ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
BİR KARŞILAŞTIRMA: Nasr ve Şeraiti / Mustafa ARMAĞAN

İki çağdaş Müslüman düşünürden Ali Şeraiti, “Gelenek mutlaka alt edilmelidir” derken, diğeri Seyyid Hüseyin Nasr, “Gelenek her şeydir ve hiçbir şey gelenek dışında sahih varlığını idame ettiremez” demektedir. Bu iki İranlı aydının, bu taban tabana zıt ifadelerine ne anlam vermeli? Birini kolayca “devrimci” diye nitelerken, öbürünü de aynı kolaycılıkla “muhafazakar” olmakla yaftalamalı mıyız? Yada birinin muhafaza edelim, diğerinin değiştirelim dediği şeyin, yani geleneksel İslam’ın mahiyetini nasıl kavramalı?

 

Sanıyorum düşünce dünyamızda giderek belirginleşen iki net anlayışın altını çizmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi, modern  İslamcılık düşüncesine başlangıcından beri egemen olan ‘pratik’ yada pratikten neş’et eden düşünce çizgisidir. Bu düşünce çizgisinin belirgin özellikleri sık sık çağın ‘gerçekler’inden söz etmeleri, İslam’ın önündeki engellere daha somut, hatta deyim yerindeyse ‘maddeci’ bir biçimde bakmaları dini [İslam’ı] kutsallığından soyarak neredeyse din-dışı [profan] bir perspektiften görmeleri ve Gelenek’e kuşkuyla bakmaları şeklinde özetlenebilir. Bunlara bir de savunmacı/özür dileyici tutumu eklersek tablo aşağı yukaru tamamlanmış olur.

 

İkinci netleşen çizgi ise daha teorik kaçar birincinin yanında. Olgulardan değil ‘ilkeler’den yola çıkar. Olayların pratikteki “tezahürü”nden çok, onların asl’ını, hakikatini göz önünde bulundurur. Bu yüzden idealisttir, yani dünyevi hadiseleri kozmolojik çevrim içinde işgal ettikleri yere göre değerlendirir. İslam’ın kutsal özü üzerinde ısrarla durur. Kutsallığını kaybetmiş bir dinin savunulmaya değer pek bir yanının kalmadığını öne sürer. Olayları hep Bir’e [Allah’a] atfederek yorumlar ve sosyal ve politik oluşumların sonuçta birer nedenden çok sonuç olduğunu, bu oluşumlara yorum getirebilmek için asıl Neden’i [Nedenlerin Neden’ini] kavramak gerektiğini belirtir. Ve Batı medeniyetinin yarattığı şartlara teslim olmayı, onları İslam’ın günümüzde yaşaması için ‘veri’ kabul etmeyi reddeder.

 

Bu iki düşünce biçimini şu şekilde netleştirebiliriz: Pratik düşünce adını verdiğimiz düşünce biçimi İslam’ın geçerliliği ile, daha doğrusu uygulanabilirliği ile ilgilidri. İlkelerden yola çıkan idealist çizgi ise İslam’ın sahihliği, daha doğrusu ‘sıhhat’i üzerinde durur. Bu yüzden birinci çizgi, Althusser’in ayrmıyla uygun [just], elverişli olanı ararken, ikinci çizgi doğru [vrai], yani Hakk üzerinde odaklaşır.[1] Birincisi eylem-merkezli, ikincisi bilgi-merkezlidir. Dolayısıyla birincisinde düşüncenin sıhhati üzerinde yeterince durulmadığından ve pratiğe ağırlık verildiğinden doğru düşünülüp düşünülmediği önemsizleşir. Örneğin siyasi yorumlarıyla tanınan bir müslümanın ağzından şöyle bir cümle çıkıverir: “Tabiat insan vücudunu ve diğer canlıların yapılarını bu cihazdaki [termostat] sistemler gibi donatmıştır”.[2] İnsanı ve diğer canlıları, Allah değil tabiat donatmıştır!

 

Görüldüğü gibi düşüncesini arındırmaya değil, dış dünyayı ıslah etmeye yönelmiş bir düşünce bu tür temel akidevi ‘sürçme’lerden kurtulamamaktadır. Öte yandan, düşüncenin sıhhati üzerinde duranlar Bir’e yükledikleri anlam gereği dünyevi oluşumlardan [siyaset, toplumsal ilişkiler vb.] çok, ilahi plan üzerinde dururlar. Kısacası, İslam’ın uygulanabilirliğini vurgulayanlar [şu ‘çağın gerçekleri’ni göz önünde tutanlar] İslam’ın sahihliğinden taviz vermek durumunda kalırken, İslam’ın doğruluğu üzerinde vurgu yapanlar [örneğin teknolojiyi İslam’a zarar verdiği için reddedenler] ise İslam’ın günümüzde uygulama imkanlarını ihmal ederek onun günümüze ‘uygun’ oluşundan taviz verirler. Öyleyse, yazımızın başında Şeraiti ve Nasr’dan yaptığımız alıntılarda karşımıza çıkan çelişkiyi nasıl açıklamalı?

 

Gelenek Şeriati’nin gözünde mollalar sınıfının ısrarla korumaya çalıştıkları tabanı, zeminidir. Bu zemin onların altlarından çekilip alındığında İslam’ın geleneksel kurumlarda aldığı [ki gerçek İslam’da bu mevcur değildir] dokunulmaz kutsal hale yırtılacak ve ‘ideolojik İslam’ adını verdiği ‘uygun’ oluşum meydana çıkacaktır. Şeraiti İran’ın önündeki, İran’ın çağdaş dünyada kendine yakışan bir yer bulması için bu mollalar sınıfının mutlaka bertaraf edilmesinden yanadır. Ulaştığı sonuç ise geleneğin mutlaka değiştirilmesi yönündedir.

 

Oysa Nasr’ın Gelenek’e [geleneğe değil] bakışı tümüyle İslam’ın vahyi boyutundan başlayıp günümüze kadar süregelmiş ve içerisinde İlahi mesajı taşıyan bir espri içermektedir. Gelenek’in korunması Allah’ın ellerindedir ve aynı şekilde onun geleceği de tıpkı tüm hadiseler gibi O’nun tasarrufundadır. Gelenek Nasr’a göre genellikle ‘görenek’le ve örf ve adetle karıştırılmakta ve sonuçta gerçek Gelenek [vahy ile başlayıp o vahye bağlanan insanların dini veya dünyevi tüm faaliyetlerini bir ‘esas’a rapteden –zaten ed-din’in anlamı da bağlamaktır- şey] modern anlayışın da etkisiyle gücünü kaybetmekte ve fakat bütün olumsuz şartlara rağmen yaşamaya devam etmektedir.

 

Geleneğe ilişkin bu iki tavır temelde yukarıda söylediğimiz iki düşünce tarzının bir yansımasıdır.

 

Kaynak:

Mustafa ARMAĞAN, Gelenek, s.87-90,

Ağaç Yayıncılık, Alternatif Üniversite Dizisi 10,

İstanbul 1992[1] L. Althusser, Felsefe ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi, s.6-7; 45 vd.

[2] Dr. Kelim Sıddıki, İslami Hareket: Problemleri ve Amaçları, çev. Mehmet Yolcu, İst. 1988, Bir yayıncılık, s.24


         -        

 


Bu Yazı 13488 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 158 yorum yapılmıştır...

mehmet 18-02-2009, 14:39:39
mustafa hocam konuyu çok iyi tahlil etmiş.. teşekkürler..
.
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

‘Güvenilecek Ama Sürekli Dalgalı Bir Gerçeklik’: ALİ ŞERİATİ / Cihan AKTAŞ
Şeriati ve Muhalif Çizgisi / Haşim AGACARİ
Şeriati, Yeniden Gündemde / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati’de Kadının Kurtuluşu/ Yıldız RAMAZANOĞLU
Dert Ehli, Sanatkar ve Yiğit Bir Aydın: Şeriati / Abdülkerim SURUŞ
Bir İslami Ütopyacının Siyasi Biyografisi / Ali RAHNEMA
Ali ŞERİATİ Yaşasaydı...? / Turgay EVREN
Ali Şeriati: İran Devriminin İdeologu / Abdülaziz SACHEDİNA
Ali Şeriati ile Kürt Sorununa Bakış ve Yeni İslamcıların Senaryoları / Muhammed CAN
Bir Diriliş Öncüsü: Dr. ALİ ŞERİATİ / Emin MANSURİ
İran Devriminden Sonra Dini Entelektüalizm / Mesud PEDRAM
"Eşim Ali Şeriati" Okuma Notları ve Çevirisi Üzerine / A.AVAMİ
İran, Seçimler ve Ali Şeriati ile Vurulmak İstenen Ne? / Muhammed CAN
Hüseyniye-i İrşad'da Bir Akşam / Cihan AKTAŞ
Modernite: Bugüne Dair Hastalığımız, Yenilenme: Bugüne Dair Sorumluluğumuz / Bülent Şahin ERDEĞER
Seyyid Kutub ve Ali Şeriati: Öznelliğin İktidarı / Charles TRIPP
Ali Şeriati ve Mevlana / Turgay EVREN
Ali Şeriati Üzerine Bir Deneme / Turgay EVREN
Düşünce ve Eylem Adamının Tam Tanımı: Ali Şeriati / Peren BİRSAYGILI
Ali Şeriati'den Esintiler! / Muhammed CAN
Özgür İrade Meselesinde Ali Şeriati ve Bint'uş-Şati / Yudian WAHYUDİ
Cemaleddin Afgani ve Ali Şeriati / Sever IŞIK
Yabancılaşmanın Yeni Maskesi "Postmodemizm" ve Şeriati'yi Hatırlamak/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsanlık ve Halkın Gücü: Dr. Ali Şeriati’ye Bir Övgü / Dr. Mohammad Omar FAROOQ
Ali Şeriati: Kazanımın Ve Gelişimin Öğretmeni -I- / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesinde Bir Ada / Cemil MERİÇ
Ve Bir Tokat Hem de Ne Tokat! / Öznur BALIK
Bir Ütopyacının Hayatı / Recep ŞENTÜRK
Marksizm, Oryantalizm ve Şeriati / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesi'nde Bir Ada Olmak / Ümit AKTAŞ
"Yalnızlık Sözleri" / Ahmet ÖZCAN
BİR KARŞILAŞTIRMA: Nasr ve Şeraiti / Mustafa ARMAĞAN
GELENEĞİN PRANGALARI: Weber ve Şeraiti Örneği / Mustafa ARMAĞAN
Ne Yapmalı / M. Kürşad ATALAR
Ali Şeriati (1933-77): Allahperest-Sosyalist / Ertuğrul CESUR
Şeriatî'nin Öze Dönüş Çağrısı / İhsan ELİAÇIK
Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati / Nathan COOMBS
EY ALİ! / Muhammed Rıza SERKEŞİK
Geleneksel Ulema ve Laik Aydınlar Arasında Ali Şeriati / Fevzi ZÜLALOĞLU
Rüşenfikr İdeolojisi / Asaf HÜSEYİN
BİZİM YERİMİZE DÜŞÜNENLER / Serkan AKIN
Ali Şeriati’de Sembolizm Sorunu / Bülent Şahin ERDEĞER
Hüdaperest Sosyalistler / Mustafa ÖZCAN
Unutulmuş Devrimci Ali Şeriati / Lawrance Rıza ERŞAGİ
Şeriati’yi Önce Biz Öldürdük! / Zeki BULDUK
Ali Şeriati'de Sanatın Teorik İnşası / Asım ÖZ
İki dini aydın: ŞERİATİ ve SURUŞ / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati ile Söyleşi / Muhammed CAN
Kaynaşma ve Ayrışma Çizgisi/ Mustafa ÖZCAN
Ali Şeriati: "İslam Sosyolojisi" ve "İslam Bilim" / Kadir CANATAN
Ali Şeriati: Yalnızlığa Sığmayan Yazar / Cihan AKTAŞ
Şeriati, Hasan Hanefi ve 'İslami Sol' Denkleminde İbrahim Şita / Yasin DEMİRKIRAN
1980 Sonrası Türkiye’sinde Siyasal İslami Bilinçlenmede Tercümenin Rolü-2 / Cengiz Sunay
Ali Şeriati’de Somutla Soyut Arasında Sanat/ Cemal ŞAKAR
Uyuyanları Uyandıran Bilinç: Ali Şeriati! / Atlan ALGAN
Dr. Ali Şeriati’nin Taklid Mercii Kimdi? / Taki DEJAKAM
Allahperest Sosyalist Ali Şeriati / Mehmet SAİD
Ali Şeriati’nin Yeşillenen Rolü / Mustafa ÖZCAN
Dine Karşı Din / Ali SALDIRAN
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM