ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
Yeşil Rasyonalizm, Sol İslam, Adalet Devleti: Zihnimiz Yeni Siyasi Kavramlara Hazır mı? / Kenan ÇAMURCU

Avrupa Birliği’nin bir medeniyet projesi olarak görülmesine yönelteceğimiz temel itiraz, bin küsur yıllık medeniyet geleneğine, birikimine, tecrübesine ve ufkuna sahip ülkemizin, daha test sürüşünü bile tamamlamamış ikiyüz yıllık bir fikri insanlığın en kâmil noktası olarak görmesine olmalıdır.

 

Avrupa’nın birleşmesi hülyasını; liberal demokrasi, liberal ekonomi ve liberal insan hakları harcıyla gerçek yapmaya çalışan bir grup politikacının hazırladığı reçeteleri “adam olma”nın tek mümkün yolu olarak görenlerin hayalini o nedenle tebessümle karşılamaktan başka yapacağımız bir şey yoktur. Binbeşyüz yıllık bir medeniyet birikimini ve onun güçlü geleneklerini adam olmak için yeterli bulmayanlar; önemli bir kısmı savaşlar, sömürgecilik, işgal ve talanla geçmiş ikiyüz yıllık Avrupa tecrübesinden medet umuyorsa ve onu uygarlaşmak için bulunmaz Hint kumaşı sanıyorsa bu ancak onların görüş mesafesinin kanıtı olabilir.

 

Gazi Paşa’nın askeri liderliğinde istiklal harbi vermiş bu milletin kimi yöneticileri, sömürgecilik ve emperyalizmle özdeş bir tarihsel tecrübeden eğer uygarlaşma dersi alabileceklerine gerçekten inanıyorlarsa kendi varoluşumuzun bütün anlamlarına kökten yabancılaşmışlar demektir. Bu tartışmada hiç kimse karşımıza Mustafa Kemal’in Batılılaşma reformlarını dayanak olarak çıkarmaya kalkışmasın. Çünkü bu şekilde itiraz ettiklerinde, o tarihsel kesitte Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği reformların toplumsal dokuyu dönüştürmeyi ve böylelikle de onu kendi kültür havzasından koparıp başka bir kültürün kölesi yapmayı amaçladığını iddia etmiş olurlar.

 

Bir yandan tarih okumalarındaki yanlışlık, diğer yandan pozitivist/ateist kimi zihinlerin ideolojik dayatmaları nedeniyle Mustafa Kemal’in reformlarının, bizi bin küsur yıllık medeniyet birikimimiz ve geleneklerimizden koparmayı hedeflediğini düşünebiliyor bazı kesimler.

 

Bu kökten yanlış bir algıdır.

 

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kimi reformlar zaten Mehmet Akif, Sait Halim Paşa, Said Nursi, Namık Kemal, Ali Suavi ve diğer önde gelen İslamcı düşünce insanlarının dile getirdiği, yazdığı ve savunduğu fikirlerdi. Fakat İslam’dan ve onun medeniyet birikiminden nefret eden Batı hayranı pozitivist kadrolar, kimi zaman Mustafa Kemal’i de sessiz kalmak zorunda bırakan baskılarla bu reformları halka karşı ve halka rağmen hale getirip uygulamaktan çekinmediler.

 

Türkiye, cumhuriyetin kuruluş dönemindeki olağanüstü koşulların ve iki dünya savaşının ardından bugün artık belli bir düzeye gelmiş demokrasisi, ekonomisi, askeri gücü ve toplumsal kapasitesiyle herşeyi yeni baştan düşünmeye başlamalıdır. Bu başlangıç, saltanat rejiminden cumhuriyete geçmenin tarihsel anlamına ve felsefi özüne uygun olacaksa ilk yapacağımız iş, bu ülkeyi sömürgeleştirmeye çalışan geçmişteki girişimlerin bugünkü uzantılarının, bağımsız entelektüel faaliyetimizi engelleme yönündeki çabalarını görmek olmalıdır. Oysa tam da ihtiyacımız olan şey, ülkenin parlak ufkunu inşa etmek ve bağımsız bir gelecek tasavvuru kurmak için reelpolitiğin dayatmalarından özgürleşmiş bir entelektüel faaliyettir.

 

Kendimize sormamız gereken kader belirleyici soru şudur: Felsefi derinliği, düşünce zenginliği, siyasi birikimi, derin toplumsal gelenekleri, bilim ve teknoloji tarihi, sufi düşüncenin yüksek tahayyülü, edebiyat ve sanatıyla bin küsur yıllık donanımımız mı bize yol göstermeli, yoksa bizimle hiç ilgisi olmayan Avrupa aydınlanmasının ikiyüz yılı bile bulmayan acemi işi fikirleri mi? Modern dünyanın çevre krizinden düşünce sığlığına, tekelci demokrasiden acımasız ekonomik rejimine kadar sadece bunalım üretmiş bir yeni ve türedi bakışaçısı bizim dertlerimize nasıl derman olabilir?

 

Kuşkusuz, büyük düşünür merhum Ali Şeriati’nin dediği gibi tarih insanlığın zindanı olmamalıdır ve eğer muhafazakarlar gibi tarihi zindan yapmazsak oradaki düşünce gelenekleriyle bugün insanlık için parlak bir gelecek inşa edecek yeni düşünceler geliştirebiliriz.

 

İslam dünyasında bu yenilikleri deneyen entelektüeller var ve küresel düşünce havuzuna çok ilginç önerilerle katkıda bulunuyorlar. Özellikle kartellerin ve tekelleşmiş sermayenin güdümüne girmiş liberal demokrasiden sonra, bu sorunlarla malül olmayacak ve milli iradenin en mükemmel biçimiyle tecelli etmesini sağlayacak nasıl bir idare modelinin geliştirilebileceği üzerine kafa yoruyorlar.

 

Bütün bunları yaparken Müslüman entelektüellerin kendi bin yıllık birikimlerinden yardım istemelerinin, başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösterebilecek çok önemli bir imkanı kullanmaya başlamaları anlamına geldiğini hatırlatmak gerekir.

 

İran’da son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adını duyduğumuz Mir Hüseyin Musevi’nin “yeşil rasyonalizm” fikrini, Mısır’da Hasan Hanefi’’nin “sol İslam”ını, Türkiye’de İhsan Eliaçık’ın “adalet devleti”ni, Ali Bulaç’ın “müzakereci demokrasi”sini tarihsel düşünce geleneğimizin bugüne sarkan yansımaları ve yeni siyasi kavramlar olarak not etmek gerekir.

 

Zihnimiz muhafazakar alışkanlıklardan sıyrıldığında elimizin altındaki büyük düşünce mirasını hemen farkedebileceğiz. Yeter ki varoluşsal soruya odaklanmayı başarabilelim.

 

 

 

Kaynak: www.fikritakip.com

 


         -        

 


Bu Yazı 13491 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 156 yorum yapılmıştır...

Ahmet GÜLEÇ 05-07-2009, 16:40:29
Sayın yazarımız bu yazıda çok önemli bir gerçeği es geçiyor. M. Kemal'in, raformları yaparken batı medeniyetini referans olarak almayı O'na yapılacak bir haksızlık olacağı mesajını veriyor fakat M. Kemal, yazarı burada eleştiriyor. Şimdi M. Kemal'in değişik tarihlerde batılılaşma ve batı medeniyetile ilgili söylediklerini dikkatlerinize çekmek istiyorum: "Medeniyete girmek arzu edip de Garp’a teveccüh etmemis devlet hangisidir?" (Şubat 1924), "Memleketimizi asrîlestirmek istiyoruz. Bütün mesaimiz Türkiye’de asrî, binaenaleyh garbî bir hükümet vücuda getirmektir." (Çambel, Hasan Cemil(1987), Makaleler, Hatıralar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara), "Memleketler muhteliftir,
fakat medeniyet birdir ve bir milletin terakkisi için de bu yegane medeniyete
iştirak etmesi lazımdır. Osmanlı imparatorluğu’nun sükutu, garba karsı elde
ettigi muzafferiyetlerden çok mağruru olarak, kendisini Avrupa milletlerine
bağlayan rabıtaları kestigi gün baslamıstır. Bu bir hata idi bunu tekrar
etmeyecegiz. Türklerin asırlardan beri takip ettiği hareket, devamlı bir
istikameti muhafaza etti. Biz daima şarktan garba dogru yürüdük." (Çaycı, Abdurrahman. (1992), "Atatürk ve Çagdaslama" Atatürkçü Düsünce, Ankara
s.641-658). Bu sözler bile sanıyorum M. Kemal'in raformları gerçekleştirirken dayanak noktası olarak batı medeniyetini seçtiğini gösteriyor. Zira aksini düşünmek M. Kemal'in kendisine yapılacak bir haksızlık olur diye düşünüyorum. Vesselam...
 
Oğuzhan Özdemir 05-07-2009, 17:46:18
Birincisi Avrupa'daki birçok ülke Türkiye'den fersah fersah medenidir. Birlik içinde olmayan İsviçre, Norveç gibi ülkeri saymaya hiç gerek yok. Denilecek ki bu ülkeler hırsızlık yapıp çalıp büyüdüler. Finlandiya örneği ve diğer gelişmekte olan diğer Avrupa ülkeleri ne olacak peki? Sizin Türkiye dediğiniz ülkede, benim bir dostum 25 yaşına geldi diye sağlık güvencesi bitiyor, acile kaldırıldığında "ne yani siz şimdi bana bakmayacak mısınız" diye sorulduğunda para isteniyor, ve dostum eve muayene olmadan getiriliyor gece vakti. Acile gittiğimizde gece, sıra alıp 2 saat bekliyorsunuz, valinin, belediye başkanının, tayyip denilen muhteremin de çocukları hasta olunca böyle muamele mi görüyorlar? Bırakın Allah aşkına... Ben 6 ay İtalya'da kaldım öğrenci değişimiyle. Oradaki kadar hiçbir zaman özgür olmadım bu ülkede, fikirlerimden dolayı hiçbir kurumun baskısı üzerimde olmadı İtalyanlara karşı eleştirilerimde dahi. Hasta olduğumuz zaman, doktora gitmek zorunda kalan bir kız arkadaş anlattı, bir bina vardı, oraya gidip bir kâğıt alıyorduk, bedava muayene olabiliyorduk hastanede. Buna gerek kalmadan, Polonyalı ev arkadaşım hastalandığında hastaneye gittiğimizde, tıp okuyan arkadaşımızdan rica ettik, uzman doktorlara bedava muayene ettirdik kendisini. Türkiye'ye bugün bir dostum gelse yabancı hastaneye gidemem, utanırım zaten, gidip para verip özel muayene ettiririm hastalansa. Hastaneler zaten insanlık dışı, doktorları ve hemşireleri herhalde kimse denetlemiyor! Maval okumayın...
 
Oğuzhan Özdemir 05-07-2009, 17:55:51
İtalya, diğer AB ülkerine baktığınızda geri denilir. Türkiye'den bana göre 100 sene ileri. Sadece tarihlerine verdikleri önem ile turizmden kazandıkları yeter. Güneyde kaldım ben, kuzeyliler güneylilere dağlı diyorlar(terrone). Güneyde siesta muhabbeti oldukça yaygın, 6 saat çalışıyorlar, 1 ile 5 arası açık yer bulamazsınız bir iki yer dışında. Hayat oldukça sakin güneyde. Benim asıl belirtmek istediğim şu, ülkeye mülteci olarak gelirseniz devlet sizi kovmuyor, size yer veriyor. Siyah tenli çeşitli ülkelerden insanlar italya'nın her yerinde sokaklarda çanta vb. satıyorlar, zabıtalar gelmiyor merak etmeyin! Sonra gelip bir de dayılanıp fukarının simit tablosunu yere saçıp, adamı dövmedikleri kalmıyor ya bizde hani, öyle yok. Romenler, Makedonlar var, Arnavutlar oldukça çok. Çinliler, Faslılar, Bangledeşliler dükkan açmışlar, yaşıyorlar. Ülke nüfusu 60 milyon kadar. Bundan 30 sene önce ne kadar farklıymış durum, hızlı gelişiyorlar. Polon arkadaşım diyor ki, böyle şey olamaz, herkes mercedes, bmw alıyor, fark olmalı. Ama zengin ile fakir arasında uçurum yok, mahalle aralarında jaguar görebiliyorsunuz. Ben Bursa'da senede birkaç kez görürken, bir gördüğünüzü bir daha gördüğünüz ufacık şehirde, crysler arabalar, jaguarlar görüyorsunuz. Zaten birçok araba kendilerinin , üretiyorlar. Üretim var adamlar da, teknolojiden tarıma, süt ürünlerine, zeytin yağına kadar. Türkiye içeri soktuğu mala yarısı kadar vergi yüklüyor, vatandaşını soyuyor. Hiçbir şey ürettiği yok.
 
Oğuzhan Özdemir 05-07-2009, 18:04:01
Türkiye, Amerika ve İsrail sömürgesi olarak kapitalist bir ülke, gelişmekte olan her ülke sosyal adalet ve demokrasiye koşmalı. Türkiye kapitalizme koşuyor. Cemaatler, AK parti paraya tapıyorlar, Allah'a değil. Ali BulaçTan bahsetmiş yazar, Ali Bulaç önce kendi mensubu olduğu camiayı eleştirsin, İran'ın ve Gazze'nin mücadelesine karşı yazarları olan bir gazetede yazıyor! Gülen efendiyi eleştirsin. Bunları geçiniz efendim, entelektüel birikim varmış, vardı. Ali Suavi'den bahseden yazar, Ali Suavi'nin felsefe ile ilgilendiğini, Batı'dan çeviriler yaptığını ama felsefede İbn Sina'nın geçilmediğini iddia eden bir şahıs. Yani yeniliği bu kadar. Asıl mesel Mustafa Kemal'in felsefe ile yakından uzaktan alakası olmaması. Osmanlı'da fikri hayat ve felsefe durur, Türkiye'de de durmuş ve durmaktadır. Atatürk her şeye bir söz söyler ama felsefe namına bir şey yoktur. Zaten inkılaplar Batı'dan kopyala yapıştırdır. Halkı zorla modernleştirmek kimsenin haddi değildir, modernleşme halkın kıyafetinin, saatinin, cuma tatilinin cumartesi pazar olmasının, müzik anlayışının değişmesi midir? Saçmalıktır bu. Türkiye'nin gücü PKK'yı bitiremeyecek kadar acizdir. Ordu ve devlet zaten böyle bir talepte değildir, yoksa emekli olup anlatan komutanlar bunlardan bahsetmektedir. Bugün savaşa girsek ABD, İsrail yanında girmek zorundadır Türkiye, girmezse kullanacağı silah da yoktur. Kendi tankını, uçağını, silahını üretemeyen ülkenin ordusu anca para yer, özgürlüğe baskı yapar.
 
Oğuzhan Özdemir 05-07-2009, 18:12:11
Velhası kelam, Türkiye'yi öven vatandaş, ve verdiği örnekler yersizdir. Bunları 50 seneden fazladır söylüyoruz, binlerce yıllık birikim varmış, o birikimin bir bölümü çöküştür, ve işe yaramaz. Geri kalan şaşalı devirler ise bizim değil, tarihte yaşayanlarındır, Türkiye bugün IMF'ye kuldur, ABD'ye kuldur! Venezuela, Bolivya, Brezilya gibi ülkeler IMFyi kovarken Türkiye hâlâ borç batağından. Yirmi milyondan fazla gariban var bu ülkede, köylerde su ve elektirik yok. Altyapı yok büyükşehirlerde. İnsanlar aç, insanlar işsiz. Valiler, belediye başkanları, millet vekilleri, komutanlar, bürokratlar, zengin hacılar ve laikler malı götürürken halk ne yapmaktadır? Bu ülkede daha KPSSye girmeden, tanıdık vasıtası ile torpille sınavsız memur alınmaktadır, milyonlarca kişinin önüne geçilerek. Bu ülkede iş yerlerini, otelleri, mağazaları kim denetler? İnsanlar 8 saat değil, 12 saat insanlık dışı çalıştırılmaktadır, sigortaları yapılmamaktadır. Milli eğitim yurtları bile denetleyemiyor! Nerde sosyal güvenlik bakanlığı, sağlık bakanlığı ne iş yapar peki? Benim insanlarım, yaşlılar ucuz ekmek kuyuruklarında, klimasız otobüslerde üst üste hayvan taşır gibi seyahat ederek ömür geçiriyor! Burada yaşayacağıma gider İtalya'da ya da başka bir ülkede yaşarım. Bari felsefe okudum diye insanlar ve devlet itibar eder! Git diyenler varsa, fırsat bulsam giderim zaten. Avrupa birliğine alacaklarsa alsınlar, ülkede zaten genç kalmaz herkes kaçar, en başında askerlikten kaçarlar. Avrupa zaten bunu biliyor!
 
adalet aşığı 06-07-2009, 02:37:59
sayın çamurcuyu tanıdığımı ve ikilemli islam düşüncesine mensup olduğumu hep zihnimde taşımıştım bu yazısında haklılığımı gördüm. Çamurcu işraki felsefesinde netleşirse kaliteli bir aydın olur diye düşünüyorum
 
ali k 08-07-2009, 10:48:45
kenan bey,
1.insan felsefesi
2.diyalektik yorum
3.islam fıkhı
4.toplumsal -tarrihsel yorum v.s konularında net izahlar getirirseniz sevinirim
 
veysel menekşe 08-07-2009, 22:31:44
Akıl vermesi gerekenler susuyor, susup dinlemesi gerekenler Konuşuyor.Garib bi ülke burası..
"İstemem yan cebime koy !" türünden tipik bir / Ahmet Kabaklı -Ergün Göze/ makhalesi....
1500 yıllık medeniyeti 200 yılda paldır küldür deviren bir 'durum' u anlamaya çalışma yerine;
okurlarını dünyadan bihaber budalalar yerine koyup; "şanlı mazi"hamaseti üzerinden ;
Yeni Dünya Düzeni pazarlamacılğına heveslenen bu türden aydın?!lar sayesinde Karanlık
Gecelerin Nurlu Sabahına uyanacağımız izahtan varestedir mirim efendim ekselansları...
İşrakiye Felsefesi ' ne dahi ilişmesin sayın Çamurcu...Gitsin önce/ evvelemirde bir ari abdest
alub iki rik'at mikdarınca bir istihare nemazı eda eyleyüb rüyaya yatsun...Yeşil yeşil kurbağalar
öter göllerde görürse İbni Haldun'u...Kara kara kazanlar kara yazı yazanlar görür ise de...
Savulun Battal Gazi Geliyor' u Okusun...Şayet Pempe Gül İdim Soldum Aleme İbret oldum
görür ise iş bu halde dahi Kerime Nadir Külliyatını külliyen hatmetsin..İşte o zaman memlekete
gayet faideli bir aydın olabilme ihtimali kuvvetle muhtemel olabilecektir...
Kenan Bey! Kenan Bey!.. Allah yokluğunuzu göstermesin e mi?
 
veysel menekşe 09-07-2009, 20:28:40
Önceki yorumum yayınlanmadı..Nedenini anlayamadım..H. Böll' ün "Alışkanlık" konulu denemesi
ne şerh düşen Dr.Yılmaz'ın değerlendirme denemesine de yorum yazdım o da yayınlanmadı.....
İşbukerre kuşkuya kapıldım.. Neyse..Farketmez...Ben yine de kanaatlerimi söyliyeyim.Moderatörün
okumuş olması da önemlidir..Kenan Çamurcu yeni bir şey söylemediği gibi kendine ait yeni bir
şeyler söyleme niyetinde olmadığını da bir kez daha göstermiş bulunuyor..
Susması gerekenler her fırsatta konuşuyor - konuşturuluyor ; konuşması- konuşturulması gerekenler
se susmak zorunda kalıyor ve-veya susturuluyor. Bu sitenin amacı her fırsatı ganimet bilip....
İran ve onun İslami Devrimi'ne Ali Şeriati üzerinden çimdik atmaksa kusurumuza bakılmasın
ama bizim gönlümüz bu vefabilmezliği asla kaldırmaz..Gelenek yağveciliğinden de bıktık ;
Modernizm şakşakçılığından da....Kenan Çamurcu ise ikisini birden tekmilen yapıyor ve..
diğer hemmeşreb gazete aydınları gibi okuyucusunu budala yerine koyuyor...
"Ali. k" de kalkmış akıl veriyor...K. Çamurcu da bu akıl vermeler karşısında kıskıs gülmüyor sa
Yalçın küçük olayım bende..
Son söz.:
Türkiyeyi Soros İmp.luğunun doğulu bir iç oğlanı gibi görme düşlerine yatanlar şunu iyi bilsin-
ler. En azından ben. Yani ben-deniz Deli Veysel her fırsatta basbas bağırp bu düşlerine ço-
mak sokmağa devam edeceğim..Wesselam...
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

Mehmet Akif ve Düşündürdükleri / Şuayip MEKEÇ
Sol ve Liberal Muhayyile / Ali BULAÇ
Cüzzamlıyı İyileştirdiyse Zalimliğine Anlayış mı Göstermeliyiz? / Fikritakip
“Öncü Şahsiyetler: Seyyid Kutub ve Ali Şeriati” / [Seminer]
Kendi Semasında Tek Yıldız: Nurettin Topçu Ve Müslüman Anadolu Sosyalizmi / Ümit AKTAŞ
Bilgiden Neo-Nihilizme..: Müslüman Nihilistler / Turan KIŞLAKÇI
Gazali, İbn-i Rüşd’ü Döver mi? / T.Suat DEMRE
Dikkat! Kitap! / Heinrich BÖLL
Suruş ve Sarsılan Kalplerin Tanrısı…/ Meliha ÇELİK
Şeriati Suriye'yi Nasıl Okurdu?/ Cihan AKTAŞ
‘Ehl-i kitâp’ kimdir? / R. İhsan ELİAÇIK
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 1 / Hamza TÜRKMEN
AK PARTİ Eleştirisi / Ali BULAÇ
Din Modern Zamanlarda Nereye Gidiyor? / Dr.Abdülkerim SURUŞ
Sol İslam, İslam`ın Solu, İslam Düşüncesinde Sol / Kenan ÇAMURCU
Entelektüel, Aydın ve Din / Dr.Aliye ÇINAR
İnsanlık Suçu: Biz Filistinliler, Hakkımızı Helal Etmeyeceğiz / Hayrettin KARAMAN
Bir Seçim Yapın Arkadaşlar/ Ali SALDIRAN
Bayan Humeyni ile Bayan Şeriati... / Sibel ERASLAN
Profesör olmak; Ebu-Zer'in Kişiliğini Manupüle Etme Hakkını Verir Mi? / Muhammed CAN
Surûş, Şimdi de Şeriatî İçin İlginç Şeyler Söylüyor! / Selahaddin Eş ÇAKIRGİL
MUSEVİ NE DİYOR?/ Mir Huseyn MUSEVİ
Özgürlük şairi İkbal, İstanbul'da anılıyor
Evrim Kuramı ne anlatıyor? -2- / Bülent Şahin ERDEĞER
"İslâm Sosyalizmi"nin Serâncâmı/ Bülent Şahin ERDEĞER
Efgani ve Abduh Vehhabi Miydi? / Mehmed Akif ERSOY
“Evrim Kuramı”na Gerçekçi bir Bakış-1/ Bülent Şahin ERDEĞER
Cihan Aktaş Yakın Yabancı İran'ı anlattı/ Asım ÖZ
"İslam ve Sınıfsal Yapı" Türkçe'ye kazandırıldı
Güneye Göç Mevsimi / Stefan WEIDNER Sudanlı Kült Yazar Tayyip Salih'in Ardından…
İslam Dünyasına Evrensel Reçete: Musa Carullah / Yusuf TOSUN
Beykoz’da “Ali Şeriati” Konuşuldu
İnsanlığın Kısa Tarihi: BÜYÜK RESİM
Zehra Hanım'ın Işığını Kapatan Jip / Yıldız RAMAZANOĞLU
Mülkiyet ve İktisadi Kullanımı Üzerine/ Murat AYDOĞDU
Kapitalizmin Efendilerine Karşı Anti-Kapitalist İman! / Bülent Şahin ERDEĞER
Küresel Kibir Çetesi ve Ahlak Devrimi / Bülent Şahin ERDEĞER
İran'ın Yeşil Rasyonalizmi/ Ali BULAÇ
İranlı Göstericiler COŞKULU VE TEMKİNLİ/ Cihan AKTAŞ
İran'da Kim Ne İstiyor? / Bülent Şahin ERDEĞER
İbrahim Yürüyüşü / Ebuzer SAİD
Sanayi Toplumu ve Geleceği- Unabomber'ın Manifestosu/ Teodor KACZINSKY
“Zere, Zora ve Tezvire” (Altına, Güce ve Hileye) Karşı... / Mîr Huseyn MÛSEVÎ
Hamaney Şeriati’yi Savundu / Bülent Şahin ERDEĞER
İmam Öldü; Yaşasın Konformizm! / Mansur YILMAZ
Sağcılık, Solculuk… / M. Kürşad ATALAR
"İslami Mücadelede Öncü Şahsiyetler"
Muhammed Mustafa ve Kur’an Yerine Mevlânâ Ve Mesnevî - Egemenlerin “Problemsiz (Light) İslâm” Projesi- / İlhami GÜLER
Çölde Bir Yalnız Âdem / Rasim ÖZDENÖREN
Bilge Adam Dergisi ve İslam Bilim Hediyesi
Yeni sınıfın ideolojisi: Kariyerizm ve Konformizm / R. İhsan ELİAÇIK
Bizden Korkanlar Sizi Seviyor / İsmet ÖZEL
Dua / Dr.Mustafa ÇAMRAN
Evrensel Bir Müslüman: Cemaleddin AFGANİ [KRONOLOJİK HAYAT HİKAYESİ]
Yeni Bir Zamanı Başlatmak / Atasoy MÜFTÜOĞLU
Cemaleddin Efgani / Mehmed Akif ERSOY
Anlaşılmamış Devrim / Charlotte WIEDEMANN
Ebû-Zerr el-Ğıfârî [v. 32/652] / Prof.Dr.Hayrettin KARAMAN
Sürekli Devrim: "Direniş Teolojisi"/ Prof.Dr. İlhami GÜLER
"Din Mafyası" Şeriati'ye Saldırmaya Devam Ediyor/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsan Üzerine / Ali K.
ANTİEMPERYALİST BAŞBAKAN: MUSADDIK/ Altan ALGAN
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 2 / Hamza TÜRKMEN
Kur'an'ı Nasıl Okumalıyız? / Aliya İZZETBEGOVİÇ
İbn-i Rüşt'ün İzinde / Loay MUDHOON ‘Reformcu İslam Düşünürü Muhammed ŞAHRUR'
İslâmî Cemaatin Kurucu Öğesi Olarak İslami Şahsiyet / Rıdvan KAYA
Röportaj: R. İhsan ELİAÇIK :İslam'ın Politik Duruşu Sol / Müjgan HALİS
Ne Okumalı? -Dört Aşamalı Alternatif Bir Okuma Programı- / Ali BULAÇ
Musa Carullah Bigiyef’in Sünnet Konusundaki Görüşleri / Mustafa AKMAN
Gençlere Tavsiyeler / Ercüment ÖZKAN
Afganistanlısı Antipatik de Bizim "Cübbeli" Taliban Neden Sevimli? / Serdar ÖZMEN
Kendi İçimizdeki 'İkna Odaları' / İdris ÖZYOL
Fatıma, Fatıma‘dır / Emine K. ARSLANER
"Ali Şiası Safevi Şiası" Kitabının Yeni Baskısı Yapıldı
Kim Müslüman Aydın Değildir? / Abdulkerim SURUŞ
Yeşil Rasyonalizm, Sol İslam, Adalet Devleti: Zihnimiz Yeni Siyasi Kavramlara Hazır mı? / Kenan ÇAMURCU
Bir Mücahidin Kaleminden Fikir-Put Savaşı / M. Numan AŞKAROĞLU
Toparlanın, Gidiyoruz! / İsmet ÖZEL
Ebuzer: Issız Çölde Yalnız Mezar / İhsan ELİAÇIK
Sağcı Bir Şiire Doğru [mu?] / Enes MALİKOĞLU
El-Ğarra Hutbesi / İmam ALİ
Ebu'l Ala Mevdudi Türkiye'de Anılıyor / Sempozyum
GAZZE RİSALESİ / Cahit KOYTAK
Yoksulluğu Görme(me)k ve Bir İntiharın Düşündürdükleri / Serdar Bülent YILMAZ
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM