ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
Efgani ve Abduh Vehhabi Miydi? / Mehmed Akif ERSOY

“Geçen hafta merhum Cemaleddin Efgani’ye dair birkaç söz söylemiştim. Maksadım o büyük adama isnat edilmek istenilen dinsizliğin pek yanlış bir tevcih olduğunu göstermek idi. Ne yazık ki bu sefer de “Cemaleddin mülhid değildi, fakat Vehhabi idi” iddiası ortaya sürülmeye başlandı.

 

Acaba bu şaiayı çıkaranlar bir adamın alnına “Vehhabi” damgasını yapıştırmanın ne demek olduğunu biliyorlar mı?

 

Vehhabilik belirli bir mezhebin ismi olmakla beraber Arabistan’ın bir çok yerlerinde dinsiz tanınan veya öyle tanıtılmak istenilen adamlara verilen bir payedir. Lehinde söylenenlere derhal iman etmek insanlarda cibilli bir özellik olduğu için mesela ben bugün çıkar da Allah’tan korkmadan en akidesi pak bir adam hakkında “iyidir ama dinsiz olmasa!...” dersem az zaman sonra zavallıyı bütün aşiret halkı baştan başa mülhid tanırlar. Acaba bu adam ilhadı gerektirecek ne söylemiş, ne yapmış demeyi hatırlarına bile getirmezler!

 

Müslümanlıkta en güç bir paye varsa o da bir adama dinsiz payesini vermekten ibaret olduğu halde faziletini, irfanını, ikbalini, şöhretini çekemediğimiz, yahut düşünme tarzını kendi meşrebimize uygun görmediğimiz kimseleri bu hasbi rütbe ile gözden düşürmek nedense bize pek kolay geliyor!

 

Lüzüm-u küffar başka, iltizam-küfür yine başka iken, yüzde doksan dokuz ihtimal doğrudan doğruya tekfirini icab eden bir adamı yüzde bir ihtimalle kurtarmak üzerimize farz iken, biz aksine binde bir zayıf ihtimalle yakaladığımızı dinsiz yapıp çıkıyoruz, gerideki dokuz yüz doksan dokuz iman ihtimalini nazara bile almıyoruz.

 

Arabistan’a gidin, en büyük adamları Vehhabi, Türkistan’a gelin Farmason, Acemistan’a uğrayın dinsiz yahut Babi!

 

En garibi şurasıdır ki bütün İslam aleminde bu ünvan ile teşhir edilen adamların büyük bir kısmı Müslümanlığı, Müslümanları müdafaa etmeye hayatlarını vakfetmiş olan ümmetin büyükleridir, milletin fedakarlarıdır!

 

Bir yabancı aramıza girse dese ki; Ey müslüman cemaat, falan, falan, falan zatlar sizin en akledininiz, en aliminiz, en fazılınız olduktan başka millet evlatlarının saadetine çalışmış olmak itibariyle iyilikseveriniz, en hamiyetlinizdir. Siz bunları Vehhabilikle, masonlukla itham ediyorsunuz, yani Müslümanlıktan çıkarıyorsunuz. Demek sizin dininiz akılla, ilimle, faziletle, hamiyetle kabil-i telif olmayacak! Bu söze karşı ne diyebileceğiz?

 

Bugün Mısır memleketinde İslam’ın menfaatlarını müdafaa eden ne kadar hamiyetli kalem varsa hepsi Cemaleddin’in terbiyesi sayesinde yetişmiştir. Tevhid dünyasına binlerce muharrir el, binlerce mütefekkir dimağ hediye eden Cemaleddin Vehhabi olabilir mi?

 

Merhumu ne Afganistan’da, ne Hindistan’da, ne Avrupa’da, ne Osmanlı toprağında rahat bırakmadılar, hiçbir yerde oturtmadılar. Cemaleddin Müslüman aleminde hakiki, sermedi (sürekli, uzun soluklu) bir uyanış başlatmak gayesine matuf olan çalışmasında kısıtlama yapsaydı, bu siyasetine azıcık fasıla verseydi, dünyanın her yerinde şerefiyle mütenasip bir depdebe içinde yaşayabilirdi. Fakat o koca adam hamiyetinin yüksek maksadı uğrunda zamanın her türlü musibetlerine göğüs gerdi, başkalarının zorunlu olarak dayanamayacağı mahrumiyetlere, ümitsizliklere o kendi tercihiyle katlandı. Kemal’in tabirine göre o bir yaşayan şehit idi;

 

Ne devlettir şehid-i zi-hayat olmak bu dünyada!

 

Cemaleddin hakkında söylenen Vehhabilik Şehy Muhammed Abduh için de esirgenmiyor. İki senedir Sırat-ı Mustakim’in sayfalarında merhumun eserlerini görüp duruyoruz. Allah için söyleyelim, hangi manasına alınırsa alınsın, Vehhabiliği okşar bir cümlesi, bir makalesi görüldü mü? Bazıları “şeyhin zühdü ilmi nisbetinde değildi” derler. Olabilir, lakin acaba merhum bütün hayatını itikafla, nafile ibadetlerle geçireydi İslam alemi için daha faydalı mı olacaktı? Mösyö Honota’ya karşı çıkıp da Mağrip’deki milyonlarca Müslümanın haklarını müdafaa etmek, öyle zannederim ki asırlarca nafile ibadet etmekten daha sevaptır.

 

Bilmez misiniz, Hz. Ömer tabiundan Ebu Kılabe’ye “Bence seni evlat ve iyalin için nafaka tedarikiyle meşgul görmek, böyle mescit köşelerinde itikaf halinde görmekten daha hayırlıdır” demiş. Düşünmeli ki Ebu Kılabe nihayet üç beş kişiden ibaret ailesine yiyecek bulacaktı. Abduh ise 300 milyonluk bir ailenin hayatı için çalışmak mecburiyetinde idi!

 

İşte bugün bir Cemaleddin’i, bir Muhammed Abduh’u yok! İslam dünyası hakikaten kimsesiz, cidden garip. Biz bu gibi ümmetin büyüklerini rehmetle, hürmetle anmalıyız ki geriden gelenler aramızda tatlı bir hatıra bırakabilmek ümidinden mahrum kalarak mücahededen vaz geçmesinler.

 

Üç beş sene önce bir frenk bana demişti ki; “Fen ve sanat erbabının kıymetini takdir etmiyorsunuz, mazursunuz, lakin çalışma ve hizmet erbabını takdir etmiyorsunuz! İşte bu kabahatiniz affedilemez.”. “Ey akıl sahipleri, ibret alınız” (Haşr, 59/2)”

 

 

 

 

Kaynak: Mehmed Akif; Sırat-ı müstakim, IV, sayı; 91, (24 Cemaziyelevvel 1328),


         -        

 


Bu Yazı 13522 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 202 yorum yapılmıştır...

Habil MERT 22-07-2009, 13:16:17
"Allah için söyleyelim, hangi manasına alınırsa alınsın, Vehhabiliği okşar bir cümlesi, bir makalesi görüldü mü? "
Yukarıdaki cümleye bakılırsa efganinin yada abduhun vehhabiliği (ki hangisi diye sormak gerek) benimsemediği ondan uzak olduğu belirtilmiş. Yazıda tekfircilik kötülenmesine rağmen vehhabiliğin savunulması zaten düşünülemeyecek bir çizgi olduğu hissi verilmiş.. Belki akif detaylı yazsa başka mana çıkabilirdi. Ama mahalle baskısımı deriz ne deriz ; "bizim vehhabilere övgümüz nerde görülmüş. Alimallah....." havası görülüyor. Oysa vehhabi denen kişiler içindede münevverlerin. akıllla ilimle faziletle meşkul olanlarının olduğu görülebilir. Sorulmuş efgani vehhabi olabilirmi? diye... Evet olabilir neden olmasın.. Mason etiketide vehhabi etiketide olumsuzlamak amacıyla efganiye muhaliflerince vurulmuştur. Vehhabiliği kimlik olarak kullanmasada kendisi çizgi itibariyle en azından sufi olmadığı için vehhabi denen kişilerin fikirleriyle örtüştüğü yerler olmuştur.
Ancak örtülü bir "vehhabilik kötüdür" havası seziliyor bu yazıda.. Eğer sırf benimsediğimiz birçok yönüyle belkide tamamıyla takdir ettiğimiz birini savunacağız diye, bahsi geçen fırka gibi olumsuz etiket olarak kullanılan herangi bir fırkayı "bizim onlarla alakamız yok" mesajı vermek hoş değil...
Her fırkanın isabetli hatta sadece kendilerine ait doğru tespitler vardı... Fazileti hiçbir fırka yada şahıs sadece kendisinde toplamamıştır..
Kaçırdığım bir nokta varsa bilgilendirilmek isterim. dua ile.
 
veysel menekşe 23-07-2009, 01:22:26
Habil Mert 'e !..
Partizanca düşünmediğin için bravo sana !.
E tabi ! Öğretmenin kim ?.
Şaşırmamak gerek..
Öğrenci öğretmenin aynası değildir de nedir ya?..
Beni de "şöyle bir düşündüren " yorumun için bir daha bravo.!.
...........
Akif ; Cemaleddin ve Abduh ' yanı sıra kendini de savunmuştur.
Aynı ithamlara kendisi de muhatab olmuştur.
Üstelik dövmeyi pek sevdiği sufilerce değil; akıl vermeyi pek sevdiği müderrisler cenahınan.....
Mesele ta başından beri bir düşünce meselesi değildi...
Vehhabilik hiçbir zaman "bir düşünüş biçimi" olarak algılanmadı..
İşgalci Emperyalist Batı'nın (U.K.-Büyük Britanya İmp.) İşbirlikçiliğini de daima çağrıştırmıştır..
Hind,İran, Afgan-Turan ve Anadolu-Balkan Coğrafyalarında büyük bir direnişle karşılaşan mağrur
ve mütekebbir İngiliz Onuru ; Arab (Yemen,Hicaz,Suriye,Mısır,Filistin) coğrafyasında bırakınız yoğun
bir direnişle karşılaşmayı ; adeta alkışlarla karşılanmıştır..1000 yıl sonra nihayet iktidarla tanışabi-
leceğini hisseden ARAB ASABİYETİ ; İslam Coğrafyası'nın işgali karşısında memnuniyetini izhar etmekte de bir sakınca görmemiştir.İşgal edilen bölgeler ya zındıkşia bölgeleriydi yahutza-
lim ve fasık Osmanlı bölgeleri...İneğe tapan kafir Hintliler se hiç umurların da olmazdı..
 
veysel menekşe 23-07-2009, 02:12:11
Habil Mert'e !. II.
Garibtir ... Ve belki hiç te garib değildir.. Ki.. Ortadoğu-Mısır-Suriye-Filistin hattında İngiliz işgali-
ne karşı direnen Arablar ya müslüman değillerdi yahut ta sünni......Şimdi de öyle değil midir?..
Arablar sair milletleri hiç sevmediler sevgili Habil...Onlara hep mevali gözüyle baktılar..Köle
gözüyle baktılar..Bilal'i..Selman ' ı..Ukkaşe'yi..Ammar' ı hiç sevmedi Kureyş ve Arab..Onların
ırklarını da sevmediler böylece...Kölecilikten de vazgeçmediler köle edinmekten de..Sanıldığının
aksine Afrikalı Zencileri köle olarak ilk pazarlayan tacirler de Arablardan--Kureyşten- başkası da
değildir..İngilizlerle olan muhabbetleri de yeni değildir Ehlibeyt' düşmanlıkları da...Neden Ehl-i Bey
ti Kureyş ve Arablardan daha çok sair milletler sever ve sahib çıkar düşünmek gerek..
Bu; Lincoln' ü ...G. Washıngton' u neden Amerikalılar dan daha çok Zenciler ( ve şimdilerde
Kürtler) sever sorusunun da cevabı olsa gerektir sevgili Habil...
İngilizler müslümanlar arasındaki mevcudiyetini daima koruyan bu FERİSİ DAMAR' ı taa o za
manlar ( 9.- 10.yy.) keşfetti ve bu zamana kadar da ROMA gibi davranmaktan başka bir şey
yapmadı.Muhammed bin Abdulvahhab da bu damara basmaktan başka birşey yapmadı.
 
veysel menekşe 23-07-2009, 02:52:50

Seni cok sevdim askim halada cok seviyorum seni cok ozledim by redMin ownz

 
/*

Seni cok sevdim askim halada cok seviyorum seni cok ozledim by redMin ownz

*/

Habil MERT 23-07-2009, 23:04:58
Veysel aga ünlemlerin hoşuma gitmedi. Ünlemlerinin sızısından yorumlarına veremedim kendimi.. Herneyse egemenlere "ben onlardan değilim" mesajı veren kim olursa olsun bana itici gelmiştir.. velevki doğruları ayyukta dolaşsın..
Arapların geneli adına kurulan sözleride, mezhepçilik adına yapılan serzenişleride, yorumları din edinenlerin kelamınıda lanetliyorum.
Şia vehhabi sufi bilmemne... Beyinlerin sıvısıdır! Birine göre en doğru yol iken diğerine göre aşağılık bir sapmadır..
Veysel aga ben derimki; Vehhabilik denen ekol muhammed bin abdulvehhab ile başlamadı! Bu vehhabilik denen ekol büyük oranda zahiriyeci ve sünni hadisçi ekollerin hızlandığı dönemde yediği etikettir! Bugün suudta aynı akideye mensub olupta kraliyete karşı gelen anti emperyalist müslümanlar vardır ve binlercesi çöllerde yeraltı zindanlarındadır! Ve hiçbiri "b"en vehhabiyim" demez!
Kendilerine hac 78 gereği sadece "m"üslüman" adını seçmişlerdir. İtikadi anlamda emperyalizme köleliği seçen aynı ekole mensub gruplarda vardır (kralcılar- suudçular) tam tersi olanlarda vardır!
Nasılki abd ile işbirliği yapan sünniler ve şialar varken aynı şekilde direnişi seçen şia ve sünnilerin olması gibi..
Toptancı olmamak gerek. Siz kabul etmesenizde vehhabilik- selefilik denen bir düşünce sistemi var!
Ve bugün tüm olumsuzluklarına rağmen anti emperyalist cephede çok mühim rolleri var!
Malumunuz ırak şiası araptır.. hatta farisi şia larla anlaşamazlar...
 
Habil MERT 23-07-2009, 23:15:44
Veysel agacım şu tepelerden inipte kaleminizin yada parmaklarınızın ucundaki keskinlikleri islam düşmanlarına çeviripte yazsanız belkide benim gibi tipler aydınlanacaktır.
Ve mümkünse ara mahallelerde değilde arenalarda görsek sizi.. Artık her cinsinden egemen keferede akıllandı saza söze ceza vermiyor.... kuru sözler seni kanser yapar... sahaya bekleriz.. eksiklerimizin yada gözümüzden kaçanların bize dostça! hatırlatılmasını isteriz... bilenden çok bilen olduğunu biliriz. bilirizki mesele çok bilmek değil bildiğini eylemleştirmektir. hatta salih olanından...
.............................................
Hocam kimmidir? Hocam adam gibi adam olan herkestir. Herkesten öğreneceğimiz şeyler olmalı... El-Alim olan bilgiyi kimsenin tekeline vermemiş.. bazen bir köylü gibi basit ve havalara girmeden iman etmek isterim. narsistlik damarı ariflik damarıdır ama sınırı olsa gerek.
Ben abdulvehhabtanda akiftende abduhtanda.. şeriatidende... arabidende.. fanondanda...( ki siz daha çok sayabiliyosunuz) birşeyler öğrenilebileceğini sanıyorum.. sözü söyleyen elbet önemli ama asıl olan sözün kendisidir sanıyorum..
arapların kureyşin yada ehlibeyt yakınında duran çeşitli tiplerin... herbirinin hainide var on numara adamıda... ve emin olun arap faşistliği kadar türk hatta daha derinden fars faşistliğide var.. hatta bu 3 ırkın saltanat kavgasına kurban giden milyonlar var diyebiliriz.. islam sancağına layık olma konusu..
tarihin kirli sayfalarıda var pak sayfalarıda.. aydınlanacağız inş.
 
Habil MERT 23-07-2009, 23:23:14
Veysel agam vehhabiliğin yada vehhabi denen kişilerin dediğin gibi ingiliz yanlısı sanılması başka bakış açılarının liderliğe elverişli olmadığını düşünmek başka olsa gerek. Çünkü bütün kavga bu liderlikten çıkıyor. kimse kimseyi onamayacak tarih devam ediyor... dün direniş falanca ekolün elindeyken bugün aynı ekolün taraftarları işbirlikçi olabiliyor.. fıkhetme biçimlerini bazende akidelerini benimsemesekte direnişlerini desteklediğimiznice ekol hatta izm var..
Aman abicim şunuda diyeyim bana anlayacağım dilden konuş. ben anlamak isteyen biriyim. polemik istemiyorum polemik yapamayınca hemen kavga ediyorum.
abimsin...!
 
veysel menekşe 25-07-2009, 20:04:19
Habil Mert'e..!
Ünlemler yerli yerinde ; seni teyiden ve tebriken konulmuştur.
Yanlışlık yok..Bir daha ve sükunetle oku..
Uzun yıllar sadece beni alıngan yapmamış demek ki...
Polemik yok diyorsun ama sen de geri kalmıyorsun..
Arena ' lara davet ediyorsun..Ne güzel...Ama unutmuş görünüyorsun...
"Arena'ya giden yollar daima ara sokaklardan, arka sokaklardan geçer.."
Tepeler' i mesken edinenler de asiler' den başkası olmamıştır..Daima ve daima.....
Veysel Aga'n asla Düz'e inmeyecektir buna da inan!..
Vakti gelince görürsün : El mi yaman . bey mi yaman?...
Biiznillah!.
....................
Cüheymen ' i de bilmez değildir Veysel Aga'n..
Yolun düşer se bizim arka sokaklara .....
Anlatıverir inşaallah..
Bu Araboğlu'nun yüz ağartan hallerini de..
Kimlere kalemin süngü kıldığın anlayıverirsin sen de..
Evvel Allah..
Veysel Ağa' nın.....
............
Hah ha !..
Durduk yerde bi adım daha oldu..
Çok yaşa e'mi !?
Habil' im benim..
...........
Fena da olmadı hani?.
Yıllarca " lan veysel !" Şimdi de "Veysel Aga !."
...........
Dalga geçme benimle Habil..
Ne aga ' sı len?..
Bunca yılın eşşek herifine?..
Töbe töbe....!
.............
Neyse..
Beyhude bir kızgınlıkla yazmış olsan da cevabını çok beğendim.
Ünlemsiz beğendim..Anla gari..
Yeniden ve sakin oku.
Partizanlık yapmıyacağından da eminim artık..
Wesselam!...


 
veysel menekşe 26-07-2009, 05:09:41
Habil- i Mert ' e...
Ünlemsiz...
Kısa yanıtlar:

* Kurulan cümleler ve eylenen serzenişler müslümanların geneli adınadır.Yazımı ve cevabını
tekrar okudum.İthamlarını hak edecek birşey görmediğim gibi; teyid eden hatta adeta şerh eden
cümleler kurduğunu gördüm..Buna da sevindim.
* Madem öyle anlamışsın seni yalancı çıkarmıyayım.Evet.."Ben onlardan değilim ! "
Bunu da konuştuğum görüştüğüm herkese söylüyorum..Bu sözlerim egemenlerin de hoşuna
gitmiyor. Onlar dediğim zaten onlardır. Yani egemenlerin ta kendileri..
Arab sermayesi uğruna din değiştiren sünni sufiler de vardır .Onlardan da değilim ben.
Ne idi-ğü belirsiz ; cisimleşmemiş bir gelenek adına ; yön değiştirib meşşai denizi'nin Miami
Sahillerinde sörf yapan şii sufilerden de değilim hakeza..
Sol İslam uydurup; Sağ İslam'a orta parmak gösterdiği imajını -özellikle- veren konjöktür filozofu
islamcılardan da değilim ben..
Biteviye arena' ya çağırıp( yanlış anlama seni kastetmiyorum ) kendileri trübünlere çekilen kan
sever kanserli şair ve hatiplerden de değilim ben..Kanser olmayı göze alıp kimsenin kanına
(nahak yere ) girmemeye de yemin ettim ben..Böylece onlardan da olmuyorum işte..
Öğrenme uğruna her öğretmeni hoş görüp; "Bu da geçer !" diyen ;Her hali mazur gören
mazeret dindarı "onlardan" da değilim ben..
"O"NLAR"danım sadece. Onlar sa sokak aralarında yaşıyorlar.
 
veysel menekşe 26-07-2009, 06:10:34
Habil-i Mert' e ...
Ünlemsiz...
Kısa yanıtlar II.

*Arka sokakları gerçekten bilirmisin Habil?Onlar gibi yaşayabilir misin Habil?Sokakta ne varsa
(egemenlerden ve onların arslanlarından,fillerinden farelerinden arta kalan) çerden çöpten topla-
yıp ayıklayıp; sonra da (bebelerin içine sinsin diye) yıkayıp paketleyip;"ucuza aldım.." numarasına
yatan gariban onuru gariblikleri gerçekten bilir misin Habil?..
*Kardeşimsin..
Söyletme , konuşturma beni Habil..Ağlatma .Kanatma beni Habil...
Bilirim . Ağlarsam hıncımı zaif düşürebilir gözyaşlarım..
Bilirim gözyaşı israf edilemez..
Bilirim gözyaşları Bel'am değirmenleri'ne su taşıyamaz..
Kardeşimsin...
Söyletme, konuşturma beni Habil...Kabartma yüreğimi ;Karartma gözlerini Habil..
Kavgay sa kavga..N'apiyim yani?
Ne yediğim ilk dayak olur..Ne son döven sen olursun.Farketmez abisi....
* Bildiğimizi eylemleştiremediysek suç arka sokakların değildir. Arka sokakların omuzları üzerin-
den siyaset yapıp Egemenlerin sofralarında kendilerine yer beğenen nakisin ve marikin islamcı önder
ler yüzündendir eylemsizliğimiz..Öyle ki..Muhalefetimizi bir şekilde örgütleyip;-evet- iktidar'a kadar ey-
lem ve savaşım..İktidardan sonra hoşgörü(eylemsizlik) uzlaşım...Bundan geru Arena ve Saha; spor
ve sergi salonları' dır.Televizyon ekranları'dır.Gazete köşeleri'dir..Konferans salonları'dır.Uluslararası
sempozyumlardır..Sayfa bitti Sadr'ın Şik Şikesi bitmedi Habil..
 
veysel menekşe 26-07-2009, 07:13:00
Habil-i Mert'e..
Ünlemsiz Yanıtlar..III.

Gözyaşı Geceleri..Fetih Günleri..Su Çıktı Şiir Akşamları..Şair'in Daha Canı Çıkmadı Reklamları....
Mevlana Ayinleri...Hacı Bektaş Törenleri..Kutlu Doğüm Şenlikleri...Sinezen Gösterileri..Transkriptik
Meddah Temaşaları..İzni alınmış demokratik protestik sokak(.) eylemleri....Hangisini sayayım?..
Ben bu arenalarda hiç olmadım Habil!..Olmayacağım da..
Kristal Aynalarda görünmez bu yolcu'nun yüzü Habil.
Boyunun ölçüsünü çoktaan almıştır bu " Veysel Aga'n" Habil..
Sahalar' a da inmeyecektir arka sokakların-ara sokakların bu( narsist arif) serserisi sayın abim benim.
Ta ki o sahaları saha komiserleriyle birlikte yerin dibine geçirmeye aklı kesene dek..
Kardeşimsin. Üzme beni. Et tırnaktan ayrılmaz.Bunu bil.
Yorumlarını din edinenleri de lanetleme..Din zaten yorum dolayımında yaşanır.Yorumsuz din yoktur.
Herkese bizzat ayrı ayrı vahiy geliyor değildir.
Bunu da bil.
Lanet edeceksen dünyasını din edinenlere lanet et.
Her dinden..Mezhepten..Meşrebten bolca tabi leri vardır..
Ortalığı toz duman edenler de...Velveleye verenler de onlardır.Et..Lanet edeceksen onlara et..
Hayatlarını bir yorum uğruna feda eden ;Adeta hapis hayatı yaşayan ve onlarsız da olunamayan..
Yorgunluktan bitab düşse de yol yordam üretmekten vazgeçmeyen ...
Yorumcularımıza lanet okumak ta neyin nesi Habil?
Biliyorum.Maksadın kastettiğim şey değil. Ama olsun.Hatırlatmadır.Kastım da sen değilsin.
Batıl kastında söz de önemsizdir.Wesselam.
 
Habil MERT 28-07-2009, 10:04:45
Dar alanda paslaşabilmek - anlaşabilmek zor be abi. Kusuruma bakma.. öfkemin sebebide alınganlığımın sebebide sen değilsin. Trakyalı kızana kızma! Birgün sizin mahalleye glirsem arka sokaklarda dinlemek isterim seni. Severmisin bilemem ama sevinirim.. sevmezsende eyvallah derim, tecrübene saygısızlık etmem. et önemsiz! desende.. bo yorum meseleside aydınlanmadı.. yorumculara değildir sözüm.. rölative edilmiş teslimiyetten uzak filozofça duruşlaradır.. yorum her ne olursa olsun mutlak doğruluk ifade etmez diyorum... bir kapı kapalıdır hep... ve asla açılmayacaktır.. fikrini putlaştıranla tartıştıran farklıdır demektir istediğim... vesselam abim... ( agam :)
 
veysel menekşe 28-07-2009, 23:35:27
Haşşöyle be ya !. İçime derd olduydu a be ya !.. İşte şindik raatladım be ya !..
Yanımda olsaydın şimdi var ya ?!.
Kafakol dalıp havaya kaldırıp "Şappadanak" bi güzel öperdim seni..
Rölativve File-zoflar için de bak ne diyeceğim sana :

Her doğruyu söyler amma ALLAH demez erkekçe
Muannid feylesof 'a esef olsun Frenkçe...

Habil' im !..Kardeşim ...Canım Ciğerim...Ben sana hiç kızmadım !...
Hay de bre Hasan 'lara bundan sonra hayda hayda kızamam...
Koskoca Trakyada kaç EBU ZER bulunur bilmez mi bu agan (!) a benim Habil-i Mert' im?..

İnşaallah yolun düşer se gelirsin !..
Hal çöplüğünden işbukerre kokmuş balık toplarız..
Sokak Kedilerimiz için...
.......
Görüyosun işte..
Sokak kedilerini bile düşünürüz biz...
Kimin öğrencileriyiz a be kızanım be ya!...

Bol ünlemli sevgilerimle !..
...İle kal...Öyle kal ...
Sevgili Habil !..
Wesselam !...

Zeyl :
Bana ünlemsiz yazı yazdıran tek adam ünvanını da kimseye kaptırma sakın !
İmla kurallarına da müjdeler olsun yani...
Hah haa!..
Helal olsun sana be ülen Trakyalı Ebu Zer..!.
Helalinden helal olsun sana valla !..
Bir daha wesselam !..
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

Mehmet Akif ve Düşündürdükleri / Şuayip MEKEÇ
Sol ve Liberal Muhayyile / Ali BULAÇ
Cüzzamlıyı İyileştirdiyse Zalimliğine Anlayış mı Göstermeliyiz? / Fikritakip
“Öncü Şahsiyetler: Seyyid Kutub ve Ali Şeriati” / [Seminer]
Kendi Semasında Tek Yıldız: Nurettin Topçu Ve Müslüman Anadolu Sosyalizmi / Ümit AKTAŞ
Bilgiden Neo-Nihilizme..: Müslüman Nihilistler / Turan KIŞLAKÇI
Gazali, İbn-i Rüşd’ü Döver mi? / T.Suat DEMRE
Dikkat! Kitap! / Heinrich BÖLL
Suruş ve Sarsılan Kalplerin Tanrısı…/ Meliha ÇELİK
Şeriati Suriye'yi Nasıl Okurdu?/ Cihan AKTAŞ
‘Ehl-i kitâp’ kimdir? / R. İhsan ELİAÇIK
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 1 / Hamza TÜRKMEN
AK PARTİ Eleştirisi / Ali BULAÇ
Din Modern Zamanlarda Nereye Gidiyor? / Dr.Abdülkerim SURUŞ
Sol İslam, İslam`ın Solu, İslam Düşüncesinde Sol / Kenan ÇAMURCU
Entelektüel, Aydın ve Din / Dr.Aliye ÇINAR
İnsanlık Suçu: Biz Filistinliler, Hakkımızı Helal Etmeyeceğiz / Hayrettin KARAMAN
Bir Seçim Yapın Arkadaşlar/ Ali SALDIRAN
Bayan Humeyni ile Bayan Şeriati... / Sibel ERASLAN
Profesör olmak; Ebu-Zer'in Kişiliğini Manupüle Etme Hakkını Verir Mi? / Muhammed CAN
Surûş, Şimdi de Şeriatî İçin İlginç Şeyler Söylüyor! / Selahaddin Eş ÇAKIRGİL
MUSEVİ NE DİYOR?/ Mir Huseyn MUSEVİ
Özgürlük şairi İkbal, İstanbul'da anılıyor
Evrim Kuramı ne anlatıyor? -2- / Bülent Şahin ERDEĞER
"İslâm Sosyalizmi"nin Serâncâmı/ Bülent Şahin ERDEĞER
Efgani ve Abduh Vehhabi Miydi? / Mehmed Akif ERSOY
“Evrim Kuramı”na Gerçekçi bir Bakış-1/ Bülent Şahin ERDEĞER
Cihan Aktaş Yakın Yabancı İran'ı anlattı/ Asım ÖZ
"İslam ve Sınıfsal Yapı" Türkçe'ye kazandırıldı
Güneye Göç Mevsimi / Stefan WEIDNER Sudanlı Kült Yazar Tayyip Salih'in Ardından…
İslam Dünyasına Evrensel Reçete: Musa Carullah / Yusuf TOSUN
Beykoz’da “Ali Şeriati” Konuşuldu
İnsanlığın Kısa Tarihi: BÜYÜK RESİM
Zehra Hanım'ın Işığını Kapatan Jip / Yıldız RAMAZANOĞLU
Mülkiyet ve İktisadi Kullanımı Üzerine/ Murat AYDOĞDU
Kapitalizmin Efendilerine Karşı Anti-Kapitalist İman! / Bülent Şahin ERDEĞER
Küresel Kibir Çetesi ve Ahlak Devrimi / Bülent Şahin ERDEĞER
İran'ın Yeşil Rasyonalizmi/ Ali BULAÇ
İranlı Göstericiler COŞKULU VE TEMKİNLİ/ Cihan AKTAŞ
İran'da Kim Ne İstiyor? / Bülent Şahin ERDEĞER
İbrahim Yürüyüşü / Ebuzer SAİD
Sanayi Toplumu ve Geleceği- Unabomber'ın Manifestosu/ Teodor KACZINSKY
“Zere, Zora ve Tezvire” (Altına, Güce ve Hileye) Karşı... / Mîr Huseyn MÛSEVÎ
Hamaney Şeriati’yi Savundu / Bülent Şahin ERDEĞER
İmam Öldü; Yaşasın Konformizm! / Mansur YILMAZ
Sağcılık, Solculuk… / M. Kürşad ATALAR
"İslami Mücadelede Öncü Şahsiyetler"
Muhammed Mustafa ve Kur’an Yerine Mevlânâ Ve Mesnevî - Egemenlerin “Problemsiz (Light) İslâm” Projesi- / İlhami GÜLER
Çölde Bir Yalnız Âdem / Rasim ÖZDENÖREN
Bilge Adam Dergisi ve İslam Bilim Hediyesi
Yeni sınıfın ideolojisi: Kariyerizm ve Konformizm / R. İhsan ELİAÇIK
Bizden Korkanlar Sizi Seviyor / İsmet ÖZEL
Dua / Dr.Mustafa ÇAMRAN
Evrensel Bir Müslüman: Cemaleddin AFGANİ [KRONOLOJİK HAYAT HİKAYESİ]
Yeni Bir Zamanı Başlatmak / Atasoy MÜFTÜOĞLU
Cemaleddin Efgani / Mehmed Akif ERSOY
Anlaşılmamış Devrim / Charlotte WIEDEMANN
Ebû-Zerr el-Ğıfârî [v. 32/652] / Prof.Dr.Hayrettin KARAMAN
Sürekli Devrim: "Direniş Teolojisi"/ Prof.Dr. İlhami GÜLER
"Din Mafyası" Şeriati'ye Saldırmaya Devam Ediyor/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsan Üzerine / Ali K.
ANTİEMPERYALİST BAŞBAKAN: MUSADDIK/ Altan ALGAN
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 2 / Hamza TÜRKMEN
Kur'an'ı Nasıl Okumalıyız? / Aliya İZZETBEGOVİÇ
İbn-i Rüşt'ün İzinde / Loay MUDHOON ‘Reformcu İslam Düşünürü Muhammed ŞAHRUR'
İslâmî Cemaatin Kurucu Öğesi Olarak İslami Şahsiyet / Rıdvan KAYA
Röportaj: R. İhsan ELİAÇIK :İslam'ın Politik Duruşu Sol / Müjgan HALİS
Ne Okumalı? -Dört Aşamalı Alternatif Bir Okuma Programı- / Ali BULAÇ
Musa Carullah Bigiyef’in Sünnet Konusundaki Görüşleri / Mustafa AKMAN
Gençlere Tavsiyeler / Ercüment ÖZKAN
Afganistanlısı Antipatik de Bizim "Cübbeli" Taliban Neden Sevimli? / Serdar ÖZMEN
Kendi İçimizdeki 'İkna Odaları' / İdris ÖZYOL
Fatıma, Fatıma‘dır / Emine K. ARSLANER
"Ali Şiası Safevi Şiası" Kitabının Yeni Baskısı Yapıldı
Kim Müslüman Aydın Değildir? / Abdulkerim SURUŞ
Yeşil Rasyonalizm, Sol İslam, Adalet Devleti: Zihnimiz Yeni Siyasi Kavramlara Hazır mı? / Kenan ÇAMURCU
Bir Mücahidin Kaleminden Fikir-Put Savaşı / M. Numan AŞKAROĞLU
Toparlanın, Gidiyoruz! / İsmet ÖZEL
Ebuzer: Issız Çölde Yalnız Mezar / İhsan ELİAÇIK
Sağcı Bir Şiire Doğru [mu?] / Enes MALİKOĞLU
El-Ğarra Hutbesi / İmam ALİ
Ebu'l Ala Mevdudi Türkiye'de Anılıyor / Sempozyum
GAZZE RİSALESİ / Cahit KOYTAK
Yoksulluğu Görme(me)k ve Bir İntiharın Düşündürdükleri / Serdar Bülent YILMAZ
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM