ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
Marksizm, Oryantalizm ve Şeriati / Bülent Şahin ERDEĞER

Tüm dünya halklarına 'kurtuluş'u vaad eden, enternasyonalizm söylemi ile evrensel bir mesaj iddiasında olan Marksizm, anlam dünyasında 'Batılı beyaz adam'ın ilerlemeci, modernist, Vahşi[!] üçüncü dünya halklarını evcilleştirici bilinçaltını paylaşmaktadır. Marx'ın Avrupa merkezli bakışı, oryantalist tavrı, eserlerine yansımış daha sonra bu sömürgeci algılayış Lenin ve Stalin eliyle Kafkas halklarına, Orta Asya halklarına uygulanan politikalarla sosyalist pratiğe[!] de yansımıştır. Örneğin, Marx Hindistan'ı işgal eden emperyalist İngilizleri "Hint feodal yapısını değiştirmesinden dolayı, sorun İngilizlerin vahşi çıkarları değil sorun, Asya'nın toplumsal durumunda köklü bir devrim olmadan insanoğlunun yazgısını yerine getirip getirmeyeceğidir. Getirmezse, cinayetleri ne olursa olsun İngiltere bu devrime neden olmakla, tarihin bilinçsiz bir aleti olmuştur."1 diyerek düşünsel saflarını ortaya koyar. Marx, İngiliz emperyalizmini, "İngiliz burjuvazisinin ektiği yeni toplum öğelerinin meyveleri" olarak tanımlayacaktır.2 Yine Marx, Manifesto'da "Burjuvazi, bütün üretim araçlarındaki hızla iyileşme ile, son derece kolaylaşmış iletişim araçları ile, bütün ulusları, hatta en barbar olanlarını bile uygarlığın içine çekiyor... Kırı nasıl kente bağımlı kıldıysa, barbar ve yarı barbar ülkeleri de uygar olanlara bağımlı kıldı."3 diyerek beyaz adamlığı içselleştirmiş görünmektedir. Aynı Marx, 1848 yılında ABD, Kaliforniya'yı işgal edince bu olayı desteklemiş, "Bunlar, kendilerini temsil edemiyorlar, temsil edilmeleri gerek. "4 demiş ve şöyle yazmıştı; "Şiddet olmasaydı, tarihte hiçbir şey olmazdı. Kaliforniya'nın ellerinde duracak olsa ne yapacaklarını bilemeyen şu tembel Meksikalıların elinden çekip alınmasını kötü bir şey olarak düşünebilir miyiz?"5

 

Nitekim, Marksizm, sömürgeciliğin ve emperyalizmin ideolojik-kültürel planda yaptığı tahribatı dikkate almadı. Bu durum bir rastlantı sonucu değildi. Marksist Sol da ilerleme, modernleşme vb. konusunda Avrupa merkezli hâkim paradigmayı paylaşıyordu.6 Batılı Radikaller [Marksistler] ekonomik emperyalizmi kınarlarken, dünyanın batılılaşmasını başka bir biçimde sürdürüyorlardı.7 Şeriati, Batı merkezli tüm dünya görüşlerine sahip "yerli"lere, "Onlar insan, biz yerli olduğumuz sürece onlarla her türlü hümanist ortaklık kendi varlığımıza ihanettir!"8 diyerek yüzyıllardır Avrupa tarafından sömürülen halkları zihinsel ayrışmaya çağırıyordu. O, Marksizm gibi Avrupa merkezli, "beyaz adam'' bilinçaltına sahip bir ideolojinin, ezilen dünya halklarının özgürlük mücadelelerini amacından saptıracağın belirtmiş işgalci zihniyetin kaleyi içten fethedeceğini vurgulamıştır.9 Nitekim tarih Şeriati'yi haklı çıkarmış Cezayir, Tunus, Mısır ve Türkiye verdikleri anti-emperyalist mücadelelerini Batı işbirlikçisi kadrolar yüzünden kaybetmişlerdir. Filistin'de devam eden intifada sürecinde sosyalist kadrolar emperyalizm karşında çözülmüşler, ya kitle desteklerini kaybetmişler ya da demokratik cumhuriyet, barış gibi söylemlere sığınarak düşmanla İşbirliğine boyun eğmişlerdir. Bunun sebebi, bu kadroların özgür [?] ama "düşman gibi" bir ülke ideali için savaşım vermeleridir.

 

Yabancılaşma

 

Ali Şeriati, “Öze Dönüş”’ünde Marksizm'i değerlendirmesinde Marx'ın kullandığı ve tanımlamakta kendisinin de zorluk çektiği "praxis" kavramını Marx'ın çelişkilerinden biri olarak zikreder.

 

PRAXİS

 

Marx'ın toplumsal ilişkilerdeki ruhu praxis kavramı ile anlatımı Şeriati'yi bu ruhun ya da bilincin kökenini sorgulaması ile farklı bir boyut kazanmıştır. Şeriati'nin bu çabası hem Marx'ın çelişkilerini irdelemiş, hem de toplumu, "müslümanca" anlamaya yönelik çabalara katkıda bulunmuştur. Toplumsal ilişkilere somut anlaşılabilirlik kavranılabilirlik kazandıran şey praxistir... Düşünce varlıkla; bilinç duyusal ya da "maddi" doğa ile; "ruh", kendiliğindenlikle ancak praxiste birliğe ulaşır.10

 

İnsanda bilip tanımadığı ve buyruk altına alamadığı bir yan da vardır; ve bu yan bireyin iç varlığında bulunduğu gibi, toplumsal olanda ve tarihsel olanda da bulunmaktadır.11 İşte Marx ve takipçileri bu "kendiliğindenlik" durumunu açıklayamamaktadır. Şeriati, bu noktada Marksist dinleyicilerini kendi vicdanlarıyla baş başa bırakır. Zaten Marx, insanoğlunu tanımlamaktan iyice kaçınmıştır. Marx, insanoğlunun, praxis içinde kendini yeniden tanımlayacağına güvenmektedir.12 Ali Şeriati bu durumu metafizik ve asil bir varlık olan "insan"ın unutulması trajedisi olarak tanımlar. Komünizmin de kapitalizmin de iki değişik yönden de olsa insana ekonomik hayvan olarak baktığını belirtir.13 Mars'ın da belirttiği gibi "Bir bireyin bir başkası tarafından sömürülmesine son verildiği ölçüde, bir ulusun başka bir ulus tarafından sömürülmesine de son verilmiş olacaktır."14 Şeriati bu noktada bir bireyin başka bir bireyi sömürmesinin kökeninde öncelikle bireyin kendi kendini sömürmesinin, kendine yabancılaşmasının yattığını belirtir.

 

Şeriati'ye göre Batı merkezli tüm dünya görüşleri, insan anlayışlarının Yunan mitolojisi kaynaklı olması sebebiyle insanın dolayısıyla toplumun kendi özüne yabancılaşmasını yanlış bir adreste aramışlardır.15 İnsanın bilgiyi Tanrılardan zorla almasını sembolize eden Prometheus'un ateşi çalması, bilginin gerçek sahibi Tanrı ile doğal olarak bir savaşımı beraberinde getirecek, insanın tanrıya boyun eğişi de yabancılaşmasına yol açacaktır.16 Ama anlam dünyamızda hırsızlığa zorlanan Prometheus yerine, diğer varlıkların karşı çıkışına rağmen kendisine bizzat hediye edilen ve tüm dünyanın egemenliğine temsilci seçilen, sorumluluk ve hayatı değiştirme yetkisi verilen "Adem"17 varsa yabancılaşmanın kökeni ancak tek ve benzeri olmayan Tanrının insanlar arasındaki eşitlik ve adalet içeren öğretisine insanlığın kulak vermemesidir.

 

Şeriati, soyut insanın sembolü Adem'in yabancılaşmasını Doğu düşüncesinde de vurgulanan dört unsura bağlar; bunlar insanın özgürleşmesini engelleyen zindanlardır:

 

"1- Historizm [Tarihsellik]

2- Sosyolojizm [Toplum]

3- Biyolojizm [Çevre, Doğa]

4- Egoizm [Benlik]"18

 

İnsan iradesi dışındaki bu zorlayıcı unsurlara karşın "İrade"nin kullanımı ile yabancılaşmadan [alinasyondan] kurtulunacağını belirtir. Bu da ancak insan özünü tasarlayan yaratıcının evrensel iletimlerine [vahiy] insanın dönmesi ile mümkün olur.

İnsanın kendi eliyle yaptığına tapınması yabancılaşmanın nesnel bir boyutu iken, aynı zamanda zihinlerdeki put haline gelmiş fikirler de diğer bir yabancılaşmayı ifade eder.19 Siyasal iktidar, medya ve din bu yabancılaşmanın ana unsurlarıdırlar. Şeriati, hem toplumsal hem de bireysel yabancılaşmayı ayakta tutan bu unsurları Kur'an'daki üç kişiliğin şahsında sembolize etmiştir:

 

1- Firavun: Egemen siyasal erk

2- Karun: Egemen ekonomik erk

3- Bel'am [Samiri]: Egemen dinsel erk

 

Şeriati, İnsanlığın iç ahengini bozan çarpık ekonomik zihniyet ve uygulamanın ilk mümessil ve kurucusunun Kabil, aksine insanın kendi özünü ve fıtratını muhafaza eden, muhabbet ve fedakarlığa dayanan ekonomik anlayış ve sistemin ilk temsilcisinin de Habil olduğunu yerleşik hayattan yana olma ya da olmama ile bağıntılı olarak öne sürer.20 Şeriati'nin yaklaşımının İslam geleneğinin birikiminden21 de dayanaklarının olması görüşlerinin doğruluk payını güçlendirmektedir. Şeriati'ye göre yabancılaşmanın başka bir türevi de tarih içinde "Tasavvuf" olarak kurumsallaşmış düşünce ve yaşam sisteminin zühd ve riyazet adı altında kişiyi sosyal gerçeklikten uzaklaştırması, insanı kader karşısında pasif, edilgen bir nesne haline getirmesi gerçekliğidir. Şeriati'ye göre sufilik başka bir yabancılaşma kapısıdır. O, tasavvufa yönelişin toplumu bozacağını22 eserlerinde sık sık vurgular.

 

Şeriati'ye Yöneltilen Bazı Eleştiriler

 

Şüphesiz Şeriati'de, her düşünürün düşebileceği fikirsel tuzaklardan, kendi deyimi ile "zindanlara düşmekten", "masum" ya da "melek" olmadığı için kendini alıkoyamamıştır. Şeriati, geride bıraktığı külliyatında dört dörtlük bir ideoloji tasarımı bırakamamıştır. Yer yer kullandığı mitolojik, felsefi kavramlar ve mezhebi vurguları, hitap ettiği kesimlerin niteliği, zaman içinde geçirmiş olduğu tekamül süreci ve bağlamından kopartılarak değerlendirilebilmiştir.

 

Şeriati'nin, Şia tarafından yoğun bir duygusallıkla yüceltilen Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Hz. Fatıma gibi kişilikleri değerlendirmesindeki sübjektifliği, Batılı eğitiminin tarih felsefesine yansıması Şeriati'nin düşüncelerini eleştirel bir gözle okumamızı gerekli kılmaktadır. Kendisinin de belirttiği gibi bunalım dönemlerinde ya da fikirsel gel-gitler yaşadığı dönemlerde yazmış olduğu düşüncelerine ihtiyatla yaklaşılmalı, konuşmalarının bant çözümü olarak yayınlanan ve her konuşmanın doğasında bulunan ateşli ve duygusal eserleriyle bizzat Şeriati'nin kendi kaleme aldığı düzenli ve planlı bir düşünce kurgusuyla hazırladığı kitapları arasında seçici davranılmalıdır.23 Ayrıca Şeriati'nin kendini geliştiren her düşünür gibi düşünse! tekamül ve dönüşüm süreci geçirdiği unutulmamalıdır. Örneğin mezhebi duygusallığın vurgulanmasının [Ebu Zerr, 1959] mutedil ve Kur'an merkezli anlayışına tekamül etmiş olması [İki Sure İki Yorum, Ali Şia'sı Safevi Şia'sı 1971] dikkate alınmalı, "mehdilik", "imamet" gibi konulardaki dolaylı izah tarzı kritik edilmelidir.

 

Elbette, Şeriati'ye getirilmesi gereken eleştirel bakış, kendisinin de hayattayken yaptığı "anlama" merkezli ve iyi niyetli bir özeleştiri olmalıdır. Çünkü Şeriati; ne bir İslam sosyalizmi inşa etme çabasındadır24 ne de modernizmi Şiilik İle sentezlemeye çalışmıştır. O, her an İslam'ın özgünlüğü'nün peşinde olmuştur. Bazı çevrelerin, Sünni ya da Şii taassup dolayısıyla, bazı çevrelerin laik tutuculuktan dolayı, yoğun saldırı ve hakaretlerle Şeriati'yi itham etmeleri, Şeriati'yi sevenlerin, kişiliği ve eserleri üzerinde toptan bir kabulünü beraberinde getirmemelidir.

 

Şüphesiz Sünni dünyada Şii, Şii dünyada Sünni, Batı'da fundamantalist, Doğu'da modernist olarak itham edilen Şeriati'nin Kur'an ölçü alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

Dipnotlar:

1-2- Marx, Karl; Engels, Frederich; "Kominist Parti Manifestosu"; Sol yay.; Ankara 1998; s. 15., Marx, Kari; Engels, Frederich; "Kapitalizm Öncesi Ekonomi Biçimleri"; Çev. Mihri Belli,  Sol yay.; Ankara 1977; s. 108-118. 48-A.g.e.;s.118.

3- Bkz. Marx, Karl; "Louis Bonaparte'nin Brumaire'i"; Sol yay.; Ankara.

4- Bulaç, Ali; "Bir Aydın Sapması"; İz yay.; İst.1995, s. 84.

5- Başkaya, Fikret; "Avrupa Merkezcilik, Resmi İdeoloji, Bilim ve Sosyalizm"; Ütopya yay.;Ank. 1999; s. 26.

6- Lafouche, S.; "Dünyanın Batılılaşması"; Ayrıntı yay.; İst. 1993; s. 71.

7-8-9  Şeriati, Ali; "Öze Dönüş"; Kitabevi yay.; s. 37.

10- Lefebvre, Henri; "Marx'ın Sosyolojisi"; Gökkuşağı yay.; İst. 1995; s. 49.

11- A.g.e.; s. 43.

12- A.g.e.; s. 20.

13- Şeriati, Ali; "İnsan"; Fecr yay.; İst. 1997; s. 63.

14- Marx-Engels, "Kominist Parti Manifestosu"; s. 35-36.

15- Bkz. Şeriati, Ali; "Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri"; Birleşik yay.; İst. 2000.

16- Demirer, Temel; Özbudun, Sibel; "Yabancılaşma"; Özgür Üniversite Kitaplığı; Öteki yay.; 1998.

17- Bkz. Kur'an-ı Kerim, 2/30. Şeriati, Ali; "İnsan"; Fecr yay. Aktaş,  Ümit;  "Adem";  Bakış yay.; İst. 2000.

18- Şeriati, Ali; "İnsanın Dört Zindanı"; Çev. H. Hatemi; İşaret yay.; İst. 1996.

19- Bayhan, Vehbi; "Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma"; TC Kültür Bak. Yay.; Ank. 1997; s. 27.

20- Bkz. Şeriati, Ali; "İslam Sosyolojisi Üzerine"; s. 106-118.

21- Taberi; "Cami'ul Beyan an Tevil'ul Quran"; 5/27 Tefsiri

22- Şeriati, Ali; "Dinler Tarihi"; Seçkin yay.; İst. 1993; s. 151.

23- Bkz. Şeriati, Ali; Kevir; Fecr yay.; Ankara 1992; s. 10.

24- Bkz. Mutahhari, Murteza; Kerbela ve İmam Hüseyin; Kalem yay.; İstanbul 1997; s. 619.

 

 


         -        

 


Bu Yazı 13510 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 191 yorum yapılmıştır...

ömer faruk 14-02-2009, 11:51:29
marx ve düşüncesinin bir toplumun geleceğine dair hiçbir realitesi yoktur. burada anlaşıldığı gibi, günümüzde mücadelesi verilen mücadele bir arpa boyu yol alınamadığı gibi. yani halkın kabullünü alabilecek düşünce anlamında.
selam ve dua ile
 
mehtap 15-02-2009, 02:27:20
çok güzel bir yazı.yazara ve yayınlayana teşekkür ederim.
 
ali 15-02-2009, 10:19:47
güzel hazırlanmış bir yazı
 
şeriati nurettin meriç 15-02-2009, 20:33:59
güzel ama kapalı bir yazı. yeniden okuyacağım. sonsuz teşekürler. herşeye rağmen ŞERİATİ. teşekürler üstad. aziz öğretmen öğretti bize senkronize düşünmeyi ve tam düşeceğimiz noktada doğrulmayı bu yüzden. umutla ve devrimle
 
Oğuzhan Özdemir 15-02-2009, 22:32:58

Bülent Bey'e nitelik çalışması ve site yöneticilerine teşekkürlerimi bir borç bilirim. Şeriati'yi anlayan, anlamaya çalışan ve onu olması gerektiği gibi insaflı şekilde ifade eden, özetleyen herkes önce Şeriati gibi Allah'tan razı olsun,razı olalım. Sonra da böyle olabilirsek Allah bizden razı olacaktır inşallah.
Tasavvuf konusunda kader kaşısında bireyin pasif kalması ya da toplumdan çelitli açılardan uzaklaşması yargısı genellenemez diye düşünüyorum. Çünkü böylece İbn Arabi, Mevlana, Konevi, Niyazi Mısri, Havcı Bektaş Veli gibi kişiler ve ekolleri arasında yer alan bireyleri bu genellemeye sokmamız gerekecektir. Yunus Emre mesela. Fakat durum bence bu kişiler üzerinden genellemeye terstir. Tasavvuf elbet her müessese gibi kurumsallaşma ve bozulma yaşamıştır, fakat din de kurumsallaşmış ve islâm ilimleri, pratiği ve kurumlar,sınıflar ile bozulmuştur. Özünü yitirmiştir, diyanet işleri ve ilahiyatçılarla, anne-baba müslümanı ya da klasik 'dine karşı din' formunda müslüman olan ve dünyayı feda edemeyen bizler bulunmaktadır. En önemli sorun bence buradadır ki Şeriati'nin de derdi budur.

Selam ve sevgi ile.
 
ali k 16-02-2009, 09:09:41
marxın tanımyayamadığı bu kendilik halini ,doğu ve islam dünyasıda gereğince tanıyamamıştır....
bu konu;benlik ve varoluş un içeriğiyle ilgilidir....
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

‘Güvenilecek Ama Sürekli Dalgalı Bir Gerçeklik’: ALİ ŞERİATİ / Cihan AKTAŞ
Şeriati ve Muhalif Çizgisi / Haşim AGACARİ
Şeriati, Yeniden Gündemde / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati’de Kadının Kurtuluşu/ Yıldız RAMAZANOĞLU
Dert Ehli, Sanatkar ve Yiğit Bir Aydın: Şeriati / Abdülkerim SURUŞ
Bir İslami Ütopyacının Siyasi Biyografisi / Ali RAHNEMA
Ali ŞERİATİ Yaşasaydı...? / Turgay EVREN
Ali Şeriati: İran Devriminin İdeologu / Abdülaziz SACHEDİNA
Ali Şeriati ile Kürt Sorununa Bakış ve Yeni İslamcıların Senaryoları / Muhammed CAN
Bir Diriliş Öncüsü: Dr. ALİ ŞERİATİ / Emin MANSURİ
İran Devriminden Sonra Dini Entelektüalizm / Mesud PEDRAM
"Eşim Ali Şeriati" Okuma Notları ve Çevirisi Üzerine / A.AVAMİ
İran, Seçimler ve Ali Şeriati ile Vurulmak İstenen Ne? / Muhammed CAN
Hüseyniye-i İrşad'da Bir Akşam / Cihan AKTAŞ
Modernite: Bugüne Dair Hastalığımız, Yenilenme: Bugüne Dair Sorumluluğumuz / Bülent Şahin ERDEĞER
Seyyid Kutub ve Ali Şeriati: Öznelliğin İktidarı / Charles TRIPP
Ali Şeriati ve Mevlana / Turgay EVREN
Ali Şeriati Üzerine Bir Deneme / Turgay EVREN
Düşünce ve Eylem Adamının Tam Tanımı: Ali Şeriati / Peren BİRSAYGILI
Ali Şeriati'den Esintiler! / Muhammed CAN
Özgür İrade Meselesinde Ali Şeriati ve Bint'uş-Şati / Yudian WAHYUDİ
Cemaleddin Afgani ve Ali Şeriati / Sever IŞIK
Yabancılaşmanın Yeni Maskesi "Postmodemizm" ve Şeriati'yi Hatırlamak/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsanlık ve Halkın Gücü: Dr. Ali Şeriati’ye Bir Övgü / Dr. Mohammad Omar FAROOQ
Ali Şeriati: Kazanımın Ve Gelişimin Öğretmeni -I- / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesinde Bir Ada / Cemil MERİÇ
Ve Bir Tokat Hem de Ne Tokat! / Öznur BALIK
Bir Ütopyacının Hayatı / Recep ŞENTÜRK
Marksizm, Oryantalizm ve Şeriati / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesi'nde Bir Ada Olmak / Ümit AKTAŞ
"Yalnızlık Sözleri" / Ahmet ÖZCAN
BİR KARŞILAŞTIRMA: Nasr ve Şeraiti / Mustafa ARMAĞAN
GELENEĞİN PRANGALARI: Weber ve Şeraiti Örneği / Mustafa ARMAĞAN
Ne Yapmalı / M. Kürşad ATALAR
Ali Şeriati (1933-77): Allahperest-Sosyalist / Ertuğrul CESUR
Şeriatî'nin Öze Dönüş Çağrısı / İhsan ELİAÇIK
Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati / Nathan COOMBS
EY ALİ! / Muhammed Rıza SERKEŞİK
Geleneksel Ulema ve Laik Aydınlar Arasında Ali Şeriati / Fevzi ZÜLALOĞLU
Rüşenfikr İdeolojisi / Asaf HÜSEYİN
BİZİM YERİMİZE DÜŞÜNENLER / Serkan AKIN
Ali Şeriati’de Sembolizm Sorunu / Bülent Şahin ERDEĞER
Hüdaperest Sosyalistler / Mustafa ÖZCAN
Unutulmuş Devrimci Ali Şeriati / Lawrance Rıza ERŞAGİ
Şeriati’yi Önce Biz Öldürdük! / Zeki BULDUK
Ali Şeriati'de Sanatın Teorik İnşası / Asım ÖZ
İki dini aydın: ŞERİATİ ve SURUŞ / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati ile Söyleşi / Muhammed CAN
Kaynaşma ve Ayrışma Çizgisi/ Mustafa ÖZCAN
Ali Şeriati: "İslam Sosyolojisi" ve "İslam Bilim" / Kadir CANATAN
Ali Şeriati: Yalnızlığa Sığmayan Yazar / Cihan AKTAŞ
Şeriati, Hasan Hanefi ve 'İslami Sol' Denkleminde İbrahim Şita / Yasin DEMİRKIRAN
1980 Sonrası Türkiye’sinde Siyasal İslami Bilinçlenmede Tercümenin Rolü-2 / Cengiz Sunay
Ali Şeriati’de Somutla Soyut Arasında Sanat/ Cemal ŞAKAR
Uyuyanları Uyandıran Bilinç: Ali Şeriati! / Atlan ALGAN
Dr. Ali Şeriati’nin Taklid Mercii Kimdi? / Taki DEJAKAM
Allahperest Sosyalist Ali Şeriati / Mehmet SAİD
Ali Şeriati’nin Yeşillenen Rolü / Mustafa ÖZCAN
Dine Karşı Din / Ali SALDIRAN
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM