ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
El-Ğarra Hutbesi / İmam ALİ

Kendi kuvvetiyle yücelen, yüceliğine rağmen yarattıklarına yakın olan, her türlü ganimeti ve fazileti ihsan eden, her felaketi ve sıkıntıyı gideren Allah’a hamd olsun. Kereminin yakınlığından ve nimetlerinin bolluğundan dolayı O’na hamd ederim. O’nun İlk ve Zatıyla Zahir olduğuna iman ederim. Yakın ve hidayet edici olan O’nunla doğru yolu bulurum. Güçlü ve galip olan O’ndan yardım dilerim. Yeten ve yardım eden olarak O’na güvenirim. Muhammed’in [s], O’nun emrini yerine getirmesi, delillerini bildirmesi ve uyarılarını sunmaı için gönderdiği kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim.

 

Ey Allah’ın kulları!

 

Size, örnekler veren, ecellerinizi belirli vakitlerle takdir eden, size elbiseler giydiren, rızkınızı genişleten, amellerinizi hesaplayarak sizi ihata eden, size cezayı hazırlayan, bol nimetlerle ve büyük hediyelerle tercih eden Allah’tan sakınmayı tavsiye ediyorum. Apaçık delillerle sizi uyarmış; sizi saymış; sınanma yerinde ve ibret yurdunda sizin için müddetler takdir etmiştir. Orada sınanıyorsunuz; ondan dolayı da hesaba çekileceksiniz.

 

Dünya, pınarı bulanık; su içilecek yeri çamurludur. Görünüşü beğenilir; içi helak eder. Ondan nefret eden samimi oluncaya ve onu inkar eden güveninceye kadar değişken bir aldatma, batan bir ışık, yok olan bir gölge ve eğik bir dayanaktır. Ayaklarıyla şaha kalkar, ipleriyle tuzağa düşürür, oklarıyla vurur. Yatağın darlığına, dönüş yerinin ıssızlığına, varılacak yerin müşahedesine ve amelin karşılığına götürmek için insanı ölüm kementleriyle bağlar. Böylece sonra gelenler önce gidenleri takip eder. Ölüm bitirmekten vazgeçmez, kalanlar da günah işlemekten geri durmaz. Öncekileri örnek alırlar; sürüler halinde varılacak sona ve yokluğa giderler. İşler hızla geçince, zaman bitince ve diriliş yaklaşınca, Yüce Allah onları kabirlerin yarıklarından, kuşların yuvalarından, yabani hayvanların inlerinden ve helak oldukları yerlerden, O’nun emrine süratle icabet ederek, dönülecek yere hızla koşarak; sessizce, gruplar ve saflar halinde ayakta çıkarır. Murakabe onları ihata eder; çağıran onlara sesini duyurur. Üzerlerinde boyun eğme elbiseleri, teslim olma ve zillet bitkinliği vardır. Hileler boşa çıkmış, ümit kesilmiş, gönüller suskunlaşmış, sesler kesilmiş; ter konuşmayı engelleyecek derecede artmış; korku büyümüş; kulaklar ise işlenen amellerin karşılıklarıyla, suçun cezayla, sevabın mükafatla değiştirileceğini bildiren hitabıyla, çağıranın sesinden titremiştir.

 

Onlar Allah’ın kudretiyle yaratılmış; yenilerek köleler haline gelmiş; ölümle alınmış; kabirlere konulmuş; çürümüş cesetler haline gelmiş; tek başlarına haşredilmiş; yaptıklarının krşılığını almış ve tek başlarına hesaba çekilmişlerdir. Kurtuluş yolunu istemleri için kendilerine mühlet verilmiş; açık yol kendilerine gösterilmiş; hoşnut olmak isteyenin mühletiyle kendilerine ömür verilmiş; şüphe karanlıkları aydınlatılmış; yarış atlarının hazırlandığı yerde, kendilerinden istenileni düşünmeleri ve bir şeyi aramak amacıyla eline ateş alıp arayanı beklemeleri için ecel süresince ve mühletin dalglanmaları arasında bırakılmışlardı.

 

Ey temiz kalplere, dikkatli kulaklara, azimli anlayışlara ve basiretli akıllara rastladığında isabetli örnekleri ve şifa veren nasihatleri olan! Allah’tan, duyup boyun eğenin, suç işleyip itiraf edenin, korkup iyi amel işleyenin, dikkatli olup acele edenin, kesin olarak bilip doğru davrananın, kendisine tembihte bulunup ibret alanın, uyarılıp sakınanın, kulak verip dönenin, dönüp tövbe edenin, birine uyup uyduğunun peşinden gidenin, kendisine gösterilip görenin ve çabuk isteyenin, kaçarak kurtulup hazineden yararlananın, döşeği güzel bulanın, dönülecek yeri hazırlayanın, yolculuk yurdu için kendisinden önce ihtiyaçlarını gönderenin sakınması gibi sakının!

 

Ey Allah’ın kulları!

 

Allah’tan sizi yaratma sebebine göre sakının! Nefsi hakkında sizi ikaz ettiği şeyin özünde endişelenin. Sizin için hazırladığı vaadinin doğruluğunun ve dönülecek yerin korkusundan sakınmanın gereği olarak elde edilecek şeyi hak eden.

 

Allah, size, önem verdiği şeyleri muhafaza etmeniz için kulaklar, körlükten kurtulmanız için gözler, -terkip edilmiş yapısıyla, ömrünün uzunluğuyla, faydalarıyla kaim bedenlerle, gıdalarını isteyen kalplerle, nimetlerini örterek, şükrü gerektiren iyilikleriyle ve sizden belayı alıkoyan afiyetiyle-, uzuvlarını bir arada tutan, kıvrımları mütenasip bedenler vermiştir.

 

Sizin için –sizden gizlediği- ömürler takdir etmiştir.sizden önce gidenlerin eserlerinden sizin için, paylarından faydalanmaları ve boğuldukları iplerin geniş olması gibi ibretler bırakmıştır. Ümitleri gerçekleşmeden ölüm onları yakalamış; ecellerin kesip ayırması onları dünyadan uzaklaştırmıştır. Bedenler selamette iken hazırlık yapmadılar; zamanın başında ibret almadılar. Ayrılığın ve intikalin yakınlığına, korku telaşına, acının ıstırabına, yutkunmanın zorluğuna, torunların, akrabaların, azizlerin ve dostların yardımına bakınmasına rağmen, gençliğin yumuşaklığına sahip olanlar yaşlılık hastalığından, sağlığın rahatlığına sahip olanlar hastalık musibetlerinden, beka müddetine sahip olanlar yokluk zamanlarından başka bir şey bekliyorlar mı? Akrabalar ölümü uzaklaştırabildiler mi? Yada ağıt yakanlar faydalı olabildiler mi? Kişi, ölüler diyarında rehin olarak, yatağın darlığında tek başına terkedilmiştir. Yılanlar derisini çekip koparmakta, bitkinlikler tazeliğini yıpratmakta, şiddetli rüzgarlar izlerini silmekte, olaylar işaretlerini süpürmekte, cesetler dolup taştıktan sonra helak olmakta, kemikler sağlamlığından sonra çürümektedir. Ruhlar yüklerinin ağırlığı karşılığında rehin olmakta, haberlerinin gaybı ortaya çıkmaktadır. Artık ondan iyi amelini artırması istenmez, hatalarından dolayı tövbe etmesi de talep edilmez.

 

Örneklerini izlediğiniz, yollarından gittiğiniz, ve caddelerinden yürüdüğünüz topluluğun çocukları ve babaları, kardeşleri ve akrabaları değil misiniz? Kalpler, payına karşı katı, olgunluğuna karşı ilgisiz, faaliyet alanının dışında bir yere gider. Sanki kastedilen kendisinden başkasıymış; sanki olgunluk dünyayı kazanmaktaymış gibi… bilmiş olun ki, sırattan ayakların kaymasıyla, kaymanın verdiği korkuyla ve bazen de başka korkularla geçeceksiniz.

 

Allah’ın kulları!

 

Allah’tan, düşüncenin kalbini meşgul ettiği, korkunun bedenini yorduğu, gece ibadetinin az olan uykusundan alıkoyduğu, ümidin gününün öğle sıcağını susuz geçirttiği, zühdün şehvetlerini engellediği, zikrin dilini titrettiği, gerektiği zaman korkan, ana yolun dışındaki tali yollara sapmaktan kaçınan ve istenen  yola götüren en doğru yolu seçen akıl sahibi gibi sakının! Öyle ki gururun alıkoymaları onu engellemez; kendisi de işlerin karışıklığını hafife almaz. En tatlı uykusunda ve en güvenli gününde müjdenin sevinciyle ve mutluluğun rahatıyla muzafferdir. Dünyanın geçilecek yerini övülmeye değer olarak geçmiş; ahiretin azığını mutlu olarak takdim etmiştir. Korkudan dolayı çabuk davranmış; süre içinde acele etmiştir. İstenmesi gerekene rağbet etmiş; kaçınması gerekenden uzaklaşmıştır. Yaşadığı günde yarınını gözetmiş; önceden geçene bakmıştır. Sevap ve kazanç olarak cennet yeter! Ceza ve vebal olarak cehennem yeter! Öç alıcı ve yardım edici olarak Allah yeter! Muhalefet edeni ikna edici delil ve düşman olarak Kitap yeter!

 

Uyardığıyla mazur olan, açıklığa kavuşturduğuyla delil getiren, gizlice göğüsleri yarıp geçen ve sırdaş olarak kulaklara üfüren bir düşman için sizi uyaran Allah’tan sakınmanızı tavsiye ediyorum. O düşman, eşini ayartıncaya ve rehinini kurtulamayacak hale getirinceye kadar saptırıp helak eder; vaat edip arzu ettirir; suçların kötülüklerini süslü gösterir; insanı helake götüren büyük günahları gözünde basitleştirir; sonra da süslü gösterdiğini reddeder; sabitleştirdiğini önemli sayar; güvenilir olduğunu söylediği şey için uyarır.

 

 

 

* el-Ğarra kelimesi, alnında beyaz olan [at], her şeyin beyazlığı; güzel, yakışıklı; eli açık; onurlu anlamına gelir. Bu anlamlardan mülhem el-Ğarra hutbesi olarak nitelenmiştir.


         -        

 


Bu Yazı 13506 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 164 yorum yapılmıştır...

rabia sivas 08-10-2010, 21:41:56
bir belağat harikası...arapça bilmek ve
orjinalinden dinlemek isterdim bu müthiş ifadeleri
nahcul belağa bir çığlık adeta
içim sızladı okurken
sonra Hz.peygamberin muştusu geldi aklıma teselli buldum
MÜJDELER OLSUN GARİPLERE...
garip ve çaresiz bırakılan
yalnız bırakılıp sırtından vurulan herkese
Ali ye,Ebuzer e,Hasan a,Hüseyin e...
veyl olsun ihaneti yüklenen tüm hain yüreklere...
 
akaytan 07-11-2010, 23:19:28
O imamki hendek günü vurduğu kılıç darbesi tüm insaların ve cinlerin yaptığı ibadetlerden üstün olan o imamki hakkın nişanesi olan ya rabbi sana sonsuz şükürler olsunki .Biz aciz kullarına kur andan sonra en büyük hediyeyi bahş eden nahcul belagayı veren imam ALİ (a.s) bize imam karar kıldın
 
Yavuz Kaya 27-01-2011, 19:33:26
"Ali ye,Ebuzer e,Hasan a,Hüseyin e...
veyl olsun ihaneti yüklenen tüm hain yüreklere... " Sivas tan böyle düşünceye selam olsun..([email protected])
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

Mehmet Akif ve Düşündürdükleri / Şuayip MEKEÇ
Sol ve Liberal Muhayyile / Ali BULAÇ
Cüzzamlıyı İyileştirdiyse Zalimliğine Anlayış mı Göstermeliyiz? / Fikritakip
“Öncü Şahsiyetler: Seyyid Kutub ve Ali Şeriati” / [Seminer]
Kendi Semasında Tek Yıldız: Nurettin Topçu Ve Müslüman Anadolu Sosyalizmi / Ümit AKTAŞ
Bilgiden Neo-Nihilizme..: Müslüman Nihilistler / Turan KIŞLAKÇI
Gazali, İbn-i Rüşd’ü Döver mi? / T.Suat DEMRE
Dikkat! Kitap! / Heinrich BÖLL
Suruş ve Sarsılan Kalplerin Tanrısı…/ Meliha ÇELİK
Şeriati Suriye'yi Nasıl Okurdu?/ Cihan AKTAŞ
‘Ehl-i kitâp’ kimdir? / R. İhsan ELİAÇIK
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 1 / Hamza TÜRKMEN
AK PARTİ Eleştirisi / Ali BULAÇ
Din Modern Zamanlarda Nereye Gidiyor? / Dr.Abdülkerim SURUŞ
Sol İslam, İslam`ın Solu, İslam Düşüncesinde Sol / Kenan ÇAMURCU
Entelektüel, Aydın ve Din / Dr.Aliye ÇINAR
İnsanlık Suçu: Biz Filistinliler, Hakkımızı Helal Etmeyeceğiz / Hayrettin KARAMAN
Bir Seçim Yapın Arkadaşlar/ Ali SALDIRAN
Bayan Humeyni ile Bayan Şeriati... / Sibel ERASLAN
Profesör olmak; Ebu-Zer'in Kişiliğini Manupüle Etme Hakkını Verir Mi? / Muhammed CAN
Surûş, Şimdi de Şeriatî İçin İlginç Şeyler Söylüyor! / Selahaddin Eş ÇAKIRGİL
MUSEVİ NE DİYOR?/ Mir Huseyn MUSEVİ
Özgürlük şairi İkbal, İstanbul'da anılıyor
Evrim Kuramı ne anlatıyor? -2- / Bülent Şahin ERDEĞER
"İslâm Sosyalizmi"nin Serâncâmı/ Bülent Şahin ERDEĞER
Efgani ve Abduh Vehhabi Miydi? / Mehmed Akif ERSOY
“Evrim Kuramı”na Gerçekçi bir Bakış-1/ Bülent Şahin ERDEĞER
Cihan Aktaş Yakın Yabancı İran'ı anlattı/ Asım ÖZ
"İslam ve Sınıfsal Yapı" Türkçe'ye kazandırıldı
Güneye Göç Mevsimi / Stefan WEIDNER Sudanlı Kült Yazar Tayyip Salih'in Ardından…
İslam Dünyasına Evrensel Reçete: Musa Carullah / Yusuf TOSUN
Beykoz’da “Ali Şeriati” Konuşuldu
İnsanlığın Kısa Tarihi: BÜYÜK RESİM
Zehra Hanım'ın Işığını Kapatan Jip / Yıldız RAMAZANOĞLU
Mülkiyet ve İktisadi Kullanımı Üzerine/ Murat AYDOĞDU
Kapitalizmin Efendilerine Karşı Anti-Kapitalist İman! / Bülent Şahin ERDEĞER
Küresel Kibir Çetesi ve Ahlak Devrimi / Bülent Şahin ERDEĞER
İran'ın Yeşil Rasyonalizmi/ Ali BULAÇ
İranlı Göstericiler COŞKULU VE TEMKİNLİ/ Cihan AKTAŞ
İran'da Kim Ne İstiyor? / Bülent Şahin ERDEĞER
İbrahim Yürüyüşü / Ebuzer SAİD
Sanayi Toplumu ve Geleceği- Unabomber'ın Manifestosu/ Teodor KACZINSKY
“Zere, Zora ve Tezvire” (Altına, Güce ve Hileye) Karşı... / Mîr Huseyn MÛSEVÎ
Hamaney Şeriati’yi Savundu / Bülent Şahin ERDEĞER
İmam Öldü; Yaşasın Konformizm! / Mansur YILMAZ
Sağcılık, Solculuk… / M. Kürşad ATALAR
"İslami Mücadelede Öncü Şahsiyetler"
Muhammed Mustafa ve Kur’an Yerine Mevlânâ Ve Mesnevî - Egemenlerin “Problemsiz (Light) İslâm” Projesi- / İlhami GÜLER
Çölde Bir Yalnız Âdem / Rasim ÖZDENÖREN
Bilge Adam Dergisi ve İslam Bilim Hediyesi
Yeni sınıfın ideolojisi: Kariyerizm ve Konformizm / R. İhsan ELİAÇIK
Bizden Korkanlar Sizi Seviyor / İsmet ÖZEL
Dua / Dr.Mustafa ÇAMRAN
Evrensel Bir Müslüman: Cemaleddin AFGANİ [KRONOLOJİK HAYAT HİKAYESİ]
Yeni Bir Zamanı Başlatmak / Atasoy MÜFTÜOĞLU
Cemaleddin Efgani / Mehmed Akif ERSOY
Anlaşılmamış Devrim / Charlotte WIEDEMANN
Ebû-Zerr el-Ğıfârî [v. 32/652] / Prof.Dr.Hayrettin KARAMAN
Sürekli Devrim: "Direniş Teolojisi"/ Prof.Dr. İlhami GÜLER
"Din Mafyası" Şeriati'ye Saldırmaya Devam Ediyor/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsan Üzerine / Ali K.
ANTİEMPERYALİST BAŞBAKAN: MUSADDIK/ Altan ALGAN
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 2 / Hamza TÜRKMEN
Kur'an'ı Nasıl Okumalıyız? / Aliya İZZETBEGOVİÇ
İbn-i Rüşt'ün İzinde / Loay MUDHOON ‘Reformcu İslam Düşünürü Muhammed ŞAHRUR'
İslâmî Cemaatin Kurucu Öğesi Olarak İslami Şahsiyet / Rıdvan KAYA
Röportaj: R. İhsan ELİAÇIK :İslam'ın Politik Duruşu Sol / Müjgan HALİS
Ne Okumalı? -Dört Aşamalı Alternatif Bir Okuma Programı- / Ali BULAÇ
Musa Carullah Bigiyef’in Sünnet Konusundaki Görüşleri / Mustafa AKMAN
Gençlere Tavsiyeler / Ercüment ÖZKAN
Afganistanlısı Antipatik de Bizim "Cübbeli" Taliban Neden Sevimli? / Serdar ÖZMEN
Kendi İçimizdeki 'İkna Odaları' / İdris ÖZYOL
Fatıma, Fatıma‘dır / Emine K. ARSLANER
"Ali Şiası Safevi Şiası" Kitabının Yeni Baskısı Yapıldı
Kim Müslüman Aydın Değildir? / Abdulkerim SURUŞ
Yeşil Rasyonalizm, Sol İslam, Adalet Devleti: Zihnimiz Yeni Siyasi Kavramlara Hazır mı? / Kenan ÇAMURCU
Bir Mücahidin Kaleminden Fikir-Put Savaşı / M. Numan AŞKAROĞLU
Toparlanın, Gidiyoruz! / İsmet ÖZEL
Ebuzer: Issız Çölde Yalnız Mezar / İhsan ELİAÇIK
Sağcı Bir Şiire Doğru [mu?] / Enes MALİKOĞLU
El-Ğarra Hutbesi / İmam ALİ
Ebu'l Ala Mevdudi Türkiye'de Anılıyor / Sempozyum
GAZZE RİSALESİ / Cahit KOYTAK
Yoksulluğu Görme(me)k ve Bir İntiharın Düşündürdükleri / Serdar Bülent YILMAZ
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM