ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
Leylekler Aydın da Getirir mi? / Dr. Mustafa YILMAZ

Yârdan mehcûr iken düştük diyâr-ı gurbete

Dehr gösterdi bize hicran hicran üstüne

Hem mey içmez hem güzel sevmez demişler hakkıma

Eylemişler RâSih'e bühtan bühtan üstüne

[Râsih]

 

 

Sartre’dan ariyet olarak söylersek, eylem olmayanın lehine olanın yok sayılmasıdır. Bu yok sayma bir açığa çıkarma işidir. Praksis gerçekliği açığa vurur, yada gerçekliği açığa çıkaran pratik bilgi nesnesini bünyesinde barındırır. Modern toplumların praksisi çeşitli alanlara ait ayrıntıların toplamına denk düşer ve bu toplam sınırlayıcı bir kontrol evreni oluşturur. Bu mahşerde aydın, sınıf yapılarının oluştuğu toplumlarda burjuvazi ve aristokratlar ile geniş halk kitleleri arasında bir yerde durur. Bu sınıflar arasında geçişkenlik aydın üzerinden yada aydın tarafından kurgulanır. Sınıf yapıları tecessüm etmemiş toplumlarda ise aydının durumu için tam bir keşmekeşlik vardır. Halkın karnının doymasını değil kurtuluşlarını düşünen aydın, egemenlerce sadece bir bilgi teknisyeni ya da üstyapıya ait bir memur olarak görülmek isteniyor, bir hekim, bir mühendis, bir biyolog, bir sosyolog, bir psikolog v.s olarak. Aydın güçlü olmak istiyorsa; gücünü tamamen ahlaki bir sorumluluktan, muhafazakarlığa kaymaksızın, tahrif edilmiş eskiden ve ifsat edici yeniden ayrı, kurtuluş ve korunuş olarak üçüncü bir yolu işaret etmesinden almak zorundadır. Lakin bir zamanlar filozofinin yaptığını bugün aydınlar yapmaktadır. Onlar materyalist ve analitik bilimcilik üzerine bir burjuva ideolojisi kurmak için çalışıp durmaktadırlar. İşte bunun dışında bir yola işaret etmek aydının birinci görevidir.

 

Aydın nasıl eğitim almaktadır? Burjuva toplumlarında doğan, eğitim gören, yetişen aydınlar daha sonra burjuva ideolojisini kavramsallaştırmak ve felsefi bir temele oturtmak için birer kapitalist misyonere dönüşüyor. Bu, kapitalizm’in her şeyi kuşatma ve dönüştürme gibi bir büyüye sahip oluşundan kaynaklanıyor. Hangi ideolojiye sahip olursa olsun herkes kapitalistleşebilir. Kapitalizm fedailere ve militanlara ihtiyaç duymaz. Çünkü hangi beşeri ve ilahi misyona sahip kişi olursa olsun kapitalistleşmeye müsaittir. Hangi mazeretle aklileştirilmeye çalışılırsa çalışılsın bu böyledir.  Lafın uzamasına hiç gerek yok; bu çağda mülkiyet çoğu kez hırsızlıktan doğuyor ve büyüyor.

 

İleri endüstriyel toplumların mekanik ve Gramsci’nin kavramsalı ile ‘organik’ aydınının temel özelikleri nelerdir? Bu soruya Sartre’a dönerek cevap verecek olursak;

 

1- Günümüzde tıpkı 19. ve 20. y.y.’da olduğu gibi aydın pratik bilgi uzmanları arasından seçiliyorsa burada aydının, seçilerek geldiğinin farkında olmak gerekir, yani egemenlerin seçmesiyle. Bunların sayısına karar verecek olanlar da yine egemenlerdir. Çünkü aydın teknik ve pratik bilgi uzmanıdır.

 

2- İdeolojik ve teknik eğitimi de tepeden oluşturulan, dolayısıyla seçmeci bir sistemle belirlenmektedir. Egemen sınıf, kendi uygun gördüğü ideolojiyi [ilk ve orta okullarda], bu ideolojinin işlevselleşeceği bilgi ve beceriyi [yüksek okullarda]  verecek şekilde, eğitimi düzenlemektedir. Bu durum ‘pratik bilgi uzmanı’na şu iki rolden birisini seçme hakkı verir ancak: onlar ya araştırma uzmanları olarak egemen güçlerin hizmetkarı, oligarşik, faşist, seçmeci ve ırkçı ideolojilere bekçilik yapan muhafazakarlardır, ya da Gramsci’nin tabiriyle ‘üstyapıların görevlileri’ olarak sosyal kuşatmanın ve siyasal tahakkümün  yerine getirilmesi için gayretkeş olan küçük mesuliyet sahibi memurlardır. Bunların adının test uzmanı, biyolog, hekim, mimar, profesör v.s olması asla durumlarını değiştirmez. Tarih bunun canlı şahididir ve başka şahit aramak zaiddir. Sömürgecilik döneminde, psikiyatrlar beyin üzerine yaptıkları çalışmalarda siyahi Afrikalı insanın beyninin fizyolojik ve anatomik geriliklerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu sözüm ona bilimsel çalışmalar burjuva hümanizmasına kalkan oluyordu. Herkesin eşit olması mümkün görünmüyordu. Zira eşitlik adalet terazisinde değil oduncu kantarında hükümranlık kurmuştu ve karanlığı hatırlatan bu siyahiler dışında diğer renkten insanlar eşit olabilirdi. Zaten beyinlerinin anatomisi ve fizyolojisi de nakısalar içermekteydi.

 

3- Sınıf temeline dayalı bir seçme ve eleme ile gelirler. Herhangi bir işçinin veya onun çocuğunun aydın olması düşünülemez. Bu yönüyle de egemenler tarafından seçilir ve elenerek gelirler. Halk çocuğu olarak görülenler de neredeyse çoğunluğu küçük burjuva evlatlarıdır. Bunların zamanları belirlenmiş ve programlanmışlardır. Bunlar, bilimi ideolojik bir aygıta dönüştürecek yarının ideolojik ajanlarıdır.

 

Böylece aydın kendilerini üreten sınıf için çalışan organik aydındır. Evrensel olma iddiaları ise kendisini evrensel bir efendi sanan burjuva evrenselliğinden başka bir şey değildir. Aydın artık çalışmalarıyla kendisini seçilmiş bir küçük burjuva saymaktan büyük haz duyar.

 

Bilgi teknisyenleri ya da pratik bilgi uzmanları, Marksist analizle bakacak olursak, üstyapılarda ücretli ve alt düzey bir görevli oldukları için bir taraftan doğrudan yönetenlere bağlı aynı zamanda azınlığın içinde, diğer taraftan ayrılıkçılığa ve ayrımcılığa karşı fakat kendilerini sorgulamadıkları için sorgulayamayacakları ayrılıkçılıkların sebebi ve kendisi olurlar.

 

Aydın hiç kimse tarafından seçilemeyecek, görevlendirilemeyecek bir yüz olmak zorundadır. Böylece aydın yalnızdır ve yalnız olmak kaderidir. O, başkaları özgürleşmedikçe özgürleşmeyecektir.


         -        

 


Bu Yazı 13502 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 180 yorum yapılmıştır...

veysel menekşe 23-09-2009, 07:34:38
Öz Et ' in Özet ' i ...........
Ne diyeyim ?!
Öz Et ' inden öpeyim abi !?..


Ağlamak geldi içimden amma...
Ağlayamadım abi...
Demiştim..
Gözyaşı israf edilemeyecek denli değerlidir..
...................................
(TEKRAR OKUYUŞ)
....................................

Çok ısrar etti..Çok bastırdı..Çok üstüme geldi...
N'pıyım?!.
Demek ki değer noktasındaymış.
Ben.
Ağlamaya gittim abi..
Sen..
Ağlatmaya devam et abi!...
N'olur !...
.................................................................................
 
veysel me 23-09-2009, 10:47:15
Rasih 'in rüsuhuna erdik ereli
Müstafi saydılar saki' den bizi
Mey ü mah ' ın mürvetin zayidüb beli
Müstenkif sandılar şaki'den bizi..........
 
Editör 23-09-2009, 11:04:48
Kûh ü sahralarda gezdik bîmar olmadık
Türlü belâlara düştük tîmar olmadık
Mansurlayın berdâr olduk fenâ koyunda
Besmelesiz hayvan gibi murdâr olmadık
 
veysel menekşe 23-09-2009, 13:01:41
THE RAB SEM-AH .. RABLİC SE GAH .. HUSEYNİ PEŞREW...SEBZİVARİ GÜLBENG
Hayy !.
Hay !Hay !Hayy !.
Hayy !
Hay !Hay !Hayy !
Hay aşkına Hay'dan gelen Hay içinde Hu'ya gider hayli zaman Hu yanar
Nevri döner Enbiya' nın Aşura 'da an içinde an yanar
Asuman u zemin çatlar çığlık çığlık Kerbela'da kan yanar
Pervaneler kora döner can u canan can içinde can yanar
Huseynimin Hu eyninde Şemsi yanar tan içinde tan yanar
Zeynebimin Su Seyrinde Rumi yanar ran içinde ran yanar
Aşıkanın va veyl inde İran yanar gam içinde gam yanar
Abdalanın Ba zeylinde Turan yanar kam içinde kam yanar
Dervişanın Hu meylinde Balkan yanar fam içinde fam yanar
Hayy !
Hay !Hay !Hayy!
Hayy !
Hay ! Hay ! Hay !
Hay cuşu ' na kapılmışam Hu huş'unda yapılmışam
Qurban olam Huma Kuşu Hay Huyu'na çarpılmışam.
Hayy!
Hay !Hay ! Hayy!.
Hayy!
Hay!.Hay ! Hayy!
Hay aşkı'na Hay'dan gelen Hay içinde Hu ' ya gider Hay ' lı zaman Hu yanar
Fevri döner evliya 'nın Rebeze de şar içinde şar yanar
Anadolu Hicaz Yemen Kerbela'da bar içinde bar yanar
Basra Bağdad Necef Qudüs Kahire'de var içinde var yanar
Azerbaycan Şah Hatayi Fuzuli' den Nesimi ' ye zar içinde zar yanar
Alamut ' tan Allah Allah akşam Sabbah nar içinde nar yanar
Hay' da breh ! Hay-dar Hay-dar dar içinde dar yanar
El Hak!El Hak!Dar -ı Hallac yar yolunda yar içinde yar yanar
Ali !.Ali !. Ali !.Hay-ber Hayber Hayber!.Ali Ali Ali! Har için de har yanar.
Hayy!.
Hay Hay Hayy !....
 
rabia 23-09-2009, 20:25:41
kalabalıklarla avunmaktansa,yalnız ve dosdoğru yaşamak daha iyi değil mi?tıpkı peygamberler gibi...
ama onlar asla yalnız ölmezler...yüreklerinde yaktıkları ateşi mutlaka görür birileri...tutuşturduğu meşaleyi taşıyacak gönül erleri çıkacaktır elbet...elinize sağlık...
 
veysel menekşe 24-09-2009, 08:09:52
THE RAB MUSIC II.
SEBZİVARİ GÜLBENG...HUSEYNİ MAKAM... MUHAMMEDİ MEŞK ... İNSANİ AŞK...

Hayy!.
Hay! Hay! Hayy!
Hayy!.
Hay! Hay! Hay!

Hay Hüznü 'ne kapılmışam Hay vezni'ne katılmışam
Ben melami dervişiyem Hay Cem ' inde yapılmışam

Hayy!.
Hay! Hay! Hay!
Hayy!.
Hay! Hay! Hayy!.

Fatıma ' nın sinesinde siyre yanar sem içinde sem yanar
Yunus Derviş em- rah 'ında im-re yanar em içinde em yanar
Mevlana'nın Dergah'ın da um-re yanar dem içinde dem yanar
Al-i Aba Se Gah 'ında cemre yanar cem içinde cem yanar
Aleviler çarha döner çerağ yanar çam içinde çam yanar
Cemkeran 'ın nuranında çame yanar cam içinde cam yanar
Cameran ' ın piranında giran yanar gam içinde gam yanar
Sebzivar 'ın viranında Zeyneb yanar Şam içinde Şam yanar
Arifanın seyranında Kewir yanar ram içinde ram yanar

Hayy!.
Hay!Hay!Hayy!.
Hay!
Hay!Hay!Hayy!.

Hay hayrına hayran olam Bektaş Veli a/ram olam
Dest ur Hacı Bayram Veli meramına meram olam

Hayy!.
Hay!Hay!Hayy!
Hayy!
Hay!Hay!Hayy!

Hay aşkına Hay'dan gelen Hay içinde Hu'ya gider Hay'lı zaman Hu yanar
Nehc ül Belağ esrarında ısra yanar ah içinde ah yanar
Şikşike'nin ısrarında mısra yanar vah içinde vah yanar
Ebu Zerr'in isar'ında mesra yanar hah içinde hah yanar
Ammar ü Veys ebrarında ibra yanar rah içinde rah yanar
Zülfikar'ın Kerrarında ikra yanar şah içinde Şah yanar
Mahrama'nın kenarında nehra yanar nahv içinde nah yanar
Kevseran' ın venharında Zehra yanar mahv içinde mah yanar

Hayy!.
Hay!Hay!Hayy!.
Hayy!.
Hay!Hay!Hayy!.....
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

Söz Yalnızca ‘Geldim’ İdi.. Ve Allah ve Hacer Vardı... / Dr.Mustafa YILMAZ
Doktor Şeriati’de Sanat: Varolandan Kaçış - 2 / Dr. Mustafa YILMAZ
Şizofren Dibace Yada Suzinak Peşrev / Editör
2006 Yılı Değerlendirmesi / EDİTÖR
Leylekler Aydın da Getirir mi? / Dr. Mustafa YILMAZ
Doktor Şeriati’de Sanat: Varolandan Kaçış - 1 / Dr.Mustafa YILMAZ
İktidarın Teolojisi Üzerine Deneme: "Onlara Eğer Yeryüzünde İktidar Verirsek" / Mustafa YILMAZ
Sireti Suretin Önünde Gitmeli İnsan / EDİTÖR
"Avrupa'nın Zâde-i Melaneti" veya Pravda Gazetecilerinden Namuslu Aydına Bir İnce Yol: Medya, Aydın ve Namus Üzerine / Dr. Mustafa YILMAZ
Kasitin, Marikin, Nakisin: Üç Cephede Savaş / Mustafa YILMAZ
Ali Şeriati’nin Mirası ve İslam-Bilim’e Aşina Olmak / Dr.Mustafa YILMAZ
Tarih Felsefesi’nin Kuruluşu yada Yarının Tarihine Bakış / Dr.Mustafa YILMAZ
Himalayalarda İkbal Arayan Yalnız Bir Adam / Dr.Mustafa YILMAZ
Üye ve Ziyaretçilerle Hasbihal ve İstişare / Editör
"Yaşamı Alışkanlık Durumuna Getirenler Yaşamaktan El Çekmiş Durumdadırlar." / Dr.Mustafa YILMAZ
Bir Virgül Uğruna Ölmek yada Yazmanın Karanlık Kuyusu / Dr.Mustafa YILMAZ
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM