ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HACC
Ne Okumalı? -Dört Aşamalı Alternatif Bir Okuma Programı- / Ali BULAÇ
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
İnsan Üzerine / Ali K.

I- Beşer-İnsan Diyalektiği

 

İnsana, evrene, tarihe, sürece, ögelere ve bütünlüğe dair her tanımlama; epistemolojik, ontolojik ve metodolojik çerçevesinin ortaya konulmasını gerektirir...

 

Bilim adamları, alemi, canlı ve cansız olmak üzere iki kısma ayırmışlar, insan bilimi ve felsefesini ise
hayvan ve insan arasındaki öz farklılıkları üzerine kurmuşlardır. İnsanı hayvandan ayıran temel farkları ise, bilgiyi sistemleştirme, şuur, konuşma, olarak tespit etmişlerdir.


Hayvanlık, içgüdüsel zorunluluklarla hareket ederken, insan kendi mahiyetini belirleme yetisiyle tarihi süreç içinde Firavun’dan Musa’ya kadar her şey olabilmiştir... problem insanın neliği ve olma sorunudur.


İnsan nedir ve ne olabilir? İşte sorunun kaynağı budur. Hayata yön vermek isteyen her inanç, ideoloji ve düşüncenin insananlayışı farklılaşmanın temel nedenidir. Bu farklılaşmanın iki ana cephesinin olduğu görülecektir; ruhçu taraf ve materyalist taraf... ruhçu taraf maddeyi etkisizleştirirken, materyalist cenah ruhu etkisizleştirmeye çalışmıştır... işte her iki türlü kopma yozlaşmanın nedenidir...


Ruh, saf olma halidir, ancak bedenle kendisi olabilir. Bunun İslam literatüründeki adı ‘TEVHİD-İ VÜCUT’tur. Platondan Marks’a tüm batı dünyası, ruh-beden zıtlaşması ve bu durumu aşma üzerine kurulmuştur. Aslında bu çekişmenin temel nedeni Ademiyettin parçalanmasıdır. Tam insanın görülemeyişidir... Oluş ve olma konusunda HEGEL önemli tespitlerine rağmen ırkçı bir takım sonuçlara varmakla yanılmıştır.


Beşer ve insan çelişkisinden, ancak ikisinin gerçek denge haliyle kurtulabilinir ve insan-adem olunabilir. Ancak anayasal özgürlük bu aşamadan sonra teşkil edilmelidir. Anayasal özgürlük, hem yerel hem de evrensel bazda alınacak kararlara bağlıdır... içeriye yönelik bir girişim, dışarıya da yönelmezse ,bütünlük gerçekleşmez... insanlık ortak bir yapıdır ve birbirini etkiler.

 

II- İnsan Olmak


Tabiat içinde yalnız insan şu üç özelliği ile diğer canlılıktan ayrılır;


1. Kendi keyfiyetini, yaratılışını, öz-yapısını, evrenin niteliği ve öz-yapısını, kendi ile evren arasındaki ilişkinin niteliğini ve neliğini algılama...


2. İnsan, seçebilen bir varlıktır...


3. İnsan yapıcı-kurucu bir varlıktır...


Bu üç tür özellik neye tekabül eder; ŞUUR veya yeni tabirle BİLİNÇ...


Tarihi süreç boyunca tüm insan sahası ve oluşumları insanın bu nitelikleriyle doğrudan alakalıdırlar... Eylem ve davranışları; bilincin neresinde olduklarının göstergesidir... Peki, bilinci nasıl tarif edeceğiz?


Bilinci belirleyen akıl mıdır? Bilincin göstergeleri üretim araçları mıdır? Bilinci belirleyen dilin konumumudur? Somut tabirle bilinçli insandan ne anlayacağız; Bilinçli insan; hem akla, hem üretim araçlarına, hem de dile eşit bir şekilde yaklaşım gösterir... Kaldı ki biz aklı, salt zekâ, salt rasyonalite, salt idealizm ile yorumlarsak, aidiyeti parçalarsak gerçek ve tam akıldan bahsedemeyiz... Tam akıl; evren içinde her bir unsurun etki açısından eşit ağırlıkta olduğunu bilen akıldır.


Faraza; biz üretim araçlarının etkisini; havadan, sudan, cinsiyetten, dilden, dinden ayırt edebilir miyiz? A şahsı üzerinde eşit bir ekinliğe sahip olan unsurlar, toplum yapılanmasının da altyapısına eşit etki ederler. Endüstriyalizmle birlikte ortaya çıkan mekanizmin etkinliği; yine şuur karşısında ve içinde bir yapılanmadır.


Batının büyük dâhileri; Sartreler, Nietzscheler, Baudrillardlar bu suni duruma itiraz edip gerçek insanı aramıyorlar mı? Kaldı ki; makine toplumu tabiatın verilerinden aşırma değil midir? Kaldı ki; insanı incelediğimiz zaman makineleşme basit bir cüzdür. İNSAN DEVASA VE ÖZNEL BİR YAPIDIR...


İnsan üretimi hiçbir yapı insan ile boy ölçüşemez. Problem insan ve şuur problemidir...

 


         -        

 


Bu Yazı 13393 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 175 yorum yapılmıştır...

Oğuzhan Özdemir 10-06-2009, 15:14:59
Kısa olarak iyi ifade edilmiş. Sartre, Nietzsche ve Baudrillard hakkındaki belirlenime katılıyorum. Sartre'ı özellikle mücadelesi ile, Frantz Fanon'un ölmeden hemen önce kaleme aldığı Yeryüzü'nün Lanetlileri adlı eserine Sartre'ın yazdığı önsöz kendisini özetler, Nietzsche ve Baudrillard'ı yazdıkları ile oldukça beğeniyorum. Bunu yanında Feyerabend, John Zerzan( özellikle bu adam) oldukça nitelikli şahsiyetler.

 
şeriati nurettin meriç 11-06-2009, 19:15:08
teşekürler efendim analiz için.. umutla muhabbetle..
 
veysel menekşe 29-06-2009, 13:49:12
Bu Dahi(!) ler insan'a yabancı ve düşman Tanrı karşısında ....
Tanrı' ya düşman ve yabancı insan tepkisi vermişlerdir..
Tanımadıkları bir Tanrı'yı öldürmüşler,tanımadıkları insanı da Tanrı yerine koymuşlardır.
Pençeli -pençesiz her türden faşizm ler'in kurucu babaları olan bu dahiler ..
Gücü kutsayan güce tapınan Beyaz Adam'ın kuruyan damarlarına kan pompalayarak...
İnsanlık Tarihi'nin en kanlı savaşlarına en acımasız cinayetlerine imza atan..
Modern Devlet Tanrısı'nın merhametsiz peygamberlerinden başka birşey de değillerdir.
Batı ve Batılı Düşünce'yi yanlış okuma kararlılığımız devam ediyor gibi..
A.Şeriati sadece bir giriş denemesi yapmıştır .Mülahazat öğrencilerine düşüyorsa şayet...
Bunu da motamot onu tekrar ederek değil, O'nu da aşmayı deneyerek yapmamız gerekiyor.
Ali Şeriati artık kimseyi rahatsız etmiyor merak etmeyin. Nedeni de şudur:
Merhum Doktor'un öğrencileri Risale-i Nur Şakirdleri'ne dönüşmüşlerdir...
Daha garibi de şudur ki onlar kadar aktif olmayı da hala başaramamışlardır.
Şimdilik bu kadar çünkü hem yer müsaid değil hem de sanalalemde (kiminle muhatab olduğumun
belli olmadığı yabancı bir alemde) konuşmaya hala alışamadım.Ruberu tanışma talebime de
henüz bir cevab alamadım.Kendi kendime konuşuyor ve yazıyorum işte.Kusuruma bakmayın.
Wesselam!..
 
ali k 30-06-2009, 08:56:36
batı-dogu ve islam dünyasının tarihsel süreç içide bir yapısı vardır.
sartrenin varoluşculuk özgürlük
baudillardın kitle iletişmine dair tespitleri
nietzscheni n üst insanı ,insan varlığı ve eylemine dair ,klasik okumaya muhalif önemli tespitler yapar...
mevcut ve mevcut ötesi insana dair ,batı vedogu sürecine eleştirel bakarlar...
ne batıyı ,nede doguyu aşmak öyle kolay değildir..
hele kapitalizm içinde....
aydın,bu süreç ve baglamlarda neyi sorunlaştrıyor ,ona bakmakgerekir...
ve birde bizim çıkaracağıımz sonuçlar ..
 
