ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
Düşünce ve Eylem Adamının Tam Tanımı: Ali Şeriati / Peren BİRSAYGILI

Yanmalıyım hem de çok

Aşkı en derinden hissetmeliyim ki kalemim kuvvetli olsun

Dr Ali Şeriati (1933-1977)

 

"Ali Şeriati okuyanlar ile okumayanlar arasında her zaman düzey, zeka ve bilinç farkı oldu. Şeriati okumayanlar yeşil kuşak İslamcılığına kolay yem oldular. Çünkü düzeyleri kadük kalmıştı."

Açık Mektuplar isimli eserinde Ali Şeriati’ye ithafen yazdığı satırlarda böyle der Ahmet Özcan doktoru tanıtabilmek için. Ne de güzel söylemiştir evet Şeriati okumayanlar ile okuyanlar arasında inkar edilemeyecek biçimde bir düzey ve algı farkı olduğu muhakkaktır ve düşüncelerinden korkularak Şeriati'den habersiz bırakılan Müslüman topluluklar korkunç bir  taassub ve yanlış İslam anlayışı sonucu emperyalist zihniyete hizmet eden bireylere dönüşmüşlerdir. Emperyalist uluslar ve alt-emperyalist yönetimler Dr. Ali Şeriati’den korkmakta haklı mıdırlar? Evet! Maalesef henüz hala birçoğumuzun tanımadığı Şehit Dr. Ali Şeriati fikirleriyle bir deprem etkisi yaratmış ve zihinlerimize yerleşmiş kalmış yanlış olan ne varsa tekrar tekrar sorgulamamıza neden olmuştur. Nereli midir? Horasan’lıdır yani İran’lı… Mesleği mi nedir? Önce Meşhed’te öğretmen kolejini bitirmiştir yani öğretmendir, öğreticidir… Nasıl bir öğretmen midir ne mi öğretir? Kendi tabiriyle o büyük lekeye takılıp kalmamış, dünyaya bulaşmamış, öğretmenliği, yalnız olmayı seçmiş ve en büyük gayesi insanı benliğini çevrelemiş olan zindanlardan, dayatılan dogmalardan kurtarmak ve insan olmayı en önemlisi özgür insan olmayı öğretebilmek olan bir öğretmendir.Peki ya nasıl bir yaşamı olmuştur?

Ali Şeriati  13 Kasım 1933'de Horasan Eyaletine bağlı Sabzivar'ın Mezinan Köyünde dünyaya geldi.

1950'de Meşhed'deki Öğretmen Kolejine girdi. 1952'de Meşhed'in yakınlarındaki Ahmedabad Köyünde öğretmenliğe başladı. 1955 yılında Mekteb-i Vasıta'yı kaleme aldı. Ayrıca Ebu Zer-i Gıffari'i isimli kitabı Farsçaya tercüme etti. 1965 yılında Meşhed Üniversitesine girdi. Emperyalizm uşağı Şah rejimine karşı "Ulusal Direniş Hareket"ine üye olduğundan babası ve diğer üyelerle birlikte tutuklandı. 6 ay tutuklu kaldı. 1959'da Alexis Carrel'den Dua'yı tercüme etti ve üniversiteden başarı ile mezun oldu.

1960'da Fransa'ya Sosyoloji ve Dinler Tarihi üzerine doktorasını tamamlamak için gitti. Jean Paul Sartre ve bir çok Fransız aydını ile tanışarak düşünceleri ile hepsi üzerinde derin izler bıraktı. O sıralarda Cezayir, bağımsızlığı için savaşmaktaydı ve Ali Şeriati bu harekete aktif olarak katıldı. Bu faaliyetlerinden dolayı Paris'te tutuklandı. Bu arada bir çok makale, konuşma ve çevirisi değişik dergilerde yayınlandı. Sosyoloji ve Dinler Tarihi üzerindeki doktorasını tamamlayarak 1962 yılında İran'a döndü ve sınırda tutuklandı. Aylarca hapiste kaldı. Hapislik sonrası öğretmenlik ve Meşhed Üniversitesinde asistanlık yaptı. Meşhed, Hüseyinye-i İrşad, Tahran Üniversitesi ile diğer merkezlerde konferanslar vermeye başladı. Hüseyiniye-i İrşad 1973 Eylül'ünde kapatıldıktan sonra SAVAK(İran Gizli Servisi) Şeriati'yi aramaya başladı. Kendisini bulamayınca babasını tutukladı. Bir yıl kadar babası tutuklu kaldı. 1975-77 arası SAVAK'ın takibinden sürekli kaçıp, başkalarının evinde kalarak çalışmalarına devam edip sabahlara kadar süren konferanslar verdi.

16 Mayıs 1977'de Avrupa'ya hicret etti. 30 gün sonra İngiliz İstihbaratının da yardımı ile SAVAK tarafından şehid edildi. 27 Haziran 1977'de Şam'daki Hz. Zeyneb'in Türbesinin yanına defnedildi.

Dr. Ali Şeriati ülkemizde hala maalesef  bir avuç insan tarafından tanınıyor.  Amerikan uşağı Şah rejimine karşı ömrü boyunca mücadele etmiş olan, o büyük şiir ülkesi İran’ın yetiştirdiği en büyük bağımsızlıkçı alimlerden olan Ali Şeriati'nin eserlerinin okunması bu toprakların Tanrısı olmayı savunmuş olan güçleri rahatsız ediyor.  ‘Hüseyniye İrşad’ ismindeki sivil okullarda on binlerce genci bir dakika olsun yorulmadan, durmadan dinlenmeden bilinçlendirmeye çalışan, işte bu yüzden defalarca hapsedilen, sürgün edilen, işsiz bırakılarak açlığa mahkum edilen, hasta çocuğunu tedavi ettiremeyen Dr. Şeriati öldürülmesinden üzerinden yıllar geçmesine rağmen düşünceleri ile  evet korkutuyor.

Ruhsuzlaştıkça ruhsuzlaşmış yani emperyalistlerce dayatılmış olana boyun eğmiş ve topraklarımıza saldırı olsa, ki oluyor, ona bile direnecek hali kalmamış , dinler arası diyalog zırvaları ile Abant'larda gönül eğleyen, Doktor’un sağlığı zamanında karşısında durduğu Amerika’da tedavi olup o topraklarda medet uman, AB Birliği’ne alınmamıza zorluk çıkarılıyor diye ‘bizi yetim bırakıyorsunuz' diyecek kadar alçalan sözde müslümanların karşısında bir umut haykırışıdır Ali Şeriati.  Sapık fikirleri vardır, İslam'ı tahrip ediyordur, gizli marksisttir diye üzerine atılan belki de yüzlerce iftiranın karşısında eserleri ile hala dimdik ayaktadır. İslamiyet'te olmayan saçma sapan inanışların, bizlere islam diye öğretilen koyu taassubun ve halkımızda maalesef iyice yerleşmiş olan türbeciliğin getirdiği inanışların karşısında eserlerini alıp sayfaları çevirmeye başladıkça içimizi ferahlatan, düşündüren, tenkit ettiren, insan olmanın en önemli şartının Allame Muhammed İkbal’in de vurgulamak istediği gibi kendi benliği üzerinde durmak olduğunu söyleyen bir büyük alimdir. Emperyalistlerce kullaştırılmak sürüye katılmak istenen insana özgüven veren, onlara düşünebilen kimse önce kendi toplumsal ve kültürel gerçeklerine uygun bir dünya görüşüne sahip olmalıdır diyendir. Yani içinde bulunduğumuz o derin uykudan uyandırandır ve zekası ile kendine hayran bıraktırandır. İçimize ben neyim ben kimim sorusunu düşürendir ve bununla beraber kendimize , kendimiz dışında kalan insana, varoluş, tarih, adalet, özgürlük temelleri üzerinden evrensel bir bakış açısı ile bakmamıza sebep olandır. Bir kimseyi ya da düşünceyi iyice tanımadan önce bir yargıya varmamak için Rabbinden sürekli bilgili ve uyanık olmayı dileyendir, birçoğumuzda ve bölgemizde yaşananlar karşısında İslam ülkelerinde olduğu gibi sorumluluktan kaçan inanç ucuzluğuna karşı direnme gücü dileyendir.  Kusturduğu her kan damlası ile aslında kendisini kirleten emperyalizmi bize anlatandır, hayatımda okuduğum en güzel kapitalizm tanımını yapan insandır. Ortadoğu’da yaşananlar karşısında sözde İslam ülkelerinin tavrını görse içimizde en çok gözyaşı dökecek olan ancak aydın tanımında ifade ettiği gibi bize yol gösterecek durmayacak olandır. Düşüncelerinin takipçisi gençler tarafından emperyalist zulmü bu topraklarda barındırmayacak olandır, çünkü Ali Şeriati’nin güçlü bir hitabetle gündeme getirdiği başlıca konulardan biri anti-emperyalizmdir.. İnsan önce kendi benliğini sonra yaşadığı toprakları özgür kılmadır. Etrafımız özgürlüğümüze kastedenlerle çevriliyken  karşısında özgürlüğümüze bağlı kalmaktır.

Doktor Ali Şeriati 1977 senesinde canı alınırsa fikirlerinin daha fazla yayılmasına engel olunacağı düşünülerek yani büyük bir yanılgıdan medet umularak emperyalist işbirlikçiler ve İran gizli servisi Savak tarafından şehit edilmiştir.  Tıpkı ‘küçük kara balık’ masalında olduğu gibi birçoğumuzun çocukluk zamanlarında hayatını değiştiren, çocuk kalplere insan sevgisi aşılayan ve yine aynı biçimde şehit edilen İran’lı büyük çocuk masalları yazarı Samed Behrengi gibi Doktor Ali Şeriati de batı budalalığından hala önyargı ile bakmaktan kurtulamadığımız İran’lıdır.

Benim aklıma İran dendiğinde öncelikle dört şey gelmektedir.  Samed Behrengi’nin ismini duyup da çocukluğumun özgürlük arayan küçük kara balığının yazarının emperyalist işbirlikçiler tarafından başı taşla ezilerek Hazar nehrine atıldığı düşününce içime bir büyük karanlık çökmekte gözlerim dolmakta, Hallac’ı, Nizami’yi, Ömer Hayyam’ı, Attar’ı, Sadi’yi yani Fars şiirini ve ismini burada sayamadığım çokluktaki Fars şiiri ustalarını düşündükçe hayran olmakta, bugün emperyalist yaptırımların yıldıramadığı İran’ı düşündükçe komşumuzla gururlanmakta ve İran topraklarının büyük öğreticisi Şehit Doktor Ali Şeriati’yi düşündükçe ise emperyalist katiller ve onların şah yanlısı işbirlikçileri canını almış olsa da bizlere mirası olan onlarca eser ile fikirlerinden asla mahkum bırakamadığı şehidimize iyi ki seni tanıyorum Doktor demekteyim.. Kadın özgürlüğü ve kimliğinin üzerine Fatıma Fatımadır diyerek gerekeni bir solukta söylediği eserinde olduğu gibi bizlerin de demesi gereken sanırım Ali Şeriati Ali Şeriati dir….

www.aliseriati.com sitesinin değerli editörü Sn Mustafa Yılmaz Bey’e bu onurlu çabalarından dolayı teşekkür etmek ve gayretlerinin devamını dilemek boynumuzun borcudur.

Peren Birsaygılı

 

Kaynak: www.antiemperyalizm.org


         -        

 


Bu Yazı 13489 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 167 yorum yapılmıştır...

 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

‘Güvenilecek Ama Sürekli Dalgalı Bir Gerçeklik’: ALİ ŞERİATİ / Cihan AKTAŞ
Şeriati ve Muhalif Çizgisi / Haşim AGACARİ
Şeriati, Yeniden Gündemde / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati’de Kadının Kurtuluşu/ Yıldız RAMAZANOĞLU
Dert Ehli, Sanatkar ve Yiğit Bir Aydın: Şeriati / Abdülkerim SURUŞ
Bir İslami Ütopyacının Siyasi Biyografisi / Ali RAHNEMA
Ali ŞERİATİ Yaşasaydı...? / Turgay EVREN
Ali Şeriati: İran Devriminin İdeologu / Abdülaziz SACHEDİNA
Ali Şeriati ile Kürt Sorununa Bakış ve Yeni İslamcıların Senaryoları / Muhammed CAN
Bir Diriliş Öncüsü: Dr. ALİ ŞERİATİ / Emin MANSURİ
İran Devriminden Sonra Dini Entelektüalizm / Mesud PEDRAM
"Eşim Ali Şeriati" Okuma Notları ve Çevirisi Üzerine / A.AVAMİ
İran, Seçimler ve Ali Şeriati ile Vurulmak İstenen Ne? / Muhammed CAN
Hüseyniye-i İrşad'da Bir Akşam / Cihan AKTAŞ
Modernite: Bugüne Dair Hastalığımız, Yenilenme: Bugüne Dair Sorumluluğumuz / Bülent Şahin ERDEĞER
Seyyid Kutub ve Ali Şeriati: Öznelliğin İktidarı / Charles TRIPP
Ali Şeriati ve Mevlana / Turgay EVREN
Ali Şeriati Üzerine Bir Deneme / Turgay EVREN
Düşünce ve Eylem Adamının Tam Tanımı: Ali Şeriati / Peren BİRSAYGILI
Ali Şeriati'den Esintiler! / Muhammed CAN
Özgür İrade Meselesinde Ali Şeriati ve Bint'uş-Şati / Yudian WAHYUDİ
Cemaleddin Afgani ve Ali Şeriati / Sever IŞIK
Yabancılaşmanın Yeni Maskesi "Postmodemizm" ve Şeriati'yi Hatırlamak/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsanlık ve Halkın Gücü: Dr. Ali Şeriati’ye Bir Övgü / Dr. Mohammad Omar FAROOQ
Ali Şeriati: Kazanımın Ve Gelişimin Öğretmeni -I- / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesinde Bir Ada / Cemil MERİÇ
Ve Bir Tokat Hem de Ne Tokat! / Öznur BALIK
Bir Ütopyacının Hayatı / Recep ŞENTÜRK
Marksizm, Oryantalizm ve Şeriati / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesi'nde Bir Ada Olmak / Ümit AKTAŞ
"Yalnızlık Sözleri" / Ahmet ÖZCAN
BİR KARŞILAŞTIRMA: Nasr ve Şeraiti / Mustafa ARMAĞAN
GELENEĞİN PRANGALARI: Weber ve Şeraiti Örneği / Mustafa ARMAĞAN
Ne Yapmalı / M. Kürşad ATALAR
Ali Şeriati (1933-77): Allahperest-Sosyalist / Ertuğrul CESUR
Şeriatî'nin Öze Dönüş Çağrısı / İhsan ELİAÇIK
Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati / Nathan COOMBS
EY ALİ! / Muhammed Rıza SERKEŞİK
Geleneksel Ulema ve Laik Aydınlar Arasında Ali Şeriati / Fevzi ZÜLALOĞLU
Rüşenfikr İdeolojisi / Asaf HÜSEYİN
BİZİM YERİMİZE DÜŞÜNENLER / Serkan AKIN
Ali Şeriati’de Sembolizm Sorunu / Bülent Şahin ERDEĞER
Hüdaperest Sosyalistler / Mustafa ÖZCAN
Unutulmuş Devrimci Ali Şeriati / Lawrance Rıza ERŞAGİ
Şeriati’yi Önce Biz Öldürdük! / Zeki BULDUK
Ali Şeriati'de Sanatın Teorik İnşası / Asım ÖZ
İki dini aydın: ŞERİATİ ve SURUŞ / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati ile Söyleşi / Muhammed CAN
Kaynaşma ve Ayrışma Çizgisi/ Mustafa ÖZCAN
Ali Şeriati: "İslam Sosyolojisi" ve "İslam Bilim" / Kadir CANATAN
Ali Şeriati: Yalnızlığa Sığmayan Yazar / Cihan AKTAŞ
Şeriati, Hasan Hanefi ve 'İslami Sol' Denkleminde İbrahim Şita / Yasin DEMİRKIRAN
1980 Sonrası Türkiye’sinde Siyasal İslami Bilinçlenmede Tercümenin Rolü-2 / Cengiz Sunay
Ali Şeriati’de Somutla Soyut Arasında Sanat/ Cemal ŞAKAR
Uyuyanları Uyandıran Bilinç: Ali Şeriati! / Atlan ALGAN
Dr. Ali Şeriati’nin Taklid Mercii Kimdi? / Taki DEJAKAM
Allahperest Sosyalist Ali Şeriati / Mehmet SAİD
Ali Şeriati’nin Yeşillenen Rolü / Mustafa ÖZCAN
Dine Karşı Din / Ali SALDIRAN
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM