ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
Sağcı Bir Şiire Doğru [mu?] / Enes MALİKOĞLU

Şiir hep belirleyiciydi doğu’da. Doğu şiiri eylem üzere kuruludur. Bu, şiiri söyleyen için her zaman geçerli olmasa da doğu şiirinin özünde, mayasında vardır eylem. Türkçe şiir de doğu şiirinin bir ayağı olduğundan hep başrolleri üstlenmiştir. Şiir, irtibatta olduğunu devamlı değiştirmeye yeltenmiştir. Buhranlı yıllarda zafer nidalarını atmıştır şiir, bunun yanında görece zaferlerde de krize girdiği görülmüştür.

Konuyu güncel bir bakış açısıyla ele alıp çok derinlere dalmadan Cumhuriyet sonrasından başlayalım şiir’i okumaya: Kasvet ve garabet! Toz duman içinde doğrulmaya çalışan halk… İnsanlar… Şehirler… ve şairler! Şairler varlıklarını sürdürmekte zorlansa da; şiir bizatihi dipdiri oracıkta durmakta. (Zaten şiir varoluş itibariyle dışındaki gelişmelere ters orantılı ya da tamamen orantısız şekilde büyütür kendini. Örneğin yıkılmaya yüz tutan bir kavmin şiiri zirveye o’saat ulaşabilir.) Şiir karmaşada kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Devletin bile şiir politikası mevcut. Ta ki Nazım gibi Necip Fazıl gibi üstatlara toslayana dek.

 

İşte bu noktadan sonra şairler istedikleri mecralara aktılar. Garipçiler şiirde isyan bayraklarını çektiler. İkinci Yeni Garipçilere isyan bile etmeden kuruldu tahta. Bu arada Büyük Doğu – Necip Fazıl ekolü göründü ve ardından kayıplara karıştı, üstad dışında bir şair çıkaramadan. Bu akımlar dışında bir de bu akımların potasında eriyen alt-akımlar mevcuttu: 68 kuşağının söylemiyle büyüyen ama kökleri Nazım Hikmet’e dayanan Toplumcu-Gerçekçiler; Mehmet Akif ile başlayıp Mavera dergisiyle zirveye çıkmış İslamcı şiir söylemi ve 80’lerin apolitik, esrarkeş, bireysel yönsüz şiiri.

 

Dikkat edilecek olursa Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki şiirliği bile tartışılacak devlet destekli “şiirimsi” akımlar hariç sağcı diye tanımlanabilecek bir şiir akımı oluşmadı Cumhuriyet sonrası Türkçe şiirde. Bundan sonra şiir hep muhalif kalma yolunu seçmiştir, muhafaza etmek yerine. (Kimileri şiirin topyekûn muhalif bir karaktere sahip olduğunu savunsa da bu iddia sahiplerinin hüsn-ü kuruntusudur. Şiir, vahiy değildir. Kimi zaman yolu iyiye düşer, kimi zaman muhafaza eder önüne ne çıkarsa. Örneğin Osmanlı şiiri muhafazakâr/sağcı bir şiirdir. Bu gerçeği Osmanlı şiiri içindeki serkeş şairlerin varlığı değiştirmez.) Şair Cumhuriyet sonrası sağcı, milliyetçi, muhafazakâr bir kimliğe sahip olsa bile şiiri bu özellikleri taşıyamamıştır. Şiirin şairinden bağımsız bir ruhu vardır. Bu yüzden sağcı şair ya bireysel kaygılarla şiirine yol açmıştır ya da İslamcı damara girmeye çalışmıştır.

 

Evet, sağcı şiir hiç olmadı; ancak cumhuriyet sonrası Türk şiiri ilk kez sağa meyillenmeye gebedir. Bu meyil daha çok eski tüfek İslamcı ya da onların takipçisi genç kuşak muhafazakâr şairlerden dolayıdır. Sosyolojik olarak ve bir isimden ziyade sıfat olarak tanımlayacak olursak İslamcılık, “Allah’ın kitabını” ayırıp-ayrıştırmadan kabul eden ve sadece lafzi olarak değil eylemsel olarak da uygulama alanına katan anlayıştır. Yani İslam’ı, -akaid anlayışı ne olursa olsun- endişe edinen herkes İslamcıdır. Bu noktada birbirini şirke dalmakla suçlayan gruplar “İslamcılık” paydasında buluşurlar. İşte bu endişeye sahip insanların yaktığı ateşten har alan şiire kabaca İslamcı şiir diyebiliriz.

 

Bu şiirin başlangıcı çok uzaklara dayanmaz. Cumhuriyet sonrası Akif’le başlayan serüven günümüze dek uzanır. Türk şiir tarihine baktığımızda konuyla ilgili ortaya konması gereken ilk tespit İslamcı şiirin, şiir tarihinde bir akım olarak tanımlamanın zorlama bir tavır olacağıdır. Çünkü bir akım oluşturmak için konu, biçim ve söyleyiş birlikteliği, birliktelik olmazsa bile yakınlığı yakalamak gerekir. Oysa İslamcı olarak tanımlaya çalıştığımız şiir konu olarak bile zoraki yakınlık arz eder. Yani İslamcı şiir kendiliğinden oluşan bir hassasiyetin ürünüdür, bilinçli bir akım yaratmadan ziyade. O yüzden Cumhuriyet devri akımlarının içinde var olmuştur. İkinci Yeni’nin zor anlaşılır söyleyişine de meyletmiştir; Büyük Doğu’nun zihni delen gür sesinde de var olmayı başarmıştır.

 

İslamcı şiirin zirve dönemi de Cahit Zarifoğlu’nun Mavera dergisi dönemidir. İslami kimlik taşıyan hemen hemen bütün şairler o dönem Mavera’nın tedrisatından geçmiştir. İslam dünyasında o tarihte ne gündemdeyse şiirlere de yansımış, Türkiyeli Müslümanların bilinçlenme dönemi şiirlerini de olgunlaştırmıştır.

 

Ancak 80 döneminden sonraki baskılar, 28 Şubat süreci İslamcı şiirin yozlaşmasına, kan kaybetmesine sebep olmuştur. Özellikle AKP’nin iktidara geldikten sonra muhalif İslamcıların muhafazakâr/demokrat olarak evrilmesi sonucu Türkiye’deki Müslümanlık hızla sağcı-muhafazakâr bir yapıya eklemlenmeye başlamıştır. Bu o kadar etkili olmuştur ki Cumhuriyet sonrası zorla muhafazakârlaştırılamayan topluluklar, kendi istekleriyle muhalif olmaktan vazgeçmişler, sağcılaştıkça da kimliksizleşmeye başlamışlardır. Tabii şiir de bundan nasibini aldı. Şiirselliği tartışılacak şairler hariç sağcı bir yapı göstermeyen Türkçe şiir ilk kez bu yöne kaymıştır. Henüz yolun başında da olsa eskilerin hızlı İslamcı şairleri ve onların takipçileri, yönlerini başka tarafa çevirmişlerdir. İşin üzücü yanı bundan belki kendileri bile haberdar değildir.

 

İbrahim Tenekeci, İsmail Kılıçarslan, Hüseyin Akın ve hatta İsmet Özel gibi şairlerin hızla apolitikleşerek özgün bir şiir dili oluşturduklarını görmekteyiz. Neo-epik gibi kendi tarihini, kendi eleştirisini yapan/yaptığını sanan, henüz tarih tarafından meşruluğu ve varlığı kabul edilmemiş akımlar zaten İslamcı olmadıklarını söylemekteler; ancak sanırım “İslamsız” bir şiir mecrasında olduklarını da kolay kolay kabul edemezler.

 

Peki, İslamcı şiirin sağcı şiire evrildiğine yönelik göstergeler nedir? Öncelikle şiirin sesini kaybetmeye başladığını söyleyebiliriz. Sesi kısık şairlerin avazlarını on yıl sonrasına bile uzatmaları zor görünüyor. Yeni kuşak şairlerin sadece şiirselliği önceleyerek şiirdeki samimiyetini kaybetmeye başladığını açık ve net görmekteyiz. Yarı İslamcı yarı sağcı şiir dergileri gün geçtikçe çoğalmakta. Fakat hepsi birbirinin kopyası niteliğinde. İkinci Yeni’ye anlamsız şiir yakıştırması yapanlar elbette haksızlık yapıyorlardı. Olsa olsa İkinci Yeni’ye “derin anlamlı” denebilir. Fakat asimile olmuş sağcı/laşan şiir dergileri her absürt söz öbeğini imge zannederek anlamsızlığını tescillemiştir. Hiçbir derinliği olmayan orijinalite adına şiire katliam düzenlemek asla yenilik olarak tanımlanamaz. Konu olarak da gitgide sağcılaşan bir perspektif karşımızda. Şairde aidiyet anlayışı artık yok olmak üzere. İslami olan hiçbir şey sahiplenilmiyor; sadece dışarıdan seviliyor. Dava addedilen her şey entelektüel bir bakış açısıyla ele alınıyor. İsrailli bir hümanist, Filistin’deki bir vahşeti nasıl eleştirirse, sağcı şairler de çirkin olan ne varsa öyle eleştiriyor. Kurşungeçirmez bir camın arkasından yakıyorlar ancak ağıtlarını. Eskiden şair savaş meydanındaydı. Afganistan’a mücahit gönderirken şiirini eline verirdi o mücahidin, eylemlerde kendi okurdu şiirini, Akif cami kürsüsüne kendi çıktı küffara avazını yollamak için.

 

Şiirin şimdiki durumu dikkatli okunursa; edebiyat ortamında Müslüman şairin, başrolleri oynama sırası kendine geldiğinde yönünü değiştirmesi gayet şaşırtıcı. Sağcılaşan şiir, bünyesindeki şairleri sadece İslami hassasiyetleri olan şairlerden değil; Berlin Duvarı’yla yıkılan ve duvarın altında kalan sol güruhtaki şairlerden de seçmekte ve herkesi aynı meydanda şiir söylemeye çağırmaktadır. Ancak bu çağrının güçlendikten sonra “aynı meydanda söylemeye zorlamak” olarak değişmesi muhtemeldir. Daha önce başkalarında gördüğümüz gibi kendi gibi şiir söylemeyenleri aforoz etme eğilimini şimdiden dergi ve makalelerinde dillendirmeye başladılar bile.

 

 

 

 

Kaynak: Tasfiye Dergisi, s.18

 

Soğukpınar Mah. Behzat Bulvarı, No:220 Kat:3 (Behzat Camii Karşısı) Tokat

0505 2590715 [email protected] [email protected]

www.tasfiyedergisi.com 


         -        

 


Bu Yazı 13489 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 125 yorum yapılmıştır...

Şennur 07-01-2009, 05:11:14
İnanın değinilmesi gereken birçok noktaya dikkat çekmişsiniz.Yazdıklarınızı anladığım kadarıyla şiir nüshası üzerinde hakikatli çalışmalar yapmak gerek.Rabbim, doğru çalışmayı, doğru kişiye, doğru yerde yaptırması duasıyla. SELAMLAR...
 
hatice 29-01-2009, 17:39:48
dile getirdiğiniz hususlar sadece şiir için değil sosyal,siyasi veya ekenomik her alan için geçerli .Bence her anlamda İslamcılar kimliksizleşti veya aidiyetini , sınırlarını kay betti.Bunalım edebiyatı bizi de istila etti ,sesimizdeki samimiyet ,davranışlarımızdaki temsiliyet yitip gitti galiba Mustafa Kutlu daki sade ve irfani derinlik yerini Elif Şafak aidiyetsizliğine bıraktı artık ne kadar tarafsızsak o kadar başarılıyız ilk gençlik yıllarını Sezai Karakoçlarla tesis eden biri olarak bu durumdan rahatsızım bence dünyanın ve hayatın gerçek anlamını sağcı reflekslerle beraber kaybediyor ve köksüzleşiyoruz
 
veysel veli 12-06-2009, 11:41:53
katılıyorum.Muhterem yorumcular da dahil.Lakin şiir öyle kurnaz bir rakkase 'dir ki..
Siz daha ne olduğunu anlamadan sahneyi ayı oynatıcılarına teslim ederek buharlaşıverir.
Bu meyanda sağcı solcu olmasının da bir önemi kalmaz..
Şiir'in ve şairinin muhalif olmasının da bir önemi yoktur gerçekte..Salt kendinden taraf şair
muhalif olsa nolur olmasa nolur?Herkesi kendi gibi belleyip ;benzemiyorsa bile bi yolunu bulup benzetip şiir yazanlar olsa olsakendi kendilerinin şairi olurlar..yüreğimizin şairi değil.
Bu ülkede şiir...Antoloji ambalajlarının ve ders kitaplarının içinde raks ettiği müddedçe..daima sağcı
ve..veya solcu olmaya devam edecek tir...Eskiden de öyle olduğu gibi..wesselam.
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

Mehmet Akif ve Düşündürdükleri / Şuayip MEKEÇ
Sol ve Liberal Muhayyile / Ali BULAÇ
Cüzzamlıyı İyileştirdiyse Zalimliğine Anlayış mı Göstermeliyiz? / Fikritakip
“Öncü Şahsiyetler: Seyyid Kutub ve Ali Şeriati” / [Seminer]
Kendi Semasında Tek Yıldız: Nurettin Topçu Ve Müslüman Anadolu Sosyalizmi / Ümit AKTAŞ
Bilgiden Neo-Nihilizme..: Müslüman Nihilistler / Turan KIŞLAKÇI
Gazali, İbn-i Rüşd’ü Döver mi? / T.Suat DEMRE
Dikkat! Kitap! / Heinrich BÖLL
Suruş ve Sarsılan Kalplerin Tanrısı…/ Meliha ÇELİK
Şeriati Suriye'yi Nasıl Okurdu?/ Cihan AKTAŞ
‘Ehl-i kitâp’ kimdir? / R. İhsan ELİAÇIK
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 1 / Hamza TÜRKMEN
AK PARTİ Eleştirisi / Ali BULAÇ
Din Modern Zamanlarda Nereye Gidiyor? / Dr.Abdülkerim SURUŞ
Sol İslam, İslam`ın Solu, İslam Düşüncesinde Sol / Kenan ÇAMURCU
Entelektüel, Aydın ve Din / Dr.Aliye ÇINAR
İnsanlık Suçu: Biz Filistinliler, Hakkımızı Helal Etmeyeceğiz / Hayrettin KARAMAN
Bir Seçim Yapın Arkadaşlar/ Ali SALDIRAN
Bayan Humeyni ile Bayan Şeriati... / Sibel ERASLAN
Profesör olmak; Ebu-Zer'in Kişiliğini Manupüle Etme Hakkını Verir Mi? / Muhammed CAN
Surûş, Şimdi de Şeriatî İçin İlginç Şeyler Söylüyor! / Selahaddin Eş ÇAKIRGİL
MUSEVİ NE DİYOR?/ Mir Huseyn MUSEVİ
Özgürlük şairi İkbal, İstanbul'da anılıyor
Evrim Kuramı ne anlatıyor? -2- / Bülent Şahin ERDEĞER
"İslâm Sosyalizmi"nin Serâncâmı/ Bülent Şahin ERDEĞER
Efgani ve Abduh Vehhabi Miydi? / Mehmed Akif ERSOY
“Evrim Kuramı”na Gerçekçi bir Bakış-1/ Bülent Şahin ERDEĞER
Cihan Aktaş Yakın Yabancı İran'ı anlattı/ Asım ÖZ
"İslam ve Sınıfsal Yapı" Türkçe'ye kazandırıldı
Güneye Göç Mevsimi / Stefan WEIDNER Sudanlı Kült Yazar Tayyip Salih'in Ardından…
İslam Dünyasına Evrensel Reçete: Musa Carullah / Yusuf TOSUN
Beykoz’da “Ali Şeriati” Konuşuldu
İnsanlığın Kısa Tarihi: BÜYÜK RESİM
Zehra Hanım'ın Işığını Kapatan Jip / Yıldız RAMAZANOĞLU
Mülkiyet ve İktisadi Kullanımı Üzerine/ Murat AYDOĞDU
Kapitalizmin Efendilerine Karşı Anti-Kapitalist İman! / Bülent Şahin ERDEĞER
Küresel Kibir Çetesi ve Ahlak Devrimi / Bülent Şahin ERDEĞER
İran'ın Yeşil Rasyonalizmi/ Ali BULAÇ
İranlı Göstericiler COŞKULU VE TEMKİNLİ/ Cihan AKTAŞ
İran'da Kim Ne İstiyor? / Bülent Şahin ERDEĞER
İbrahim Yürüyüşü / Ebuzer SAİD
Sanayi Toplumu ve Geleceği- Unabomber'ın Manifestosu/ Teodor KACZINSKY
“Zere, Zora ve Tezvire” (Altına, Güce ve Hileye) Karşı... / Mîr Huseyn MÛSEVÎ
Hamaney Şeriati’yi Savundu / Bülent Şahin ERDEĞER
İmam Öldü; Yaşasın Konformizm! / Mansur YILMAZ
Sağcılık, Solculuk… / M. Kürşad ATALAR
"İslami Mücadelede Öncü Şahsiyetler"
Muhammed Mustafa ve Kur’an Yerine Mevlânâ Ve Mesnevî - Egemenlerin “Problemsiz (Light) İslâm” Projesi- / İlhami GÜLER
Çölde Bir Yalnız Âdem / Rasim ÖZDENÖREN
Bilge Adam Dergisi ve İslam Bilim Hediyesi
Yeni sınıfın ideolojisi: Kariyerizm ve Konformizm / R. İhsan ELİAÇIK
Bizden Korkanlar Sizi Seviyor / İsmet ÖZEL
Dua / Dr.Mustafa ÇAMRAN
Evrensel Bir Müslüman: Cemaleddin AFGANİ [KRONOLOJİK HAYAT HİKAYESİ]
Yeni Bir Zamanı Başlatmak / Atasoy MÜFTÜOĞLU
Cemaleddin Efgani / Mehmed Akif ERSOY
Anlaşılmamış Devrim / Charlotte WIEDEMANN
Ebû-Zerr el-Ğıfârî [v. 32/652] / Prof.Dr.Hayrettin KARAMAN
Sürekli Devrim: "Direniş Teolojisi"/ Prof.Dr. İlhami GÜLER
"Din Mafyası" Şeriati'ye Saldırmaya Devam Ediyor/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsan Üzerine / Ali K.
ANTİEMPERYALİST BAŞBAKAN: MUSADDIK/ Altan ALGAN
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 2 / Hamza TÜRKMEN
Kur'an'ı Nasıl Okumalıyız? / Aliya İZZETBEGOVİÇ
İbn-i Rüşt'ün İzinde / Loay MUDHOON ‘Reformcu İslam Düşünürü Muhammed ŞAHRUR'
İslâmî Cemaatin Kurucu Öğesi Olarak İslami Şahsiyet / Rıdvan KAYA
Röportaj: R. İhsan ELİAÇIK :İslam'ın Politik Duruşu Sol / Müjgan HALİS
Ne Okumalı? -Dört Aşamalı Alternatif Bir Okuma Programı- / Ali BULAÇ
Musa Carullah Bigiyef’in Sünnet Konusundaki Görüşleri / Mustafa AKMAN
Gençlere Tavsiyeler / Ercüment ÖZKAN
Afganistanlısı Antipatik de Bizim "Cübbeli" Taliban Neden Sevimli? / Serdar ÖZMEN
Kendi İçimizdeki 'İkna Odaları' / İdris ÖZYOL
Fatıma, Fatıma‘dır / Emine K. ARSLANER
"Ali Şiası Safevi Şiası" Kitabının Yeni Baskısı Yapıldı
Kim Müslüman Aydın Değildir? / Abdulkerim SURUŞ
Yeşil Rasyonalizm, Sol İslam, Adalet Devleti: Zihnimiz Yeni Siyasi Kavramlara Hazır mı? / Kenan ÇAMURCU
Bir Mücahidin Kaleminden Fikir-Put Savaşı / M. Numan AŞKAROĞLU
Toparlanın, Gidiyoruz! / İsmet ÖZEL
Ebuzer: Issız Çölde Yalnız Mezar / İhsan ELİAÇIK
Sağcı Bir Şiire Doğru [mu?] / Enes MALİKOĞLU
El-Ğarra Hutbesi / İmam ALİ
Ebu'l Ala Mevdudi Türkiye'de Anılıyor / Sempozyum
GAZZE RİSALESİ / Cahit KOYTAK
Yoksulluğu Görme(me)k ve Bir İntiharın Düşündürdükleri / Serdar Bülent YILMAZ
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM