişiminde “Haçlı Göçü”nün ve Seyyah Hareketinin Rolü

İslam: Nesnel Altyapı ve Manevî Üstyapı Okulu

İnsanın Dünyagörüşüne Göçün Etkisi

Kur’an’da Hicretin Anlamı ve Türleri