veysel menekşe 30-06-2009, 15:43:57
Sevgili Ali K !.
Aydın'ın kendini sorunsallaştırmasından söz etsek nasıl olur? Aydın' ın bizatihi kendisinin sorun
olmaklığından söz eden bilgelerimize (C.Meriç ,A.Şeriati,İkbal, N.el Attas,Nasr..Cibran ,vb.)
kulak versek nasıl olur?.İnsan Tanrı tanmaz ve/veya Tanrı önemsemez tavrını sürdürdüğü sürece
bırakınız şunu bunu aşmayı ; olsaolsa tepe takla kendini aşar . Yani intihar eder.
Şu avuntuyu da bırakalım. Ki ......zaman zaman Merhum öğretmenimiz de bu avuntuya kendini
kaptırmış boşuna teselli aramıştır.Bu avuntu şudur: İnsan çok uzun ömürlü bir varlıktır ve henüz
7000 yaşlarında genç bir delikanlıdır.Birikimleri vardır vebu birikimlerini biteviye üretip tüketmeye
devam ederek büyümesini sürdürecek nihayet mükemmel insan olup handiyse ilahi bir varlık ;
olup çıkıverecektir...Tanrı olma ihtimali dahi vardır ve bu yolculuk böylece bir varış noktası
olmaksızın sürüp gidecektir...
Oysa sevgili Ali K.......Gökhan ÖZGÜN' ün bile farkına vardığı gibi insan ;her yönü ile kısıtlı ve
kuşatılmış bir varlıktır.. Buna ömrü de dahil dir..ve . Öyle...7000 yıldır biriktiri lmiş hazır reçeteler
filan da yoktur önünde..Tarih denen bir kara delik vardır ki iştahı da bitip tükenecek gibi görün
memektedir.İNSAN'ın kendinden ...kendinde içkin olan o bildik tanıdık kendinden başka yaslana-
bilceği bir öteki kendilik yoktur.İNSAN'IN yapıp edeceği yegane şey o bildik tanıdık kendiliğinin
farkına varmak ve onun sesine kulak vermek olacaktır.Devam edeceğim.
 
ali k 01-07-2009, 08:41:55
,aydıının kendinii tanıması içi ciddi bir evren ve toplum sorgulamasnı gerektirir....
tarih içindeki insanın neliğini tanımayı gerektirir....
ki aydın insanı tarif edebilsin.....
kendini konumlandırabilsin....
 
ali k 01-07-2009, 10:48:41
saygıdeğer menekşe,
birde benim kabaca anlattığım EVRENSEL KONUM-VAROLUŞSAL DURUM-İNSANBİLİM eksenli bir modelim var....önceki yazılarmıda görebilirsin....incelersen iyi olur....
 
veysel menekşe 01-07-2009, 21:19:26
Okumak isterim elbet. Ancak sevgili Ali. k. Nereden bulup okuyacağım onu bilemiyorum..
Yine de düşünmen ve beni de düşündürmen umuduyla bir ipucu vermek isterim...
Tarih öncesi -ortası- sonrası- ötesi- altı- üstü -ve ilh....insan tanmlamaları bana asla tanımlayıcı gelmediği gibi doğru bir usul tercihi olarak ta gelmiyor. Batılı olsun Doğulu olsun ..Buna bizim
öğretmen de dahil 300 yıldan beridir yapılan insan tanım ve tasnifleri Modern Toplum
Mühendislikleri'ne uygun malzeme taşımaktan başka bi işe yaramamıştır....
"İnsan'ın Ne'liği' ne Dair " Ne biliyoruz sahiden?..Herkesler Safevi Şialığı'na saldırıyor.ama....
Ali Şialığı 'nın tam olarak neye tekabül ettiğini kavramış olarak değil...
Şayet biz SALT REJİM MUHALİFLİĞİ dolayımında bir Ali Şialığını olumlayıp yücelteceksek
bu hususta ne komünistlerin eline su dökebiliriz ne de jakoben protestanların...
Daha başka bişey olmalı daha başka bişey söylenmeli Ali kardeşim....
Kelimeler ve Kavramlar kitapta durdukları gibi durmazlar a benim canım...Bir ömür boyu etkisi
geçmeyen sarhoşluklara da yol açabilirler ve daha kötüsü ayık gezmenin ne demek olduğunu
unutma ihtimalinizi de daima saklı tutarlar içlerinde...İNSAN' I ETKİYE AÇIK HALE GETİREN...
KİTAPTAN DAHA SİNSİ KURNAZ VE ZALİM BİR ZÜLEYHA' YA TANIK OLMAMIŞ
TIR İNSAN OĞLU..Yusuf Yüzlüler müstesna....Wesslam!..

 
ali k 02-07-2009, 11:05:03
saygıdeğer veysel,
islambilim-dinler tarihi -hubut v. s dile getirilen adem yorumu hangi düşünüre nasip olmuştur...
şeriatiinin asıl yapısı budur..
ama nesnel durumada ilgisiz kalamazdı...

yine çözümleride gerçekçidir..


 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

Mehmet Akif ve Düşündürdükleri / Şuayip MEKEÇ
Sol ve Liberal Muhayyile / Ali BULAÇ
Cüzzamlıyı İyileştirdiyse Zalimliğine Anlayış mı Göstermeliyiz? / Fikritakip
“Öncü Şahsiyetler: Seyyid Kutub ve Ali Şeriati” / [Seminer]
Kendi Semasında Tek Yıldız: Nurettin Topçu Ve Müslüman Anadolu Sosyalizmi / Ümit AKTAŞ
Bilgiden Neo-Nihilizme..: Müslüman Nihilistler / Turan KIŞLAKÇI
Gazali, İbn-i Rüşd’ü Döver mi? / T.Suat DEMRE
Dikkat! Kitap! / Heinrich BÖLL
Suruş ve Sarsılan Kalplerin Tanrısı…/ Meliha ÇELİK
Şeriati Suriye'yi Nasıl Okurdu?/ Cihan AKTAŞ
‘Ehl-i kitâp’ kimdir? / R. İhsan ELİAÇIK
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 1 / Hamza TÜRKMEN
AK PARTİ Eleştirisi / Ali BULAÇ
Din Modern Zamanlarda Nereye Gidiyor? / Dr.Abdülkerim SURUŞ
Sol İslam, İslam`ın Solu, İslam Düşüncesinde Sol / Kenan ÇAMURCU
Entelektüel, Aydın ve Din / Dr.Aliye ÇINAR
İnsanlık Suçu: Biz Filistinliler, Hakkımızı Helal Etmeyeceğiz / Hayrettin KARAMAN
Bir Seçim Yapın Arkadaşlar/ Ali SALDIRAN
Bayan Humeyni ile Bayan Şeriati... / Sibel ERASLAN
Profesör olmak; Ebu-Zer'in Kişiliğini Manupüle Etme Hakkını Verir Mi? / Muhammed CAN
Surûş, Şimdi de Şeriatî İçin İlginç Şeyler Söylüyor! / Selahaddin Eş ÇAKIRGİL
MUSEVİ NE DİYOR?/ Mir Huseyn MUSEVİ
Özgürlük şairi İkbal, İstanbul'da anılıyor
Evrim Kuramı ne anlatıyor? -2- / Bülent Şahin ERDEĞER
"İslâm Sosyalizmi"nin Serâncâmı/ Bülent Şahin ERDEĞER
Efgani ve Abduh Vehhabi Miydi? / Mehmed Akif ERSOY
“Evrim Kuramı”na Gerçekçi bir Bakış-1/ Bülent Şahin ERDEĞER
Cihan Aktaş Yakın Yabancı İran'ı anlattı/ Asım ÖZ
"İslam ve Sınıfsal Yapı" Türkçe'ye kazandırıldı
Güneye Göç Mevsimi / Stefan WEIDNER Sudanlı Kült Yazar Tayyip Salih'in Ardından…
İslam Dünyasına Evrensel Reçete: Musa Carullah / Yusuf TOSUN
Beykoz’da “Ali Şeriati” Konuşuldu
İnsanlığın Kısa Tarihi: BÜYÜK RESİM
Zehra Hanım'ın Işığını Kapatan Jip / Yıldız RAMAZANOĞLU
Mülkiyet ve İktisadi Kullanımı Üzerine/ Murat AYDOĞDU
Kapitalizmin Efendilerine Karşı Anti-Kapitalist İman! / Bülent Şahin ERDEĞER
Küresel Kibir Çetesi ve Ahlak Devrimi / Bülent Şahin ERDEĞER
İran'ın Yeşil Rasyonalizmi/ Ali BULAÇ
İranlı Göstericiler COŞKULU VE TEMKİNLİ/ Cihan AKTAŞ
İran'da Kim Ne İstiyor? / Bülent Şahin ERDEĞER
İbrahim Yürüyüşü / Ebuzer SAİD
Sanayi Toplumu ve Geleceği- Unabomber'ın Manifestosu/ Teodor KACZINSKY
“Zere, Zora ve Tezvire” (Altına, Güce ve Hileye) Karşı... / Mîr Huseyn MÛSEVÎ
Hamaney Şeriati’yi Savundu / Bülent Şahin ERDEĞER
İmam Öldü; Yaşasın Konformizm! / Mansur YILMAZ
Sağcılık, Solculuk… / M. Kürşad ATALAR
"İslami Mücadelede Öncü Şahsiyetler"
Muhammed Mustafa ve Kur’an Yerine Mevlânâ Ve Mesnevî - Egemenlerin “Problemsiz (Light) İslâm” Projesi- / İlhami GÜLER
Çölde Bir Yalnız Âdem / Rasim ÖZDENÖREN
Bilge Adam Dergisi ve İslam Bilim Hediyesi
Yeni sınıfın ideolojisi: Kariyerizm ve Konformizm / R. İhsan ELİAÇIK
Bizden Korkanlar Sizi Seviyor / İsmet ÖZEL
Dua / Dr.Mustafa ÇAMRAN
Evrensel Bir Müslüman: Cemaleddin AFGANİ [KRONOLOJİK HAYAT HİKAYESİ]
Yeni Bir Zamanı Başlatmak / Atasoy MÜFTÜOĞLU
Cemaleddin Efgani / Mehmed Akif ERSOY
Anlaşılmamış Devrim / Charlotte WIEDEMANN
Ebû-Zerr el-Ğıfârî [v. 32/652] / Prof.Dr.Hayrettin KARAMAN
Sürekli Devrim: "Direniş Teolojisi"/ Prof.Dr. İlhami GÜLER
"Din Mafyası" Şeriati'ye Saldırmaya Devam Ediyor/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsan Üzerine / Ali K.
ANTİEMPERYALİST BAŞBAKAN: MUSADDIK/ Altan ALGAN
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 2 / Hamza TÜRKMEN
Kur'an'ı Nasıl Okumalıyız? / Aliya İZZETBEGOVİÇ
İbn-i Rüşt'ün İzinde / Loay MUDHOON ‘Reformcu İslam Düşünürü Muhammed ŞAHRUR'
İslâmî Cemaatin Kurucu Öğesi Olarak İslami Şahsiyet / Rıdvan KAYA
Röportaj: R. İhsan ELİAÇIK :İslam'ın Politik Duruşu Sol / Müjgan HALİS
Ne Okumalı? -Dört Aşamalı Alternatif Bir Okuma Programı- / Ali BULAÇ
Musa Carullah Bigiyef’in Sünnet Konusundaki Görüşleri / Mustafa AKMAN
Gençlere Tavsiyeler / Ercüment ÖZKAN
Afganistanlısı Antipatik de Bizim "Cübbeli" Taliban Neden Sevimli? / Serdar ÖZMEN
Kendi İçimizdeki 'İkna Odaları' / İdris ÖZYOL
Fatıma, Fatıma‘dır / Emine K. ARSLANER
"Ali Şiası Safevi Şiası" Kitabının Yeni Baskısı Yapıldı
Kim Müslüman Aydın Değildir? / Abdulkerim SURUŞ
Yeşil Rasyonalizm, Sol İslam, Adalet Devleti: Zihnimiz Yeni Siyasi Kavramlara Hazır mı? / Kenan ÇAMURCU
Bir Mücahidin Kaleminden Fikir-Put Savaşı / M. Numan AŞKAROĞLU
Toparlanın, Gidiyoruz! / İsmet ÖZEL
Ebuzer: Issız Çölde Yalnız Mezar / İhsan ELİAÇIK
Sağcı Bir Şiire Doğru [mu?] / Enes MALİKOĞLU
El-Ğarra Hutbesi / İmam ALİ
Ebu'l Ala Mevdudi Türkiye'de Anılıyor / Sempozyum
GAZZE RİSALESİ / Cahit KOYTAK
Yoksulluğu Görme(me)k ve Bir İntiharın Düşündürdükleri / Serdar Bülent YILMAZ
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM